Lịch công tác Bảo tàng Tỉnh Đồng Tháp

Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)
PGĐ - Phạm Thị Ngọc Sang,
Giám đốc - Phan Thị Vũ Quyên
14g00

Dự sinh hoạt chuyên đề "Kỹ năng giao tiếp của nữ công chức, viên chức Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đất sen hồng"

Hội trường TTVHNT

Nữ viên chức Bảo tàng Tỉnh

Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)
PGĐ - Trần Tấn Lực 08g00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND Tỉnh, trước kỳ họp thứ 8 HĐND Huyện

xả tân Phú và Tân Nhuận Đông
Giám đốc - Phan Thị Vũ Quyên 08g30

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án Quy hoạch bảo quản, quy hoạch, tu bổ, phục hồi Di tích khảo khổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp, huyện Tháp Mười

KDT Gò Tháp
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)
PGĐ - Trần Tấn Lực 08g00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND Tỉnh, trước kỳ họp thứ 8 HĐND Huyện

xã Tân Phú Trung và xã An Khánh
Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)
PGĐ - Trần Tấn Lực 08g00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND Tỉnh, trước kỳ họp thứ 8 HĐND Huyện

xã An Nhơn và xã An Phú Thuận
Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)
Giám đốc - Phan Thị Vũ Quyên 00g00

Xử lý việc cơ quan

Bảo tàng Tỉnh

Phó Giám Đốc - Phạm Thị Ngọc Sang,Phó Giám đốc - Trần Tấn Lực

Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)