Lịch công tác sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Lịch công tác sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/06/2018 (12/5/2018 âm lịch)

UBND huyện Lấp Vò mời dự họp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu huyện Lấp Vò nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018

... - .... 07g30 UBND huyện Lấp Vò


Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Cục Di sản văn hoá mời dự Khai mạc Hội thảo - Tập huấn Nâng cao về kỹ năng cho nguồn năng lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hoá truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam (Khu vực phía Nam)

... - .... 08g00 TP.Cần Thơ


Phòng Quản lý Văn hóa, BT

Dự lớp bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

... - .... 08g00 Trường CĐ CĐ ĐT


Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Tỉnh,Phòng Quản lý Văn hóa,Phòng Quản lý du lịch

Họp giao ban

PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Phạm Duy Tiến,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý
08g00 Phòng họp Sở VHTTDL (Tầng 3)

Thủ trưởng các phòng chuyên môn

UBND huyện Tân Hồng mời dự họp mặt gia đình tiêu biểu huyện Tân Hồng năm 2018

... - .... 13g30 Huyện Tân Hồng


Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Thứ 3 ngày 26/06/2018 (13/5/2018 âm lịch)

* Dự HN tổng kết Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng

PGĐ_Nguyễn Hữu Lý 07g30 BCHQS Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

UBND huyện Hồng Ngự mời dự họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu huyện HN năm 2018

... - .... 07g30 huyện Hồng Ngự


Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

UBND huyện Tháp Mười mời dự họp mặt kỷ niệm ngày Gia đình VN và Hội thi gia đình VH chung sức xây dựng nông thôn mới

... - .... 07g30 Huyện Tháp Mười


Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

* Bàn phương án tổ chức Lễ hội Sen và triển lãm hoa lan Quốc tế

PGĐ-Ngô Quang Tuyên 10g00 TP.HCM


Phòng Quản lý du lịch

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

HĐ Kiến trúc quy hoạch tỉnh mời họp thông qua phương án thiết kế lan can cầu Cái Cỏ thuộc dự án Đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Sa Đéc

PGĐ_Nguyễn Hữu Lý 14g00 Sở Xây dựng


Phòng Kế hoạch - Tài chính

HĐ Kiến trúc quy hoạch tỉnh mời họp thông qua phương án cầu sắt quay và cầu Hang, TP.Sa Đéc

PGĐ_Nguyễn Hữu Lý 15g30 Sở Xây dựng


Phòng Kế hoạch - Tài chính

Dự Tổng duyệt Kịch bản Chương trình Họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2018

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Phạm Duy Tiến,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý
18g00 HT CAT

Đ/c Phước, D.Trung, M.Mẫn, Lực, Thanh Hùng

Dự khai mạc giải bóng đá U13 tỉnh ĐT năm 2018

PGĐ-Phạm Duy Tiến 07g30 TNK TDTT


Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Phỏng vấn v/v triển khai thu thập số liệu về đuối nước

PGĐ-Phạm Duy Tiến 09g00 Phòng họp Sở VHTTDL

* Họp thông qua PA kiến trúc và kinh phí xây dựng Trường năng khiếu thể dục, thể thao ĐT

PGĐ-Phạm Duy Tiến 10g00 VPUB


Phòng Quản lý Văn hóa,Trường Năng khiếu TDTT,Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Họp trực tuyến với đại diện tổ chức Outlaw và AWO (CHLB Đức) về các nội dung:

 Chương trình giao lưu về văn hoá giữa thanh thiếu niên tại Bang Sachsen và Tỉnh Đồng Tháp do quỹ hỗ trợ thanh thiếu niên của Bang Sachsen tài trợ.

Chưa phân công 14g00 VPUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 27/06/2018 (14/5/2018 âm lịch)

UBND huyện Thanh Bình mời dự Họp mặt gia đình tiêu biểu năm 2018

... - .... 13g30 UBND huyện Thanh Bình


Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Dự khai giảng lớp hướng dẫn viên phổ cập bơi tỉnh ĐT năm 2018

PGĐ-Phạm Duy Tiến 08g00 Hồ bơi - khu LH TDTT


Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Sở Xây dựng mời họp tham gia đóng góp ý kiến đối với Chương trình phát triển đô thị Trung tâm xã Tân Thành, huyện Lai Vung theo tiêu chí đô thị loại V

Chưa phân công 08g00 Phòng Họp Sở Xây dựng
Thứ 5 ngày 28/06/2018 (15/5/2018 âm lịch)

Dự và nói chuyện chuyên đề trong chương trình ‘Yêu thương và chia sẻ

PGĐ-Ngô Quang Tuyên 07g30 Trại giam Cao Lãnh

Dự họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu tỉnh ĐT năm 2018

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Phạm Duy Tiến,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý
08g00 HT CAT

Thủ trưởng các PCM, ĐVSN

Thứ 6 ngày 29/06/2018 (16/5/2018 âm lịch)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội mời đại biểu tham dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2018

... - .... 07g00 HT Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh

P.QLVH, P.XDNSVHGĐ, P.QLTDTT

Dự triển khai VB của UBND tỉnh về quản lý dự án và nâng cấp năng lực hoạt động xây dựng

... - .... 07g30 KS Hòa bình, TP.Cao Lãnh


Phòng Kế hoạch - Tài chính

VP UBND tỉnh mời dự Học Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 (01 ngày- trực tuyến)

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Phạm Duy Tiến,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý
08g00 HT Số 27 Lý Thường Kiệt, P.1 TP.CL

Phòng VHTT TX.Hồng Ngự mời dự HN Sơ kết phong trào TD ĐKXD ĐSVH Hồng Ngự 6 tháng đầu năm

... - .... 13g30 Nhà VH TX.HN


Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Hội Taekwondo tỉnh ĐT mời dự khai mạc và bế mạc ĐH Đại biểu Hội Taekwondo tỉnh ĐT lần thứ V nhiệm kỳ 2018- 2023

PGĐ-Phạm Duy Tiến 13g30 TP.Sa Đéc

Dự Hội nghị phổ biến Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực miền Nam

Chưa phân công 08g00 TM.HCM

* HN trực tuyến với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Chưa phân công 14g00 Cục THADS Tỉnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 30/06/2018 (17/5/2018 âm lịch)

Dự bế  mạc giải bongs đá U13 tỉnh ĐT năm 2018

PGĐ-Phạm Duy Tiến 09g30 TNK TDTT


Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Dự bế giảng lớp hướng dẫn viên phổ cập bơi tỉnh ĐT năm 2018

PGĐ-Phạm Duy Tiến 10g30 Hồ bơi - khu LH TDTT


Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Chủ nhật ngày 1/7/2018 (18/5/2018 âm lịch)