Lịch công tác sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Lịch công tác sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 26/02/2024 (17/1/2024 âm lịch)
GĐ-Huỳnh Thị Hoài Thu,
PGĐ-Nguyễn Bình Minh
08g00

Họp trình Thường trực Tỉnh ủy: Báo cáo phương án đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

PKHTC chuẩn bị ND-TL

GĐ-Huỳnh Thị Hoài Thu 14g00

Công bố Quyết định Thanh tra (theo Quyết định số 28/QĐ-TTr ngày 16/02/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ).

Phòng họp Tre xanh- Tầng 3 Sở VHTTDL

Thủ trưởng PCM, ĐVSN

Bộ phận tổ chức VPS

Thứ 3 ngày 27/02/2024 (18/1/2024 âm lịch)
GĐ-Huỳnh Thị Hoài Thu 07g00

Dự Lễ giao nhận quân năm 2024

Ban CHQS TP. Hồng Ngự
14g00 Lễ ra mắt chợ phiên làng nghề dệt choàng Long Khánh Di tích Long Khương Miếu- H.Hồng Ngự P.QLVH, P.QLDL, Bảo tàng
PGĐ-Nguyễn Bình Minh 08g00

Họp trao đổi, tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến trình tự thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình văn hóa

Phòng Tre Xanh- T3 Sở VHTTDL

P.QLVH

15g00

Hội nghị BCH bầu bổ sung Phó chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị nhiệm kỳ 2019- 2024

HT Khối MTTQ, các đoàn thể Tỉnh
Thứ 4 ngày 28/02/2024 (19/1/2024 âm lịch)
GĐ-Huỳnh Thị Hoài Thu 07g30

Họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024

HT UBND Tỉnh
14g00

Hội nghị tổng kết Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị khóa XII

HT Sen Hồng (HT Tỉnh ủy)
PGĐ-Nguyễn Bình Minh 14g00

Họp thống nhất nội dung hỗ trợ BTC Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024

Phòng Tre Xanh- T3 Sở VHTTDL

P.QLTDTT, Trường PTNKHL&TĐTDTT Tỉnh

... - .... 07g30

Dự "Ngày Hội Biên phòng toàn dân" năm 2024

UBND xã Tân Hội, TP. Hồng Ngự
Thứ 5 ngày 29/02/2024 (20/1/2024 âm lịch)
GĐ-Huỳnh Thị Hoài Thu 14g00

Tham gia đoàn kiểm tra việc triển khai xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

TP.Sa Đéc

VPS chuẩn bị ND+TL

Thứ 6 ngày 01/03/2024 (21/1/2024 âm lịch)
PGĐ-Lê Quang Biểu 08g00

Tham gia đoàn kiểm tra việc triển khai xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

H.Lai Vung

VPS chuẩn bị ND+TL

Thứ 7 ngày 2/3/2024 (22/1/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 3/3/2024 (23/1/2024 âm lịch)