Lịch công tác sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Lịch công tác sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/12/2018 (11/11/2018 âm lịch)

Tiếp công dân định kỳ

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương 07g30 Phòng tiếp công dân Sở VHTTDL


Thanh tra Sở

Trường Chính trị mời giảng bài cho lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 45 chuyên đề: Kỹ năng viết báo cáo

PGĐ-Ngô Quang Tuyên 07g30 Trường Chính trị tỉnh

Họp Lãnh đạo Sở

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
08g00 Phòng họp Sở VHTTDL (Tầng 3)

Văn phòng Sở

Họp giao ban

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
09g00 Phòng họp Sở VHTTDL (Tâng 3)

Thủ trưởng PCM, KDT Gò Tháp

Họp nhận xét đánh giá Lãnh đạo Sở

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
14g00 Phòng họp Sở VHTTDL (Tâng 4)

Trưởng PCM, ĐVSN, Công đoàn, Đoàn TN

Thứ 3 ngày 18/12/2018 (12/11/2018 âm lịch)

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mời dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018

PGĐ_Nguyễn Hữu Lý 07g30 BTG Tỉnh ủy

Sở VHTTDL tỉnh Long An mời dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác, liên kết phát triển Du lịch Cụm phía Đông ĐBSCL + TP. HCM năm 2018  và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

PGĐ-Ngô Quang Tuyên 07g30 tỉnh Long An


Phòng Quản lý du lịch

* Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (1 ngày)

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương 07g30 HTUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Sở NNPTNT mời thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

... - .... 08g00 huyện, thị


Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Bổ sung cuộc họp này:

Họp Ban tổ chức Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp và Lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương – Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều năm 2018

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
15g00 Tại KDT GT

KDT Gò Tháp, LĐ Các PCM

Bổ sung cuộc họp này:

Dự phúc khảo chương trình nghệ thuật Tuần lễ du lịch

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
19g00 Tại KDT GT

TV HĐ nghệ thuật: (Đ/c Phước, Đ/c D.Trung, Đ/c Lực, Đ/c Thanh Hùng)

Thứ 4 ngày 19/12/2018 (13/11/2018 âm lịch)

UBND huyện Hồng Ngự mời dự Hội nghị tổng kết ngành văn hóa - thông tin và Phong trào Toàn dân ĐKXD ĐSVH năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019

... - .... 07g30 huyện Hồng Ngự


Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Dự lễ khai mạc Tuần lễ du lịch Đồng Tháp năm 2018

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
19g00 Tại KDT GT

LĐ PCM, ĐVTT

Thứ 5 ngày 20/12/2018 (14/11/2018 âm lịch)

Dự lễ kỷ niệm 152 năm Ngày mất thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
07g30 Tại KDT GT

LĐ PCM, ĐVTT

Ban Dân vận mời dự hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cở sở năm 2018

PGĐ-Ngô Quang Tuyên 07g30 Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sở NNPTNT mời thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

... - .... 20/12/2018 - 21/12/2018 huyện, thị


Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Bổ sung cuộc họp này:

Phòng VHTT Thành phố Cao Lãnh mời dự khai mạc HN tập huấn công tác gia đình năm 2018

... - .... 07g30 Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.CL


Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Bổ sung cuộc họp này:

Sở Tài chính mời họp xem xét chủ trương đầu tư Hệ thống chữa cháy ngoài nhà và hệ thống báo cháy tự động KDT Nguyễn Sinh Sắc

... - .... 07g30 Sở Tài chính.


Phòng Kế hoạch - Tài chính,KDT Nguyễn Sinh Sắc

*  Tập huấn trực tuyến với Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

... - .... 08g00 Phòng Bông Lúa


Văn phòng Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật ĐT mời dự Hội nghị tổng kết hoạt động liên kết các Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Khu vực ĐBSCL năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

PGĐ_Nguyễn Hữu Lý 13g30 Hội LHVHNT Tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

Sở Nội vụ mời dự Hội nghị đối thoại pháp luật và TTHC liên quan tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 2018

Chưa phân công 08g00 Hội trường Khối vận huyện Cao Lãnh
Thứ 6 ngày 21/12/2018 (15/11/2018 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Nhà thờ công giáo Cao Lãnh mời dự Tiệc Giáng Sinh năm 2018

... - .... 16g30 Nhà thờ Cao Lãnh


Phòng Quản lý Văn hóa

Dự lễ bế mạc Tuần lễ du lịch Đồng Tháp năm 2018 và  lễ bế mạc Liên hoan Văn nghệ các khu, điểm du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2018

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Hữu Lý,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
19g00 Tại KDT GT

LĐ PCM, ĐVTT

Thứ 7 ngày 22/12/2018 (16/11/2018 âm lịch)

Liên đoàn Bóng đá ĐT mời dự Đại hội Liên đoàn Bóng đá ĐT, khoá II, nhiệm kỳ 2018 - 2023

PGĐ_Nguyễn Bình Minh 07g30 KDL Mỹ trà
Bổ sung cuộc họp này:

Dự buổi chấm ảnh nghệ thuật Cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật

PGĐ_Nguyễn Hữu Lý 08g00 HT Trung tâm VHNT Tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

Họp thành viên BTC xét kết quả ca khúc, vọng cổ, thơ, hò cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật

PGĐ_Nguyễn Hữu Lý 14g00 Phòng họp Sở VHTTDL (tầng 2)

Các Đ/c Phước, Thái, Lực

Trung tâm VHNT Tỉnh mời TV BTC dự

Chủ nhật ngày 23/12/2018 (17/11/2018 âm lịch)