Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/09/2018 (8/8/2018 âm lịch)

Họp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh ĐT

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 VP. UBND

Dự trình diễn vận hành nhà máy đốt rác 

PGĐ - Vũ Thị Nhung 10g00 UBND huyện Thanh BÌnh

Chi cục Bảo vệ môi trường

* Kiểm tra tiến độ thi công khu xử lý rác thải Hoà thành

* Sau buổi khảo sát, các đơn vị dự họp tại UBND xã Hoà Thành

PGĐ - Vũ Thị Nhung 14g00 HLVung

Chi cục Bảo vệ môi trường

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự trình diễn vận hành nhà máy đốt rác thuộc dự án nâng cấp, cải tạo và đóng cửa bãi rác xã Tân Phú

------*------- 14g00 Bãi xử lý rác xã Tân Phú

Chi cục Bảo vệ môi trường

Thứ 3 ngày 18/09/2018 (9/8/2018 âm lịch)

* Khảo sát nâng cấp đô thị thành phố Cao Lãnh

PGĐ - Vũ Thị Nhung 07g30 TPCL Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Đối thoại với công dân thành phố Cao Lãnh và huyện Hồng Ngự

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 07g30 BTCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự Hội thảo tham vấn cho Dự án thủy điện Pắc Lay của Lào

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 08g00 Tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Họp tháo gỡ khó khăn tiền sử dụng đất tuyến dân cư Tân Thành - Lo gạch huyện Tân Hồng

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 VP. UBND

 * Họp về thu hồi đất thuê tại  khu du lịch Mỹ Trà 

------*------- 14g00 Phòng Hoa Lan

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 19/09/2018 (10/8/2018 âm lịch)

Dự Tòa án

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 08g00 TAND tỉnh

Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/C: Phạm Văn Lâm; Thái Hoàng An; Đặng Hữu Phước; La Tấn Phong; Nguyễn Trường Khanh; Lê Quang Trí; Nguyễn Thanh Sang

* Cho ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất KDC của bà Ngô Thị Thuý Vân

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 14g00 Phòng Hoa Súng

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 5 ngày 20/09/2018 (11/8/2018 âm lịch)

Dự Tòa án

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 08g00 TP. Hồ Chí Minh

Họp giải quyết vướng mắc trong việc giao đất dự án TTTM thị trấn Lấp Vò

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 HT. Sở TNMT

Chi cục Quản lý đất đai

Bổ sung cuộc họp này:

* Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

------*------- 13g30 Ban TCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Họp Hội đồng thẩm định đầu tư Dự án  phức hợp công nghệ cao Green Tech  và tổng kho Việt Nga

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g00 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Nghe báo cáo đề xuất dự án của nhà đầu tư TNG

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 15g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 21/09/2018 (12/8/2018 âm lịch)

Đối thoại với công dân

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 08g00 CCQLĐĐ

Chi cục Quản lý đất đai

Họp ĐTM (họp 1 ngày)

PGĐ - Vũ Thị Nhung 08g00 Buổi sáng họp HT. STNMT, buổi chiều họp CCBVMT

Chi cục Bảo vệ môi trường

Bổ sung cuộc họp này:

*  Họp xem xét hình thức cho thuê đất Dự án nhà máy sản xuất than sinh học và giá thể than sinh học từ vỏ trấu tại huyện Cao Lãnh.

------*------- 13g30 Phòng Hoa Lan

Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ môi trường

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp liên ngành thẩm định phương án nạo vét bãi bồi trên sông Hổ Cứ

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 14g00 HT. Sở TNMT

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

* Cuộc họp này từ 14 giờ chuyển sang:  Họp giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng của Dự án nâng cấp bến khách ngang sông Phong Hoà - Ô Môn

------*------- 15g00 Phòng Hoa Súng

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về di dời Trường Quân sự địa phương

------*------- 15g00 BTLQK9

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 22/9/2018 (13/8/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 23/9/2018 (14/8/2018 âm lịch)