Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 06/07/2020 (16/5/2020 âm lịch)

Cuộc họp này từ 8 giờ chuyển sang: Họp xem xét Kế hoạch đấu giá thí điểm khai thác khoáng sản (đất sét).

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g30 phòng Hoa Súng

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp HĐTĐ DA Nhà xưởng Mương Điều tại huyện Lấp Vò của Công ty TNHH XD TM BĐS Cỏ May Construction

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 09g30 Phòng Hương Tràm

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
CVP - La Tấn Phong
14g00 HT. Đảng ủy khối

Hội ý Ban giám đốc Sở

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên,
PGĐ - Trần Bảo Sơn
15g00 Phòng họp Giám đốc

Văn phòng Sở(Đ/c Phong, Trung),Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Chi cục Quản lý đất đai

Thứ 3 ngày 07/07/2020 (17/5/2020 âm lịch)

* Hội ý Chủ tịch và Phó Chủ tịch thông qua các nội dung:

1. Cho ý kiến tạm dừng biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử ngành Nội  vụ.

1A. Bổ sung: Kinh phí đào tạo nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

2. Ứng vốn Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện GPMB các dự án giai đoạn 2021-2025.

3. Ứng trước vốn để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng hoàn thành công trình TAND huyện Lai Vung.

4. Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với biểu trưng tỉnh Đồng Tháp.

4A. Nội dung này không thông qua: Xin chủ trương phối hợp khai quật khảo cổ, lập hồ sơ Di sản Văn hóa thế giới

5. Giải quyết kiến nghị  của Cy TNHH SX KD XNK tổng hợp Long An.

6 Điều chỉnh đơn giá thuê đất.

7. Thông qua phương án nạo vét, chỉnh trị dòng chảy sông Cái Nhỏ - Giai đoạn 2

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp
07g30 Phòng Hương Tràm

Chi cục Quản lý đất đai,Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Tiếp đoàn Thanh tra Tỉnh ( theo QĐ 66/QĐ-TTr)

PGĐ - Trần Bảo Sơn 08g00 HT. Sở TNMT


Thanh tra Sở,Chi cục Quản lý đất đai

Họp Hội đồng thẩm định ĐTM dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất Collagen của Công ty Vĩnh Hoàn Collagen

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên
13g30 HT. Sở TNMT

Chi cục Bảo vệ môi trường

Cuộc họp này đình lại:

Hội thảo trực tuyến báo cáo chuyên đề Cụm Liên kết Công - Nông nghiệp. 

PGĐ - Trần Bảo Sơn 14g00 HT.UBND

Họp xem xét điều chỉnh vị trí nạo vét nhánh cồn Thường Thới Tiền và Khu 1- GP 1581

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 14g30 Phòng họp PGĐ Nguyên

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Thứ 4 ngày 08/07/2020 (18/5/2020 âm lịch)

Họp về thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 3T Đồng Tháp của Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T 

------*------- 08g00 Phòng Hoa Lan

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự tập huấn sử dụng phần mềm họp không giấy tại kỳ họp thứ mười lăm

GĐ - Hồ Thanh Phương 08g00 HT.UBND

* Họp Hội đồng Quản lý quỹ đầu tư phát triển.

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 09g00 phòng Hoa Súng

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Thực hiện công bố Quyết định Thanh tra

PGĐ - Trần Bảo Sơn 14g00 H. Tam Nông

Thanh tra Sở

Xe TTPTQĐ

* Cuộc họp này từ 13g30 chuyển sang: Họp BCĐ giải phóng mặt bằng QL30 và đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 

GĐ - Hồ Thanh Phương 14g00 Phòng Bông Lúa

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 5 ngày 09/07/2020 (19/5/2020 âm lịch)

Dự phiên tòa cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 07g30 TP. HCM

Thanh tra Sở(Đ/c An)

Tài xế Hùng

Dự kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

GĐ - Hồ Thanh Phương 07g30 HT.UBND

Làm việc với Thanh tra tỉnh theo quyết định số 59/QĐ-TTr (1 ngày)

PGĐ - Trần Bảo Sơn 08g00 HT. Trung tâm quan trắc

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tiếp đoàn Thanh tra Bộ Tài chính (09-10/7)

------*------- 08g00 HT. Sở TNMT

Văn phòng Sở,Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Chi cục Quản lý đất đai,Văn phòng Đăng ký đất đai

Tiếp Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển bàn về" Chỉ tiêu phát triển bền vững"

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g00 Phòng họp CCĐĐ

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ môi trường,Văn phòng Đăng ký đất đai,Trung tâm Quan trắc TN&MT;

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

------*------- 14g00 Ban TCD-NC

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Hội đồng KTQH tỉnh thông qua phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Cao Lãnh

------*------- 14g00 Sở xây dựng

Chi cục Quản lý đất đai

Dự Hội nghị công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

PGĐ - Trần Bảo Sơn 14g00 Phòng họp Công an Tỉnh (số 27, Lý Thường Kiệt, P1, TPCL)

Họp Hội đồng KTQH tỉnh thông qua phương án thiết kế kiến trúc Khách sạn Quốc tế Sao Mai – Sa Đéc

------*------- 15g30 Sở xây dựng

Chi cục Quản lý đất đai

Thứ 6 ngày 10/07/2020 (20/5/2020 âm lịch)

Dự kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

GĐ - Hồ Thanh Phương 07g30 HT.UBND

Họp Chi bộ Trung tâm phát triển quỷ đất

PGĐ - Trần Bảo Sơn 08g00 TTPTQĐ

Đảng viên Trung tâm Phát triển quỹ đất

Họp giải quyết một số nội dung liên quan đến việc giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 09g00 HT. Sở TNMT

Chi cục Quản lý đất đai,Văn phòng Đăng ký đất đai

 Họp về dự án Khu đô thị Công ty Thanh Vân - thành phố Sa Đéc.

PGĐ - Trần Bảo Sơn 13g30 phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp thống nhất phương án, thời gian đấu nối, thu gom nước thải vào hệ thống xử lý chung của thành phố Cao Lãnh

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 14g00 HT. Sở TNMT

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự họp thông qua phương án đầu tư của Tập đoàn Novaland

------*------- 14g00 huyện ủy H Hồng Ngự

Chi cục Quản lý đất đai

Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
CVP - La Tấn Phong
15g30 HT Sở GD&ĐT
Thứ 7 ngày 11/7/2020 (21/5/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 12/07/2020 (22/5/2020 âm lịch)

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 07g30 HTM Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh