Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/06/2018 (12/5/2018 âm lịch)

Họp bàn và góp ý về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi cục Quản lý đất đai

Nhập học lớp bồi dưỡng “Hội nhập kinh tế quốc tế” năm 2018

 

CVP - La Tấn Phong 08g00 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

* Họp giải quyết việc thuê đất của Công ty TNHH Hương Lan Đồng Tháp

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

* Báo cáo chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 14g00 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 26/06/2018 (13/5/2018 âm lịch)

Dự Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Khối

CVP - La Tấn Phong 07g30 HT Đảng ủy Khối

* Dự HN tổng kết Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng

CVP - La Tấn Phong 07g30 BCHQS Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Làm việc với Vụ pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc trao đổi, cung cấp thông tin về chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường

------*------- 08g00 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ môi trường

* Họp cho ý kiến áp dụng pháp luật  trong giải quyết khiếu nại của công dân

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 13g30 Trụ sở Ban TCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 27/06/2018 (14/5/2018 âm lịch)

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

GĐ - Nguyễn Trung Ngay,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
CVP - La Tấn Phong
08g00 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Trường Khanh; Phạm Việt Thắng; Nguyễn Thị Hoàng Phượng; Lê Hữu Phú; Đnh Sơn An; Lê Quang Trí

Thứ 5 ngày 28/06/2018 (15/5/2018 âm lịch)

* Họp bàn giải quyết một số trường hợp khiếu nại của công dân

------*------- 07g30 BTCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp ban Chấp hành Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
CVP - La Tấn Phong
08g00 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đồng chí Đảng ủy viên

Dự Họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2018

CVP - La Tấn Phong 08g00 HT Công an tỉnh
Thứ 6 ngày 29/06/2018 (16/5/2018 âm lịch)

Dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2018

------*------- 07g30 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Văn Luận - Phó Chánh Văn phòng Sở

Học Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 901 ngày)

GĐ - Nguyễn Trung Ngay,
PGĐ - Võ Minh Tâm,
PGĐ - Vũ Thị Nhung,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp
07g30 Số 27, Lý Thường Kiệt, Phường 1, TPCL
Thứ 7 ngày 30/6/2018 (17/5/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 1/7/2018 (18/5/2018 âm lịch)