Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 14/10/2019 (16/9/2019 âm lịch)

Tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Cộng Hòa Phần Lan (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 25/10/2019)

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 00g00 Cộng Hòa Phần Lan

* Họp bàn phương án thoái vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết ĐT tại Cty CP Sao Mai

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể

GĐ - Hồ Thanh Phương 13g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Thông qua Biên bản của Tổ kiểm tra, xác minh về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Tỉnh

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g00 Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường


Văn phòng Sở (Đ/c Phong,Trung, Khang);,Trung tâm Quan trắc TN&MT (Đ/c Phượng),Trung tâm Phát triển quỹ đất (Đ/c Bình, Thiêm, Thúy),Thanh tra Sở(Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn)

Thứ 3 ngày 15/10/2019 (17/9/2019 âm lịch)

* Tiếp công dân định kỳ

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 BTCD Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Văn phòng đăng ký đất đai họp chi bộ

------*------- 13g30 Hội trường Sở

Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai

* Làm việc với Cty Ausfeed về dự án giống tại huyện Cao Lãnh

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 15g00 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 16/10/2019 (18/9/2019 âm lịch)

Tiếp đoàn kiểm tra thực hiện CCHC 9 tháng đầu năm 2019

------*------- 07g30 HT. Sở TNMT

Văn phòng Sở(Đ/c Trung, Trân),Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ môi trường,Văn phòng Đăng ký đất đai

Giải quyết khó khăn trong công tác đo đạc

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp
08g00 HT. Sở TNMT

Chi cục Quản lý đất đai,Văn phòng Đăng ký đất đai,Trung tâm kỹ thuật TN&MT;BQLDA&PTQĐ H Tam Nông

Giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Docimexco

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 15g30 VP UBND

Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung, tài liệu

TNMT (nd+tl, trình chiếu bản đồ thể hiện vị trí khu đất, hiện trạng sử dụng đất)
Thứ 5 ngày 17/10/2019 (19/9/2019 âm lịch)

Đoàn kiểm tra 965 làm việc với Ban Thường vụ

huyện ủy Tân Hồng về dự thảo Báo cáo 

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 Huyện ủy Tân Hồng Tài xế Hùng

Họp bàn công tác tổ chức Hội thao ngành TNMT

GĐ - Hồ Thanh Phương 08g00 P.Giám đốc

Văn phòng Sở(Đ/c Phong, Trung),Chi cục Quản lý đất đai(Đ/c Khanh)

Họp ĐTM (Mỹ Sa)

GĐ - Hồ Thanh Phương 09g30 Hội trường sở

Chi cục Bảo vệ môi trường

Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại lĩnh vực đất đai

------*------- 13g30 Phòng Bông Lúa

Thanh tra Sở(chuẩn bị nội dung và cùng dự)

Tiếp công dân

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g00 Phòng họp TTTU

* Cuộc họp này dời lên 14g: Bàn phương án bồi thường QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

GĐ - Hồ Thanh Phương 14g00 Phòng Hoa Súng

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 18/10/2019 (20/9/2019 âm lịch)

* Họp Hội đồng tư vấn

------*------- 07g30 Trụ sở Ban TCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh ĐT 05 năm (2020-2024)

GĐ - Hồ Thanh Phương 07g30 HT. Sở TNMT

Thành viên BCĐ thực hiện xây dựng bảng giá đất theo QĐ số 38/QĐ.TL ngày 18/4/19 của UBND Tỉnh ĐT

Dự Hội nghị phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019

------*------- 07g30 HT.UBND Tỉnh

Văn phòng Sở(Đ/c Trung)

Ban Thường trực MTTQ mời
Cuộc họp này đình lại:

* Hội ý Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

2. Xem xét, chọn vị trí mặt bằng xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp

7. Giải quyết vướng mắc của Công ty CP Bê tông Hà Thanh

8. Giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến công trình

Đường dây 500kv Sông Hậu- Đức Hoà, đoạn qua địa bàn HCT

GĐ - Hồ Thanh Phương 07g30 VP UBND

Chi cục Quản lý đất đai(Đ/c Khanh, Khải chuẩn bị nội dung và cùng dự)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  viên chức TNMT hạng III

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g30 Nhà VHLĐ


Văn phòng Sở(Đ/c Phong, Khang),Trung tâm kỹ thuật TN&MT;Trung tâm Quan trắc TN&MT;Văn phòng Đăng ký đất đai,Trung tâm Phát triển quỹ đất

Làm việc với UBND Thành phố Cao lãnh liên quan đến lĩnh vực đất đai

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 09g30 UBND TPCL

Thanh tra Sở

* Nghe báo cáo kết quả rà soát , sắp xếp đối với các Quỹ tài chính ngoài ngân sách

------*------- 14g00 Phòng Hương Tràm

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản quy phạm pháp luật ban hành tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

CVP - La Tấn Phong 14g00 HTUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 19/10/2019 (21/9/2019 âm lịch)

Dự Hội thao ngành TNMT

Ban Giám đốc Sở 07g30 Nhà VHLĐ


Văn phòng Sở,Thanh tra Sở,Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ môi trường,Trung tâm kỹ thuật TN&MT;,Văn phòng Đăng ký đất đai,Trung tâm Quan trắc TN&MT;,Trung tâm Phát triển quỹ đất

Chủ nhật ngày 20/10/2019 (22/9/2019 âm lịch)