Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/03/2018 (3/2/2018 âm lịch)

* Tiếp công dân 

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 09g00 Trụ sở TCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

* Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cho ý kiến các nội dung

1. Cho ý kiến về chuyển giao thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch

2. Cho ý kiến về thuê đất của Công ty CP thức ăn chăn nuôi Phát Tiến 3

 

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 13g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp bàn về tiêu chí 17.2 và tiêu chí 17.8 trong xây dựng nông thôn mới với điều kiện thực tế của địa phương.

PGĐ - Vũ Thị Nhung 14g00 PH Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Bảo vệ môi trường

Họp Chi bộ Văn phỏng đăng ký đất đai

------*------- 14g00 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Đăng ký đất đai

Thứ 3 ngày 20/03/2018 (4/2/2018 âm lịch)

Họp giải quyết vướng mắc thủ tục hành chính về đất đai huyện Tam Nông

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
CVP - La Tấn Phong
08g00 UBND huyện Tam Nông

Chi cục Quản lý đất đai,Văn phòng Đăng ký đất đai (TL và báo cáo)

Thứ 4 ngày 21/03/2018 (5/2/2018 âm lịch)

* Cuộc họp này dời lại 10 giờ: Làm việc với Đoàn ADB/DFAT về dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 10g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp với đoàn công tác Norad về tình hình thực hiện dự án hệ thông thoát nước TPCL

PGĐ - Võ Minh Tâm 13g00 HT Công ty Cổ phần cấp nước MTĐT Đồng Tháp

1. Xem xét giao đất cho ông Võ Trung Huê, cư ngụ ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh.

2. Xem xét bố trí nền tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá trên địa bàn huyện Hồng Ngự.

3. Xác định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TPCL.

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi cục Quản lý đất đai

Nội dung 1: Xem xét giao đất cho ông Võ Trung Huê, xã An Bình;

Nội dung 2: Xem xét bố trí nền tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá trên địa bàn huyện Hồng Ngự;

Nội dung 3: Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên đại bàn thành phố Cao Lãnh.

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi cục Quản lý đất đai; Thanh tra tỉnh; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; UBND huyện Cao Lãnh (TL và báo cáo); UBND huyện Hồng Ngự (TL và báo cáo); UBND thành phố Cao Lãnh (TL và báo cáo).

Thứ 5 ngày 22/03/2018 (6/2/2018 âm lịch)

* Tiếp và làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Cuộc họp này dời lại 15 giờ 30: Họp bàn về việc xem xét cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân tọa lạc ấp 4, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 15g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Họp bàn về việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Thương mại đầu khí Đồng Tháp

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 15g30 Phòng họp VPUBND
Thứ 6 ngày 23/03/2018 (7/2/2018 âm lịch)

* Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

------*------- 07g30 Trụ sở TCD Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Ban chấp hành Đảng ủy

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 09g00 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đồng chí Đang ủy viên

Cuộc họp này đình lại:

* BC thực hiện " Dự án đo đạc, giám sát đánh giá ổn định bờ sông Tiền và thiết lập hành lang sạt lở tại khu vực đông dân cư và cơ sở hạ tầng trên địa bàn Tỉnh

PGĐ - Võ Minh Tâm 09g30 VPUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

* Đối thoại với công dân trên bàn thành phố Cao Lãnh

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 13g30 Trụ sở TCD


Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Thông qua qui chế đấu nối xử lý nước thải

------*------- 14g30 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 24/3/2018 (8/2/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 25/3/2018 (9/2/2018 âm lịch)