Lịch công tác Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 01/06/2020 (10/4 nhuận /2020 âm lịch)

Làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh v/v thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn tỉnh

GĐ.Ngô Hồng Chiều 07g00 Sở Tài chính

Quang (NS)

Phòng QLNS chuẩn bị tài liệu

Dự khai giảng lớp tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản công cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

../.. 08g00 Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Cao Lãnh

* Họp thông qua chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

GĐ.Ngô Hồng Chiều 14g00 Phòng Hoa Lan

Ân (DN)

PCT.Phạm Thiện Nghĩa chủ trì

Thông qua phương án kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (lần 2)

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 phòng Hoa Súng

Sơn (ĐT)

PCT. Nguyễn Thanh Hùng chủ trì

Họp Đảng ủy Sở

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Sở Tài chính

Tuấn (CS-G),Sơn (ĐT),Phương (VP),Diện (HCSN), Giang(TT), Đức(HCSN), Sum(TTDV), Duy(QLNS), Phượng(VP)

Thứ 3 ngày 02/06/2020 (11/4 nhuận /2020 âm lịch)

(Cập nhật tài liệu họp) Họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng Tỉnh

GĐ.Ngô Hồng Chiều 07g30 UBND tỉnh CT.Nguyễn Văn Dương chủ trì

* Họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng Tỉnh

../.. 07g30 Phòng Hương Tràm CT.Nguyễn Văn Dương chủ trì

Họp góp ý kế hoạch xây dựng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2 kéo dài

../.. 08g00 Sở Xây dựng

Sơn (ĐT)

Cuộc họp này từ ngày 03/6 chuyển sang: Họp Ban Tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020

 

../.. 08g00 phòng Hoa Súng PGĐ. Ngô Thị Ngọc Sương dự

Họp đề xuất hợp đồng lao động

../.. 09g00 Sở Văn hóa thể thao du lịch

Diện (HCSN)

Định giá xe ô tô của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông để thanh lý

../.. 09g00 Ban qlda đầu tư xây dựng công trình giao thông ĐT

Tuấn (CS-G)

Gặp gỡ một số doanh nghiệp và làm việc với UBND huyện Châu Thành về tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các thành phần kinh tế, thu - chi ngân sách địa phương và tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP.

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 Huyện Châu Thành PCT. Phạm Thiện Nghĩa chủ trì
Thứ 4 ngày 03/06/2020 (12/4 nhuận /2020 âm lịch)

* Họp trực tuyến với Ngân hàng thế giới (WB).

GĐ.Ngô Hồng Chiều 08g00 Phòng Bông Lúa PCT.Nguyễn Thanh Hùng chủ trì

Khảo sát đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất khu liên hợp TDTT

../.. 08g00 Khu liên hợp TDTT tỉnh

Sơn (ĐT)

Họp thẩm định giá đất

../.. 08g00 VP Huyện ủy Cao Lãnh

Tuấn (CS-G)

Bổ sung cuộc họp này:

* Họp trực tuyến về công tác xuất khẩu lao động.

Ngô Thị Ngọc Sương 08g00 HTUB CT.Nguyễn Văn Dương chủ trì

Khảo sát và đề xuất giải pháp khắc phục sạt lở sông Tiền khu vực TPCL

../.. 14g00 UBNS xã Tịnh Thới-TPCL

Họp rà soát lại nguồn thu hỗ trợ của các công ty xuất khẩu lao động tại Trung tâm dịch vụ vệc làm để làm cơ sở đề xuất, tham mưu UBND tỉnh

../.. 14g00 Sở Lao động TB&XH;

Diện (HCSN)

Họp giải quyết kiến nghị của công ty CP Vĩnh Hoàn

../.. 14g00 Sở Nông nghiệp và PTNT

Sơn (ĐT)

Họp trao đổi, thống nhất hồ sơ đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất 

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 07g30 Phòng họp TTDVTC

Tuấn (CS-G),Ân (DN)

Họp v/v mua lại các trạm cấp nước nông thôn trong năm 2020

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Phòng họp TTDVTC

Ân (DN),Tuấn (CS-G)

Thứ 5 ngày 04/06/2020 (13/4 nhuận /2020 âm lịch)

Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh: 

1. Cho ý kiến về một số dự án đề nghị Trung ương (Bộ Công an) hỗ trợ vốn đầu tư.

2. Cho ý kiến về đầu tư cải tạo hạng mục cổng, nhà bảo vệ Trụ sở làm việc Công an Tỉnh.

3. Thông qua phương án kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (lần 2) và hỗ trợ xây dựng 2 huyện nông thôn mới.

4. Cho ý kiến đầu tư nâng cấp công suất Trạm cấp nước ấp Tây-AB, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh.

5. Cho ý kiến về nạo vét bãi bồi, chỉnh trị dòng chảy hạn chế sạt lở trên sông Tiền đoạn dọc theo cồn Đông Giang thuộc xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

6. Cho ý kiến việc tạm dừng thực hiện sửa chữa Khu nhà 02 tầng của Phòng khám Đa khoa Quân dân y Giồng Găng để thành lập Bệnh viện dã chiến tại Phòng khám Đa khoa Quân dân y Giồng Găng.

7. Cho ý kiến thí điểm thành lập Trung tâm Giao dịch, Phân phối nông sản và Phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp tại thành phố Hà Nội.

GĐ.Ngô Hồng Chiều 07g30 VPUB CT.Nguyễn Văn Dương chủ trì

Họp thông qua quy mô thiết kế xây dựng cơ sở hạ tầng các tiểu dự án đợt 3 thuộc dự án VnSAT

../.. 07g30 Sở Nông nghiệp và PTNT

Sơn (ĐT)

Họp về tình hình quản lý, sử dụng các kho lưu trữ quốc gia đã được Trung ương bàn giao cho địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh

../.. 09g00 VP HĐND tỉnh

Họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Ngô Thị Ngọc Sương,
GĐ.Ngô Hồng Chiều,
PGĐ.Nguyễn Văn Cả
13g30 Hội trường Kho bạc nhà nước tỉnh

Quang (NS),Ân (DN),Diện (HCSN),Phú (TTDVTC),Nghĩa (TT),Nghĩa (THTK),Phương (VP),Sơn (ĐT),Tuấn (CS-G)

Họp xem xét sự cần thiết đầu tư dự án cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chất lượng cao

../.. 14g00 Sở Kế hoạch và đầu tư

Sơn (ĐT)

Thứ 6 ngày 05/06/2020 (14/4 nhuận /2020 âm lịch)

Hội nghị cán bộ chủ chốt

GĐ.Ngô Hồng Chiều 07g30 Hội trường VP Tỉnh ủy

Triển lãm mỹ thuật khu vực VIII, đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 25 năm 2020

../.. 08g00 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật

(Cuộc họp này dời từ ngày 04/6/2020 qua ngày 05/6/2020)Họp đối thoại với công ty TNHH Thuốc thú y HTP

../.. 08g00 Sở Tài nguyên và môi trường

Họp góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nước sạch nông thôn tại các huyện Tân Hồng và Tháp Mười

../.. 08g00 Sở Nông nghiệp và PTNT

 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 19 (1 ngày).

GĐ.Ngô Hồng Chiều 08g30 Hội trường VP Tỉnh ủy

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ GDĐT tổ chức

../.. 08g30 Sở Giáo dục đào tạo

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ GDĐT tổ chức

../.. 08g30 Sở Giáo dục đào tạo

Họp về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty CP dịch vụ du lịch Mỹ Trà

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 07g30 Sở Tài chính

Tuấn (CS-G),Ân (DN)

về việc mời họp thu hồi đất bến xe (cũ) thành phố Cao Lãnh

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 13g30 Sở Tài chính

Tuấn (CS-G)

Thứ 7 ngày 6/6/2020 (15/4 nhuận /2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 7/6/2020 (16/4 nhuận /2020 âm lịch)