Lịch công tác Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/09/2018 (8/8/2018 âm lịch)

Thảo luận dự toán NSNN năm 2019

..*.. 07g30 Sở Tài Chính

Dự trình diễn vận hành nhà máy đốt rác thuộc dự án nâng cấp, cải tạo và đóng cửa bãi rác xã Tân Phú

..*.. 10g00 UBND huyện Thanh Bình

Bình (CS-G)

Họp thống nhất nội dung "dự thảo QĐ phân cấp thẩm quyền đấu thầu thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao cảu ngành y tế

..*.. 14g00 Sở Y tế

Bình (CS-G)

* Tiếp đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của cơ sở, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

PGĐ.Võ Anh Tài 08g00 Phòng Hương Tràm

Quang (NS)

PCT.Đoàn Tấn Bửu chủ trì
Cuộc họp này dời lại:

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh ĐT

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g30 UBND tỉnh PCT.Nguyễn Thanh Hùng chủ trì

Tiếp đoàn công tác Bộ Nội vụ về khảo sát tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức


 

PGĐ.Võ Anh Tài 14g00 Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Sa Đéc

Quang (NS)

Thứ 3 ngày 18/09/2018 (9/8/2018 âm lịch)

Thảo luận dự toán NSNN năm 2019

..*.. 07g30 Sở Tài Chính

* Khảo sát nâng cấp đô thị thành phố Cao Lãnh

GĐ.Ngô Hồng Chiều 07g30 TPCL

Sơn (ĐT)

CT.Nguyễn Văn Dương, chủ trì

Dự diễn đàn" Một số vấn đề về tình hình KT-XH Việt Nam năm 2018"

GĐ.Ngô Hồng Chiều 08g00 Nhà khách T78-TP Hồ Chí Minh Ngày 18-19/9/2018

 * Họp về thu hồi đất thuê tại  khu du lịch Mỹ Trà 

GĐ.Ngô Hồng Chiều 14g00 Phòng Hoa Lan PCT.Châu Hồng Phúc, chủ trì
Bổ sung cuộc họp này:

Họp nghiệm thu đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2018

..*.. 14g00 Xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng

Diện (HCSN)

Họp v/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 732/VPUBND-ĐTXD ngày 07/9/2018 về tình hình đầu tư, thanh toán, quyết toán các dự án tái định cư, KDC do TTPTQNĐ tỉnh làm chủ đầu tư

..*.. 14g30 Trung tâm phát triển quỹ nhà đất

Sơn (ĐT),Bình (CS-G)

Họp thông qua dự thảo Quy chế xây dựng và thực hiện quy ước khóm, ấp.(Bổ sung tài liệu)

 

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 UBND tỉnh PCT.Đoàn Tấn Bửu chủ trì

* Họp tháo gỡ khó khăn tiền sử dụng đất tuyến dân cư Tân Thành - Lò gạch huyện Tân Hồng

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 13g30 Phòng Hoa Súng PCT.Nguyễn Thanh Hùng chủ trì

* Làm việc với BQL DA Nông nghiệp & PTNT  về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm

PGĐ.Võ Anh Tài 15g00 Phòng Hoa Súng PCT.Nguyễn Thanh Hùng chủ trì
Thứ 4 ngày 19/09/2018 (10/8/2018 âm lịch)

Thảo luận dự toán NSNN năm 2019

..*.. 07g30 Sở Tài Chính

* Khảo sát phát triển đô thị thị trấn Thường Thới Tiền

..*.. 08g00 HHN CT.Nguyễn Văn Dương, chủ trì
Cuộc họp này đình lại:

Họp đầu tư khách sạn Hoà Bình tại TPCL

..*.. 08g00 Sở Kế hoạch và đầu tư

Phú (DN)

Bổ sung cuộc họp này:

Họp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế tỉnh ĐT

..*.. 08g00 Sở Kế hoạch và đầu tư

Sơn (ĐT)

Bổ sung cuộc họp này:

Họp xác định giá đất

..*.. 08g00 UBND thị trấn Tràm Chim

Bình (CS-G)

Bổ sung cuộc họp này:

Họp điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án chợ Phương Trà

..*.. 14g00 Sở Kế hoạch và đầu tư

Bình (CS-G)

* Cho ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất KDC của bà Ngô Thị Thuý Vân

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Phòng Hoa Súng PCT.Châu Hồng Phúc, chủ trì
Thứ 5 ngày 20/09/2018 (11/8/2018 âm lịch)

Tiếp công dân

GĐ.Ngô Hồng Chiều 07g30 Sở Tài Chính

Nghĩa (TT)

1 ngày
Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2018

GĐ.Ngô Hồng Chiều 07g30 BCH quân sự tỉnh

Họp giải quyết vướng mắc trong việc giao đất dự án TTTM thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò

..*.. 08g00 Sở Tài nguyên môi trường

Bình (CS-G)

Bổ sung cuộc họp này:

Họp rà soát sự trùng lấp trong chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xúât nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh

..*.. 08g30 Sở Khoa học công nghệ

Diện (HCSN)

Bổ sung cuộc họp này:

Họp cho ý kiến về chủ trương, kinh phí và thời gian triển khai thực hiện các dự án của huyện Lai Vung kiến nghị

..*.. 09g00 Sở Giao thông vận tải

Sơn (ĐT)

Bổ sung cuộc họp này:

Họp thực hiện các thủ tục giao, nhận tài sản dự án Chợ Tân Hồng

..*.. 14g00 UBND huyện Tân Hồng

Phú (DN)

* Nghe báo cáo đề xuất dự án của nhà đầu tư TNG

GĐ.Ngô Hồng Chiều 15g00 Phòng Hương Tràm PCT.Châu Hồng Phúc, chủ trì

* Báo cáo bố trí các nguồn vốn đầu tư cho huyện Tháp Mười xây dựng nông thôn mới

PGĐ.Võ Anh Tài 07g30 Phòng Hoa Súng PCT.Nguyễn Thanh Hùng chủ trì

Làm việc với Thanh tra tỉnh v/v tham mưu UBND tỉnh xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 Sở Tài Chính

* Báo cáo phân khai danh mục công trình từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020

PGĐ.Võ Anh Tài 09g00 Phòng Hoa Súng PCT.Nguyễn Thanh Hùng chủ trì

* Họp Hội đồng thẩm định đầu tư Dự án  phức hợp công nghệ cao Green Tech  và tổng kho Việt Nga

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Phòng Hoa Súng PCT.Nguyễn Thanh Hùng chủ trì

Họp phương án bố trí vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019

PGĐ.Võ Anh Tài 15g00 Sở Tài Chính

Sơn (ĐT)

Thứ 6 ngày 21/09/2018 (12/8/2018 âm lịch)

Tham gia hội đồng định giá tài sản

..*.. 08g00 Huyện Hồng Ngự

Bình (CS-G)

Cuộc họp này dời lại:

Họp bàn việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc Sở Tài chính

GĐ.Ngô Hồng Chiều 08g00 Sở Tài Chính

Ân (VP),Sơn (ĐT)

Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến chính sách pháp luật về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

..*.. 08g00 TP Hồ Chí Minh

Phú (DN)

Bổ sung cuộc họp này:

Họp góp ý giá cho thuê nhà và trao đổi thực hiện quản lý bảo trì nhà ở sinh viên theo Thông tư 124/2016/TT-BTC

..*.. 09g00 Sở Xây dựng

Bình (CS-G)

Bổ sung cuộc họp này:

*  Họp xem xét hình thức cho thuê đất Dự án nhà máy sản xuất than sinh học và giá thể than sinh học từ vỏ trấu tại huyện Cao Lãnh.

..*.. 13g30 Phòng Hoa Lan

Bình (CS-G)

PCVP.Nguyễn Văn Phú chủ trì

Làm việc về tình hình tạm ứng ngân sách và quyết toán vốn đầu tư của các đơn vị 

GĐ.Ngô Hồng Chiều 14g00 Phòng Hương Tràm

Quang (NS),Sơn (ĐT)

CT.Nguyễn Văn Dương, chủ trì
Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến với Bộ công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

PGĐ.Võ Anh Tài 08g00 Phòng họp trực tuyến Công an tỉnh

* Cuộc họp này từ 14 giờ chuyển sang:  Họp giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng của Dự án nâng cấp bến khách ngang sông Phong Hoà - Ô Môn

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 15g00 Phòng Hoa Súng PCT.Nguyễn Thanh Hùng chủ trì

* Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về di dời Trường Quân sự địa phương

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 15g00 BTLQK9 PCT.Châu Hồng Phúc, chủ trì
Thứ 7 ngày 22/9/2018 (13/8/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 23/9/2018 (14/8/2018 âm lịch)