Lịch công tác Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/06/2018 (12/5/2018 âm lịch)

- Họp về quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐT 

..*.. 08g00 Sở TN&MT;

* Nghe báo cáo tình hình và một số định hướng thúc đẩy khởi nghiệp

..*.. 14g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

* Báo cáo chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

..*.. 14g00 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 26/06/2018 (13/5/2018 âm lịch)

* Dự HN tổng kết Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng

..*.. 07g30 BCHQS Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

- mời dự Hội nghị tổng kết 24 năm thực hion Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và sơ kết khu vực phòng thủ giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

..*.. 07g30 Bộ chỉ huy quân sự

* Họp Hội đồng GDPTNL tỉnh tháng 6

1- Bồi thường kinh phí đào tạo

2-Cử tham gia thi Bác sĩ nội trú 2018

3- Cử đào tạo trình độ đại học, sau đại học 2016-2017

4- Tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ theo quy định Chương trình Mekong 1000

5- Báo cáo KQ liên lạc Ứng viên T T Hồng Thu

 

..*.. 09g00 VPUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Họp thông qua PA kiến trúc và kinh phí xây dựng Trường năng khiếu thể dục, thể thao ĐT

..*.. 10g00 VPUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Họp cho ý kiến áp dụng pháp luật  trong giải quyết khiếu nại của công dân

..*.. 13g30 Trụ sở Ban TCD Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện nghị quyết đại hội VII Đảng bộ khối

PGĐ.Võ Anh Tài 07g30 Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

- họp bàn thống nhất trong việc đầu tư thiết bị đào tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động theo đề nghị của Sở LĐ-TB&XH 

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 Sở Tài Chính
Thứ 4 ngày 27/06/2018 (14/5/2018 âm lịch)

- Tham dự đóng góp ý kiến đối với Chương trình phát triển đô thị.( có tài liệu kèm theo)

..*.. 08g00 Sở Xây dựng

Tham gia định giá khai thác tràm năm 2018

..*.. 08g30 Trại thực nghiệm nông lâm nghiệp Động Cát

Dự hội thảo "giải pháp tiết kiệm điện trong chiếu sáng và ứng dụng điện năng lượng mặt trời"

..*.. 13g30 KDL Mỹ Trà

- Xem xét đề xuất nội dung hỗ trợ chi phí vận chuyển rác hiện hữu từ bãi rác tập trung ở thị trấn Lấp Vò về khu xử lý rác Đập Đá, huyện Cao Lãnh.

..*.. 14g00 Sở xây dựng
Thứ 5 ngày 28/06/2018 (15/5/2018 âm lịch)

Tham quan bắn đạn thật phòng không

..*.. 07g00 Trường bắn khu vực Chi Lăng- huyện Tịnh Biên-An Giang

Họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu tỉnh ĐT năm 2018

..*.. 08g00 Hội trường Công an Tỉnh
Thứ 6 ngày 29/06/2018 (16/5/2018 âm lịch)

Tập húân nghiệp vụ điều tra thu thập, cập nhật thông tin cung cầu lao động năm 2018

..*.. 07g30 KDL Mỹ Trà

Tập húân nghiệp vụ điều tra thu thập, cập nhật thông tin cung cầu lao động năm 2018

..*.. 07g30 KDL Mỹ Trà

- mời tham gia triển khai văn bản của UBND tỉnh về phân công, phân cấp và uỷ quyền QLDA.

..*.. 07g30 KS Hoà Bình

* Hội nghị trực tuyến với Bộ Y tế chủ đề " Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở"

..*.. 08g30 Viettel tỉnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* HN trực tuyến với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

..*.. 14g00 Cục THADS Tỉnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 30/6/2018 (17/5/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 1/7/2018 (18/5/2018 âm lịch)