Lịch công tác Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp

Lịch công tác Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/12/2018 (11/11/2018 âm lịch)

Dự họp đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, Chi bộ năm 2018

* 08g00 HT Ban quản lý NTLS tỉnh

PGĐ Nàng

Dự hội thảo công tác trẻ em (từ 17 đến 20/12)

* 08g00 Hà Nội

PGĐ Khương

Dự họp chi bộ 11 cuối năm 2018

* 13g30 Trường TCNThanh Bình

PGĐ Tịnh

LX Vinh

Hỗ trợ tập huấn công tác cải cách hành chính

* 14g00 H. Cao Lãnh

VP Sở (Việt)

Dự họp giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nhì

* 14g00 Hội đồng nhân dân tỉnh

PGĐ Nàng, Thanh tra dự

Họp làm việc với Trường TCN Tháp Mười

* 14g00 HT Sở

A Nhơn, Hào + VP + BGH Trường TCN Tháp Mười

Thứ 3 ngày 18/12/2018 (12/11/2018 âm lịch)

Dự khởi công gói thầu số 9 Cơ sở nghiện tỉnh

* 07g00 Cơ sở cai nghiện Tỉnh

PTCKT + BQLDA + TVGS

LX Tam

Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018

* 07g30 HT B - BTG Tỉnh ủy

CVP Việt

* Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (1 ngày)

* 07g30 HTUB

GĐ Nhơn

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự kiểm điểm đảng viên, Chi bộ 7

* 07g30 Trung tâm DVVL

PGĐ Tịnh

Dự Hội nghị CC,VC& NLĐ năm 2018

* 14g00 PH Trung tâm BTXH tổng hợp

PGĐ Nàng, Văn phòng

LX Tam
Thứ 4 ngày 19/12/2018 (13/11/2018 âm lịch)

Họp Chi bộ 1 (đánh giá cuối năm)

* 08g00 Phòng họp Sở

PGĐ Tịnh; đảng viên CB 1.

Họp Chi bộ 2 (đánh giá cuối năm)

* 08g00 HT Sở

GĐ Nhơn; đảng viên CB2

Họp đánh giá Đảng viên năm 2018 Chi bộ 5

* 13g30 HT Sở

PGĐ Nàng + ĐV chi bộ 5

Dự hội nghị CC,VC và người lao động năm 2018

* 13g30 Trường TCN-GDTX Tháp Mười

PGĐ Tịnh + VP

Tham dự Lễ Khai mạc Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp... (17h30 khởi hành)

* 19g00 Khu DT Gò Tháp

GĐ Nhơn; chú Xuân Nghĩa

Lx Tam
Thứ 5 ngày 20/12/2018 (14/11/2018 âm lịch)

Dự hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2018

* 07g30 HT Ban Dân vận Tỉnh ủy

GĐ Nhơn

Họp xem xét hồ sơ trường hợp tai nạn lao động của Ô Lưu Văn Tuấn

* 08g00 PH Sở

PGĐ Tịnh, TTr, PLĐVLBH + 4 ngành Tỉnh

*  Tập huấn trực tuyến với Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

* 08g00 Phòng Bông Lúa

Văn phòng dự (Việt - Phương Khanh)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Chi bộ 9 (đánh giá cuối năm)

* 13g30 Trường TCN-GDTX Tháp 10

GĐ Nhơn

Lx Tam

Dự buổi kiểm tra giám sát công tác triển khai thực hiện dự án CSSKvà PHCN cho NNCĐHH/dioxin

* 14g00 HT Sở Y tế

PGĐ Nàng + Sĩ

Thứ 6 ngày 21/12/2018 (15/11/2018 âm lịch)

Họp Ban Điều hành Trường Cao đẳng cộng đồng

* 08g00 Văn phòng UBND Tỉnh

PGĐ Tịnh (Phòng GDNN chuẩn bị tài liệu)

Tiếp và làm việc với công ty atlantic

* 09g00 HT Sở

GĐ Nhơn; TTDVVL

Dự họp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu năm 2018

* 11g00 Bộ CHQS Tỉnh

GĐ Nhơn

Dự họp về việc xác nhận hồ sơ liệt sỹ  Ô Cao Thượng Nguyên  xã Định An- huyện Lấp Vò

* 13g30 PH B - UBND H Lấp Vò

PGĐ Nàng + PNCC

LX Vinh

Họp đánh giá Đảng viên chi bộ 3 năm 2018

* 13g30 PH Sở

PGĐ Khương + ĐV Chi bộ 3

Họp Khối Lao động - Việc làm

* 14g00 HT Sở

PGĐ Tịnh, Hào, Kiệt, Vĩnh, Nhặng, Trung, Tuyết (DVVL); Phượng (TCKT), VP

Tham dự Lễ Bế mạc Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp... (17h30 khởi hành)

* 19g00 Khu DT Gò Tháp

GĐ Nhơn; chú Xuân Nghĩa

Lx Tam
Thứ 7 ngày 22/12/2018 (16/11/2018 âm lịch)

Họp thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo

* 08g00 HT Sở

Các Đ/c: Thành viên BCN + HĐ thẩm định

Chủ nhật ngày 23/12/2018 (17/11/2018 âm lịch)