Lịch công tác Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp

Lịch công tác Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/03/2018 (3/2/2018 âm lịch)

Thăm nắm tình hình lao động Đồng Tháp đang làm việc Cty HTC (Đài Loan, từ 19/3-23/3/2018)

* 05g00 Đài Loan (TQ)

Anh Nhơn, Tuấn (TTDVVL)

LX: Tam

Họp triển khai Quyết định 22/TTg giai đoạn 2

* 14g00 Sở Xây dựng

Phòng, NCC

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trại giam Cao lãnh V26 Bộ Công an

* 14g00 Trai giam V 26

Chị Nàng. TNXH

LX: TTBTXH
Thứ 3 ngày 20/03/2018 (4/2/2018 âm lịch)

Thăm Đoàn đi điều dưỡng

* 16g00 KS Ruby

Chị Nàng

Thứ 4 ngày 21/03/2018 (5/2/2018 âm lịch)

Họp bàn rà soát quy hoạch TTBTXH (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung)

* 08g00 HT Sở

UBND huyện Cao Lãnh, Sở xây dựng, Anh Khương, Chị Nàng, TCKT, TVTK

Thứ 5 ngày 22/03/2018 (6/2/2018 âm lịch)

Họp rà soát  công tác chuẩn bị họp mặt chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Kỷ niện 45 năm ngày chiến thắng trở về

* 08g00 Văn phòng Sở

 Chị Nàng, Ban Liên lạc, Việt, Kiệt, Khanh,Hậu, Phượng

Khai mạc Hội thi tay nghề cấp Tỉnh năm 2018

* 08g00 Trường TC-GDTX Hồng Ngự

Anh Tịnh, DN

LX: Tam

Tiếp công dân định kỳ

* 09g00 Phòng tiếp dân

Chị Nàng, Thanh tra

Thứ 6 ngày 23/3/2018 (7/2/2018 âm lịch)
Thứ 7 ngày 24/03/2018 (8/2/2018 âm lịch)

Họp mặt  chiến sĩ cách  mạng bị địch bắt tù đày, kỷ niệm 45 năn ngày chiến tháng trở về

* 08g00 HT Sở

Ban Giám đốc Sở, Ban lien lạc; Việt, Kiệt, Khanh, Hằng, Hậu, Sang, Thành, Phượng và 80 đại biểu

Dự Lễ bế mạc, khen thưởng Hội thi tay nghề cấp Tỉnh năm 2018

* 09g00 Trường TCN-GDTX Hồng Ngự

Anh Tịnh, DN

LX: Tam
Chủ nhật ngày 25/3/2018 (9/2/2018 âm lịch)