Lịch công tác Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

Đi công tác Hà Nội (02 ngày)

Trương Hòa Châu 21/09/2020 - 22/09/2020 Hà Nội Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Làm việc với các Hiệp hội, CLB về kết quả 9 tháng đầu năm 2020 và định hướng hoạt động trong thời gian tới; thông qua việc tham gia giới thiệu hàng hoá đặc sản Đồng Tháp tại GrandWorld Phú Quốc (Vingroup).

Phạm Thị Ngọc Đào 14g00 Phòng Hương Tràm

Trung tâm HTDN&KN

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Báo cáo tinh hình thực hiện các gói thầu thiết bị y tế.

Nguyễn Văn Cẩn 08g00 phòng Hoa Súng

Đ/c Long

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Họp thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu GIS, phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng, các huyện: Lấp Vò, Lai Vung và Cao Lãnh

Nguyễn Văn Cẩn 10g00 phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Nghe báo cáo 2 Dự án: Hạ tầng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn và phát triển sinh vật khu A3

Nguyễn Văn Cẩn 13g30 VP/UB tỉnh Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Thăm và làm việc với Cty Cẩm Nguyên và các doanh nghiệp Cụm công nghiệp Trường Xuân. 

Phạm Thị Ngọc Đào 08g00 HTM Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Tiếp và làm việc với Doanh nghiệp đầu tư.

Phạm Thị Ngọc Đào 14g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp cho ý kiến về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Phạm Thị Ngọc Đào 15g00 VP/UB tỉnh Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Tiếp Công ty Môi trường Cửu Long.

Nguyễn Văn Cẩn 08g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

Họp Hội đồng Quản lý quỹ Đầu tư phát triển

Trương Hòa Châu 07g30 VP/UB tỉnh Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Hội ý Chủ tịch và PCT UBND Tỉnh:

1. Cho ý kiến cấp học bổng cho Lưu học sinh Lào, Campuchia giai đoạn 2021 - 2025

2. Cho ý kiến việc xin thuê đất của Cty TNHH Sao Mai Super Feed.

3. Báo cáo Dự án Nhà máy lau bóng gạo Bình Tân tại huyện Lấp Vò của Cty CP Bình Tân (Sở KHĐT báo cáo)

4. Báo cáo đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thuốc thú y HTP về tiền thuê đất đối với dự án Nhà máy sản xuất thuốc thú y thủy sản đạt chuẩn GMP-WHO.

5. Cho ý kiến việc giao đất cho Viện kiểm sát nhân dân TP Cao Lãnh.

6. Cho kiến dự án chuyển đổi đồng bằng sông Cửu Long: dự án hỗ trợ các khoản đầu tư chống chịu biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng cây ăn trái trọng điểm tỉnh Đồng Tháp.

Trương Hòa Châu 13g30 VP/UB tỉnh

Phòng Hợp tác Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

V/v mời họp (lần 2)

Phạm Thị Ngọc Đào 09g00 Phòng họp Sở

Phòng Hợp tác Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp về đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục

Nguyễn Văn Cẩn 08g00 VP/UB tỉnh Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

V/v mời họp xem xét cắt giảm khối lượng gói thầu số 07 và 9b thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 2)

Nguyễn Văn Cẩn 14g00 Phòng họp Sở

Phòng Đấu thầu - Thẩm định

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

Làm việc thành phố Cao Lãnh về tiến độ đầu tư công năm 2020, kế hoạch phát triển giao thông và đô thị giai đoạn 2021 - 2025.

Trương Hòa Châu 13g30 VP/UB tỉnh Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

V/v mời họp

Nguyễn Văn Cẩn 08g00 Phòng họp Sở

Phòng Đấu thầu - Thẩm định

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

V/v quyết toán vốn đầu tư công trình Trung tâm GDTX huyện Lấp Vò (phần bồi thường)

---***--- 14g00 Sở Tài chính

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp về tiến độ giải ngân đầu tư công.

Trương Hòa Châu,
Nguyễn Văn Cẩn
07g30 VP/UB tỉnh

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 -2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Trương Hòa Châu 14g00 HT/UB tỉnh

Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 7 ngày 26/09/2020 (10/8/2020 âm lịch)

Làm việc ngày thứ bảy (buổi sáng)

---***--- 07g00 Trung tâm HCC

Đ/c Nhí

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)