Lịch công tác Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)

Nghỉ bù ngày Quốc tế lao động (01/5)

---***--- 00g00 *

Tất cả CC,VC, người lao động

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Tập huấn duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính năm 2021

---***--- 08g00 Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Thoảng, Bích Ngọc

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp trao đổi hoàn chỉnh phương án đề xuất đầu tư bến xe thành phố Cao Lãnh

---***--- 08g00 Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Long

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Nghe báo cáo tình hình về cung ứng cát xây lắp và xây dựng
 
GĐ.Trương Hòa Châu 09g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp lấy ý kiến quy trình bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý

GĐ.Trương Hòa Châu,
PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào,
PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn
14g00 Hội trường Sở

Trưởng, phó phòng, đơn vị

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Cuộc họp này từ 13g30' chuyển sang: Tiếp và làm việc với Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 14g15 Phòng Hương Tràm

Phòng Hợp tác Đầu tư

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Báo cáo điều chỉnh tổng thể Dự án VnSAT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 07g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

Bổ sung lịch:

V/v mời họp

---***--- 15g00 Sở Tài chính

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Khám sức khỏe định kỳ năm 2021

GĐ.Trương Hòa Châu 07g00 Ban BVCSSKCB Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các mô hình cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh.

GĐ.Trương Hòa Châu 13g30 Phòng Hương Tràm

Đ/c Thoảng

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Tiếp và làm với Tập đoàn Sao Mai.

GĐ.Trương Hòa Châu 15g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Tiếp Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 07g00 Cafe Doanh nghiệp Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Cho ý kiến về việc triển khai Đề án mô hình bác sĩ gia đình tại tuyến cơ sở 

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 08g00 VP/UB tỉnh Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 07g30 VP/UB tỉnh Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 07g30 HTUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán dự án Bệnh viện đa khoa ĐT

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 09g00 VP/UB tỉnh

Đ/c Long; Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)

Bổ sung lịch:

Tham dự kiểm tra công tác bầu cử

---***--- 07g30 TP. Cao Lãnh

Đ/c Thoảng

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bổ sung lịch:

Trao đổi một số nội dung liên quan đến việc thu hồi đất Cty CP sản xuất kinh doanh An Điền

---***--- 14g00 Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Giàu

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bổ sung lịch:

Làm việc với Công ty cổ phần bê tông Hà Thanh về việc thực hiện kêu gọi đầu tư đoạn đường (kết nối đường ĐT843 và ĐT855) khoảng 1,5km, kết hợp với phát triển đô thị thị trấn Tràm Chim

---***--- 15g00 H. Tam Nông

Phòng Đấu thầu - Thẩm định

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GĐ.Trương Hòa Châu 07g30 HT 27 Lý Thường Kiệt Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Dự Hội thảo về vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay

GĐ.Trương Hòa Châu 13g30 HT/ Tỉnh ủy Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Trình tự - thủ tục đầu tư KCN Ba Sao

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 13g30 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Cuộc họp này từ 14g30' chuyển sang: Chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế (giai đoạn 3)

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 14g00 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Cho ý kiến về việc triển khai Đề án mô hình bác sĩ gia đình tại tuyến cơ sở 

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 14g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Làm việc với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 15g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc về dự án Đê bao biến đổi khí hậuthị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 10g00 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Kiểm tra tiến độ thi công công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 14g00 Trung tâm DVVL Tỉnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)

Xác minh lý lịch

---***--- 00g00 Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long

Đ/c Hưu, Long, Lan, Vui

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bổ sung lịch:

Họp việc thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt dự án Nhà máy chế biến thủy sản Hoàng Long

---***--- 14g00 Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng Hợp tác Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bổ sung lịch:

Họp xem xét, đề xuất UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Lấp Vò

---***--- 14g00 Sở Giao thông Vận tải

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìm 2045, hướng tới 2050 tại khu vực miền Nam

GĐ.Trương Hòa Châu 08g00 TP. Hồ Chí Minh

Phòng Tổng hợp Quy hoạch,Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Bổ sung cuộc họp này:

Khảo sát đường ven sông Tiền và khu sạt lỡ xã Tịnh Thới

GĐ.Trương Hòa Châu 08g00 TPCL Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5/2021

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 08g00 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp rà soát về việc đề nghị điều chỉnh, thay đổi các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite và Ceramic - giai đoạn 1.

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 08g30 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Khám sức khỏe định kỳ 2021

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 07g00 Ban BVCSSKCB Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Cuộc họp này đình lại:

V/v kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình giao thông gắn với mục tiêu huyện nông thôn mới

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 08g30 H. Lấp Vò

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Cuộc họp này đình lại:

V/v kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình giao thông gắn với mục tiêu huyện nông thôn mới

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 14g00 H. Châu Thành

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 7 ngày 08/05/2021 (27/3/2021 âm lịch)

Làm việc ngày thứ bảy (buổi sáng)

---***--- 07g00 Trung tâm KSTTHC&PVHCC;

Đ/c Nhí

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)