Lịch công tác Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 04/07/2022 (6/6/2022 âm lịch)
 Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên cấp Tỉnh tháng 7/2022
... 07g30 HT ĐUK

Đảng uỷ viên phụ trách tuyên giáo

Họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh để thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X (01 ngày)

... 08g00 H. Tân Hồng

GĐ Hoàng Bảo

Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (01 ngày)

...,
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT. Trần Trí Quang,
PCT. Huỳnh Minh Tuấn,
PCT. Đoàn Tấn Bửu
08g00 HT UBND Tỉnh

PGĐ Cư Trinh

- TTTU, TTHĐND, Uỷ viên UBND Tỉnh, BVHXH-HĐNDT, BKTNS-HĐNDT, BPC-HĐNDT

Họp đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Sa Đéc

... 14g00 Phòng họp Sở Xây dựng (Lầu 1)

PGĐ Cư Trinh

Xem xét thiết kế đường ĐT.841 đoạn từ Khu dân cư xã Thường Phước đến cầu Thường Phước

... 14g30 tại cầu Thường Phước trên đường ĐT.841, huyện Hồng Ngự

Phòng QLCLCTGT

Thứ 3 ngày 05/07/2022 (7/6/2022 âm lịch)

Diễn tập KVPT huyện Tam Nông năm 2022 (02 ngày)

... 07g00 HT UBND huyện Tam Nông

GĐ Hoàng Bảo

Dự họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 họp phiên thứ 15 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

...,
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT. Đoàn Tấn Bửu
08g00 Phòng Bông Lúa

Hoàng Hơn

- Điểm cầu Chính phủ: cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì. - Điểm cầu Tỉnh: SGTVT, SNGV, SVHTTDL, SGDĐT, Đài PTTH, Báo ĐT; thành viên BCĐ (theo QĐ 06/QĐ-UBND-TL): UBMTTQVN, HĐND, SYT, BCHQS, CAT, BCHBĐBP, SNNPTNT, SLĐTBXH, SKHĐT, SXD, SCT, STTTT, STC, VPUBNDT;

Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng thi công DT842, cầu Sở Thượng 2, cầu Tân Thành.

...,
PCT. Trần Trí Quang
08g00 Hiện trường

PGĐ Cư Trinh

- STNMT, Ban QLDA ĐTXDCT Giao thông, Trung tâm PTQĐ, UBND huyện Tân Hồng, UBND Tp Hồng Ngự. - Bổ sung: SKHĐT, SGTVT

Họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp Quý II/2022

...,
BTTU Lê Quốc Phong
08g00 Hội trường Sen Hồng, Văn phòng Tỉnh ủy

GĐ Hoàng Bảo

Thứ 4 ngày 06/07/2022 (8/6/2022 âm lịch)

Dự Lễ Giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 202

... 07g00 Khu di tích Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường

GĐ Hoàng Bảo

TP Cao Lãnh mời

Nghe báo cáo Phương án tạo nguồn đất đắp cho công trình giai đoạn 2021-2025

...,
PCT. Huỳnh Minh Tuấn
09g30 Phòng Hoa Súng SXD (báo cáo), STNMT, SGTVT, SKHĐT, NNPTNT

Làm việc với đơn vị Tư vấn về tình hình triển khai thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh.

...,
PCT. Trần Trí Quang
14g00 Phòng Hương Tràm BQLDA ĐTXDCT GT, SGTVT, STNMT, HCL, HTM

Tham dự khai mạc Lễ Hội Xoài Cao Lãnh năm 2022

... 19g00 Công viên Hai Bà Trưng

PGĐ Cư Trinh

TP Cao Lãnh mời
Thứ 5 ngày 07/07/2022 (9/6/2022 âm lịch)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ chín (01 ngày)

...,
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
BTTU Lê Quốc Phong,
PBT TTTU Phan Văn Thắng
07g00 Hội trường Sen Hồng (Hội trường Tỉnh uỷ - Tầng 1)

GĐ Hoàng Bảo

Thứ 6 ngày 08/07/2022 (10/6/2022 âm lịch)

Họp Ban Chỉ đạo cao tốc An Hữu - Cao Lãnh.

...,
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT. Trần Trí Quang
08g00 Văn phòng Tỉnh uỷ

GĐ Hoàng Bảo

Họp Ủy ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2022

...,
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT. Trần Trí Quang,
PCT. Huỳnh Minh Tuấn,
PCT. Đoàn Tấn Bửu
13g30 HT UBND Tỉnh

GĐ Hoàng Bảo

Thứ 7 ngày 9/7/2022 (11/6/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 10/7/2022 (12/6/2022 âm lịch)