Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/02/2020 (24/1/2020 âm lịch)

Tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020 (Buổi sáng : 07h00 - 11h30'; buổi chiều: 13h30- 17h00)

GĐ - Trần Thanh Liêm 07g00 Phòng họp số 1

Các đơn vị thuộc Sở có liên quan 

Họp Ban Giám đốc mở rộng 

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm,
CTCĐ - Mai Văn Bé Bảy
08g00 Phòng họp số 1

Trưởng các đơn vị thuộc Sở 

Họp chi bộ Tháng 02/2020

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 09g00 Phòng họp số 1

Chi bộ TCCB

Làm việc với Đoàn khảo sát nông thôn mới của TW

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 09g50 TX. Hồng Ngự

PTP- Nguyễn Thị Ngọc Giàu 

Xe 0969; Phòng KHTC c/b nội dung

Hội ý các Trưởng, Phó phòng GDTrH, CNTT-TBTV

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 10g00 Phòng làm việc

Trưởng, Phó phòng GDTrH, CNTT-TBTV

Thứ 3 ngày 18/02/2020 (25/1/2020 âm lịch)

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
09g00 Hội trường Sở GDĐT

Làm việc với Đoàn khảo sát nông thôn mới của TW

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 TP. Cao Lãnh

PTP- Nguyễn Thị Ngọc Giàu 

Xe 0969; Phòng KHTC c/b nội dung
Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Đoàn công tácTrung ương thẩm định hồ sơ xây dựng nông thôn mới

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 13g30 HTUB

PTP- Nguyễn Thị Ngọc Giàu 

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự khai mạc học kỳ quân đội

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g00 Trung tâm HĐTTN

PTP-Phạm Chí Hiệp

Thứ 4 ngày 19/02/2020 (26/1/2020 âm lịch)

Họp trực tuyến triển khai công việc  phòng, chống dịch Covid-19

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
08g00 Phòng họp số 2

Đầu cầu Sở GDĐT:

- Chánh Văn phòng; Trưởng các đơn vị thuộc Sở

- Phó TP, Chuyên viên các Phòng: GDMN; GDTH; GDTrH- TXCN, CTTT

Đầu cầu các huyện, TX, TP:

- Trưởng, Phó và chuyên viên Phòng GDĐT phụ trách công tác chuyên môn 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS

Trao quyết định bổ nhiệm CBQL

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh
12g00 THPT Tân Thành

Phòng Tổ chức cán bộ,Phòng GDTrH-TX-CN

Xe 001.09

Trao quyết định bổ nhiệm CBQL 

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh
15g30 THPT Thanh Bình 1

Phòng Tổ chức cán bộ,Phòng GDTrH-TX-CN

Xe 001.09

Thông qua phương án thiết kế kiến trúc công trình Trường THPT TPCL

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 07g30 Phòng Hương Tràm

PTP- Lương Minh Tuấn 

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Cuộc họp này từ 10 giờ chuyển sang: Nghe báo cáo về hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo Văn bản số 33/CĐCĐ-ĐT, ngày 12/02/2020)

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 10g30 phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 5 ngày 20/02/2020 (27/1/2020 âm lịch)

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu " Nhà giáo nhân dân", " Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020 cấp Sở GDĐT 

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm,
CTCĐ - Mai Văn Bé Bảy
14g30 Phòng họp số 2

Thành viên Hội đồng 

Tổ Thư ký

Vp c/b nội dung

 Cuộc họp này từ 13g30 chuyển sang: Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng năm 2019, phương hướng kế hoạch năm 2020

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 07g30 HTUB

PTP- Lương Minh Tuấn 

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Họp bàn KH tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh  Đồng Tháp

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 08g00 Sở KHCN

Phòng GDTrH-TX-CN

Thứ 6 ngày 21/02/2020 (28/1/2020 âm lịch)

Dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên TW tháng 02/2020

---***--- 08g00 Ban TGTU

PTP-Phạm Chí Hiệp

Hội nghị trực tuyến Công bố Kết quả Đánh giá DDCI; Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2020

GĐ - Trần Thanh Liêm 13g30 HTUB

PCVP- Huỳnh Minh Mẫn

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

Dự buổi làm việc với Trường Đại học Cần Thơ 

---***--- 14g00 TP Cần Thơ

TP- Trương Thanh Bình

12h00 tập trung tại Sở NNPTNT

Rà soát tiến độ xây dựng các dự án XDCB

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 Phòng họp số 1

Bộ phận XDCB

Họp thông qua phương án bố trí Khu thể thao học đường, TPCL

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 15g00 Sở Xây dựng

PTP-Lương Minh Tuấn

 

Thứ 7 ngày 22/2/2020 (29/1/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 23/2/2020 (1/2/2020 âm lịch)