Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/09/2019 (18/8/2019 âm lịch)

Dự Lễ phát động " Nói không với rác thải nhựa"

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 06g00 Trường TH Mỹ Quý 1, H. Tháp Mười

Đại diện các Phòng: GDMN; GDTH; GDTrH, TXCN; CTrTT

Xe NQD (Ô. Toàn lái)

Tiếp công dân

GĐ - Trần Thanh Liêm 07g00 Phòng LV Giám đốc

Thanh tra Sở và các Phòng có liên quan 

Dự tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn  báo chí

---***--- 07g30 Khu DL Mỹ Trà

PCVP-Lê Thanh Hùng

Dự hội nghị huy động nguồn lực 

GĐ - Trần Thanh Liêm 07g30 HT UBND Tỉnh

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng TCCB c/b nội dung

Tiếp và làm việc với trường TH-THCS-THPT Tương Lai

GĐ - Trần Thanh Liêm 14g00 Phòng họp số 1

Phòng GDTrH-TX-CN

Đưa lãnh đạo đi học tại Học viện hành chính quốc gia

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 04g00 TPHCM Xe 001.09

Tiếp và làm việc với Thanh tra tỉnh

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 07g30 Phòng họp số 1

TP- Nguyễn Qui Hợp 

Phòng TCCB c/b nội dung
Thứ 3 ngày 17/09/2019 (19/8/2019 âm lịch)

Thanh tra công tác quản lý dạy thêm học thêm

GĐ - Trần Thanh Liêm 17/09/2019 - 19/09/2019 TP. Cao Lãnh

Các thành viên 

Thanh tra c/b nội dung

Họp Ban Giám đốc mở rộng thông qua:

1. Kế hoạch tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 và Đại hội thi đua yêu nước ngành GDĐT năm 2020.

2. Dự toán kinh phí thực hiện tài liệu GDĐP.

3. Tình hình ngân sách năm 2020 chuẩn bị thảo luận với Sở Tài chính.

4. Các nội dung trình HĐND, UBND

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
08g30 Phòng họp số 1

Trưởng các đơn vị thuộc Sở

VP và Phòng KHTC c/b nội dung

Họp Đảng ủy cơ sở tháng 9/2019

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
10g30 Phòng LV Giám đốc

Các Đ/c Đảng ủy viên 

Dự tư vấn BHYT học sinh

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g00 Đài THĐT

Phòng CTTT

Thứ 4 ngày 18/09/2019 (20/8/2019 âm lịch)

Trao đổi về dự toán ngân sách năm 2020

GĐ - Trần Thanh Liêm 07g30 Sở Tài chính

Phòng KHTC

Phòng KHTC c/b nội dung

Tham gia Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh " Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp"

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 07g30 H. Lấp Vò và Cao Lãnh

Đi công tác tại H. Cao Lãnh

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 13g30 H. Cao Lãnh

PTP - Phạm Chí Hiệp

Xe 0969

* Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Đồng Tháp

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g30 HTUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Thông qua dự thảo Ban tư vấn tâm lý học đường

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g00 Phòng họp số 1

Phòng CTTT

Bổ sung cuộc họp này:

Dự chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2019

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g00 Trường CĐCĐ

Phòng CTrTT,Phòng GDTrH-TX-CN

Thứ 5 ngày 19/09/2019 (21/8/2019 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Tham gia Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh " Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp"

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 08g00 Sở LĐTBXH

Báo cáo lớp chuyên viên chính khóa 27 chuyên đề "Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công lĩnh vực GDĐT"

GĐ - Trần Thanh Liêm 12g00 Trường Chính trị Xe 0969

Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
14g00 Phòng họp số 2

Đại diện LĐ Văn phòng và các Phòng: GDMN; GDTH; GDTRH, TXCN; CTrTT; KHTC

Phòng GDMN c/b nội dung

* Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm tình hình, kết quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

 

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 07g30 HTUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 20/09/2019 (22/8/2019 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Tham gia Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh " Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Dồng Tháp"

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 07g30 CA và Tòa án tỉnh

Dự họp thống nhất nội dung kế hoạch tổ chức lễ khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

GĐ - Trần Thanh Liêm 08g00 Phòng họp số 1

Phòng GDTrH-TX-CN

Dự Hội thảo phổ biến Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành GD và trao đổi kế hoạch phát triển GDĐT, dự toán NSNN năm 2020

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 20/09/2019 - 21/09/2019 TP. Hồ Chí Minh

Các thành viên 

Xe 001.09; Phòng KHTC c/b nội dung
Thứ 7 ngày 21/9/2019 (23/8/2019 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/9/2019 (24/8/2019 âm lịch)