Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 24/06/2019 (22/5/2019 âm lịch)

Chỉ đạo công tác thi THPT quốc gia năm 2019

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
24/06/2019 - 27/06/2019 Các điểm thi

Các thành viên 

Xe 0969 và 01.009 trực

Kiểm tra công tác thi THPT quốc gia năm 2019

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 06g00 H. Lấp Vò

Các thành viên 

Xe 001.09

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Thi THPT quốc gia

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
14g00 Phòng họp BGĐ

CVP- Bùi Quý Khiêm.

PTP- Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Phòng KT- KĐCL c/b nội dung
Cuộc họp này đình lại:

Họp Giám đốc và các Phó Giám đốc 

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
15g00 Phòng LV Giám đốc

TP- Nguyễn Qui Hợp 

Phòng TCCB c/b nội dung

Họp Ban Vận chuyển tài liệu thi THPT quốc gia 

CVP - Bùi Quý Khiêm 15g00 Phòng họp số 2

Các thành viên 

VP c/b nội dung
Thứ 3 ngày 25/06/2019 (23/5/2019 âm lịch)

Kiểm tra công tác thi THPT quốc gia năm 2019

GĐ - Trần Thanh Liêm 06g30 H.TN

Các thành viên ,TP - Nguyễn Quy Hợp, CAT

Xe 0969

Dự lớp cập nhật kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2019

GĐ - Trần Thanh Liêm 08g00 Khu DL Mỹ Trà

PCVP -. Huỳnh Minh Mẫn

Thứ 4 ngày 26/06/2019 (24/5/2019 âm lịch)

Dự Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện các nội dung Hội nghị TW 10 khóa XII

GĐ - Trần Thanh Liêm 07g30 Hội trường số 27, Lý Thường Kiệt

Kiểm tra công tác thi THPT quốc gia năm 2019

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 07g00 H.HN, TXHN

Các thành viên

Xe 0969
Thứ 5 ngày 27/6/2019 (25/5/2019 âm lịch)
Thứ 6 ngày 28/06/2019 (26/5/2019 âm lịch)

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

GĐ - Trần Thanh Liêm 07g30 VPUB

Họp lệ Chi bộ Tháng 6/2019

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 08g00 Phòng họp số 1

Chi bộ TCCB

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
14g00 Hội trường Sở GDĐT

Đảng viên cơ quan

Thông qua phương án thiết kế công trình Trường THPT TP. Cao Lãnh 

GĐ - Trần Thanh Liêm 15g30 VPUB

Bộ phận XDCB.

HT Trường THPT TP. Cao Lãnh ( Phòng KHTC mời)

Dự hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 13g30 HT Tỉnh ủy

Vận chuyển tài liệu thi THPT bàn giao cho Ban chấm thi

CVP - Bùi Quý Khiêm 07g00 Ban chấm thi

Các thành viên 

Xe HĐ
Thứ 7 ngày 29/06/2019 (27/5/2019 âm lịch)

Chấm thi THPTQG

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 29/06/2019 - 14/07/2019 Trường THPT Đỗ Công Tường

Phòng Khảo thí-KĐCLGD,

HĐCT

Công bố kết quả trúng tuyển vào lớp 10 THPT, THPT chuyên

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 07g30 Tại cơ quan

Phòng Khảo thí-KĐCLGD

Chủ nhật ngày 30/6/2019 (28/5/2019 âm lịch)