Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 26/06/2017 (3/6/2017 âm lịch)

Dự Hội thảo về hệ thống giáo dục thông minh phục vụ quản lý và giảng dạy (04 ngày)

GĐ - Trần Thanh Liêm 26/06/2017 - 29/06/2017 Hà Nội

LĐ Phòng CNTT-TBTV và GDTrH, TX-CN

Hội ý công việc với Phòng GDTrH, TX-CN và CNTT-TBTV

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 10g00 Phòng họp số 1

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng GDTrH, TX-CN và CNTT-TBTV

Dự khai mạc lớp tập huấn công tác Đoàn trường học 

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 06g30 Trường Chính trị tỉnh

PTP-Vưu Công Sơn

Xe 0969

 Họp Chi bộ tháng 6/2017 

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 15g00 Phòng họp số 1

Đảng viên chi bộ TCCB

Họp lệ Chi bộ tháng 6/2017

PGĐ - Nguyễn Thúy Hà 15g00 Phòng họp BGĐ
Thứ 3 ngày 27/06/2017 (4/6/2017 âm lịch)

Họp kiểm điểm CBQL

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 10g00 THPT TP Cao Lãnh

TP- Nguyễn Minh Tâm.

Phó CtrT- Nguyễn Văn Công

Phòng TCCB (c/b nội dung)

Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 của hệ thống BHXH tỉnh

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 13g30 Bảo hiểm XH tỉnh

CV -Lê Hoàn Khoanh

Dự Hội thảo của Sở y tế về Sổ Bà mẹ trẻ em

PGĐ - Nguyễn Thúy Hà 07g30 KS Hương Sen
Thứ 4 ngày 28/06/2017 (5/6/2017 âm lịch)

Dự khai mạc Hội thi "Tin học trẻ không chuyên" tỉnh Đồng Tháp năm 2017 

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 07g00 Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu

Đón và làm việc với Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh
14g00 Phòng họp số 1

TP-Nguyễn Minh Tâm

TP- Phạm Quang Huy

PTP- Trương Thanh Bình

Phòng GDTrH (n/d Chương trình GDPT mới); Phòng KT-KĐCLGD (Thi THPTQG); Phòng TCCB (Hợp đồng lao động GV).

Đánh giá tình hình thực hiện KHLT số 41

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 07g30 PH CA

Phòng CTTT

Thứ 5 ngày 29/06/2017 (6/6/2017 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

* Họp Hội đồng tư vấn Tỉnh thông qua việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 08g00 Phòng họp số 4- Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp trực tuyến với Chính phủ sơ kết công tác ATGT 6 tháng đấu năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 Phòng họp số 3, UBND tỉnh

Họp bàn việc bổ sung máy tính cho các trường học trong tỉnh 

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g00 Sở KHĐT

TP- Nguyễn Văn Hòa

CV- Đặng Thị Thúy San

Họp bàn việc bổ sung máy tính cho các trường học trong tỉnh 

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g00 Sở KHĐT

TP- Nguyễn Văn Hòa

CV- Đặng Thị Thúy San

Thứ 6 ngày 30/06/2017 (7/6/2017 âm lịch)

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2017

GĐ - Trần Thanh Liêm 14g00 Hội trường Sở GDĐT

Đảng viên 

Các Phòng không bố trí công tác để đảng viên tham dự

Dự diễn đàn trẻ em tỉnh Đồng Tháp năm 2017

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 07g30 Khu DL Mỹ Trà

PTP- Vưu Công Sơn chuẩn bị nội dung báo cáo biện pháp cụ thể hiệu quả hơn để ngăn chặn bạo lực học đường

Tiếp và làm việc với đoàn UNCEF

PGĐ - Nguyễn Thúy Hà 15g00 H. Cao Lãnh Xe 0969
Thứ 7 ngày 1/7/2017 (8/6/2017 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/7/2017 (9/6/2017 âm lịch)