Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt văn bản của TW, của Tỉnh, ĐUK

GĐ - Nguyễn Thúy Hà,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh
07g30 Phòng họp số 2

Tất cả công chức và người lao động cơ quan

Bộ phận CNTT c/b kết nối

Tiếp công dân định kỳ

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 07g30 Phòng họp số 1

Hội ý công việc

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g00 Phòng họp số 1

Phòng CTTT, Thanh tra

- Sáng: Hội nghị học tập, quán triệt văn bản của TW, của Tỉnh, ĐUK

- Chiều: Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện KL số 01-KL/TW của BCT khoá XIII

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 07g30 Đảng ủy Khối
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Họp Ban Giám đốc mở rộng thông qua các nội dung:

1. Dự thảo điều chỉnh Kế hoạch Phát triển giáo dục tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 (VP)

2. Phân công tham gia Lễ hội Sen đồng Tháp (Phòng CTrTT).

 

GĐ - Nguyễn Thúy Hà,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
15g00 Phòng họp số 2

Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở

VP và các phòng có liên quan c/b nội dung
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

Khảo sát, nắm tình hình chuẩn bị thực hiện Chương trình GDPT 2018 các trường THCS, THPT

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 05g30 H. Thanh Bình, H. Cao Lãnh

Đoàn Khảo sát

Xe 01.009

Tập huấn công AT vệ sinh lao động năm 2022

CTCĐ - Phạm Võ Đức Trung 07g30 Hội trường Sở

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 08g00 HT Sen Hồng (27 Lý Thường Kiệt)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện NQ số 11/NQ-CP của Chính phủ.

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g30 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

GĐ - Nguyễn Thúy Hà,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
14g00 Phòng Bông Lúa

Các thành viên theo QĐ thành lập của UBND Tỉnh

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh Phòng QLCL c/b nội dung; Phòng KHTC c/b kinh phí

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 08g00 HT Đảng ủy khối
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Tham gia hoạt động Diễu hành, thi xe hoa Sen

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 19/05/2022 - 21/05/2022 Đường Lý Thường Kiệt

Các thành viên

Khảo sát, nắm tình hình chuẩn bị thực hiện Chương trình GDPT 2018 các trường THCS, THPT

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 05g30 H. Lấp Vò, H. Châu Thành

Đoàn Khảo sát

Xe HĐ

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII 

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 07g30 Hội trường Bông Sen (27 Lý Thường Kiệt)

Giao lưu và hội thảo ‘Kết nối Mekong’ – hợp tác đối tác giáo dục và nghiên cứu.

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 Trường Đại Học Cần Thơ

TP - Nguyễn Văn Ngợi

Xe 001.09

Dự Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII (điểm cầu Đồng Tháp)

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g00 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phòng CTrTT c/b nội dung

Họp Hội đồng xét đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 14g00 HT Bông lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần năm 2022

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 19g30 Quảng trường Văn Miếu

Đánh giá ngoài trường mầm non

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 05g30 H. Tam Nông

Đoàn ĐGN

Xe HĐ 16 chỗ

Họp HKH

---***--- 14g00 Phòng họp số 1

HKH Tỉnh

Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

Khảo sát, nắm tình hình chuẩn bị thực hiện Chương trình GDPT 2018 các trường THCS, THPT

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 05g00 H. Tân Hồng, H. Tam Nông

Đoàn Khảo sát

Xe HĐ

Dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, khánh thành trụ sở Vietcombank Đồng Tháp

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 09g30 Trụ sở Vietcombank (Số 66, đường 30/4)

Trao quyết định công tác cán bộ 

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 13g00 THPT Tràm Chim

Đại diện LĐ Phòng TCCB; GDTrH&TX

Xe 001.09

Họp Chuẩn bị Đoàn thể thao ngành giáo dục tham gia ĐHTDTT lần thứ IX năm 2022

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g00 Phòng họp số 2

Phòng CTTT,CVP -. Bùi Quý Khiêm,PTP - Lương Minh Tuấn, HLV các môn

Họp Đoàn kiểm tra

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 15g00 Phòng họp số 2

Các thành viên

Trao quyết định công tác cán bộ 

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 16g00 THPT Trần Quốc Toản

Đại diện LĐ Phòng TCCB; GDTrH&TX

Xe 01.009

Họp BTC, Tổ Giám thị, Hội đồng chấm Ngày hội GLHS Tiểu học năm học 2021-2022

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 08g30 Phòng họp số 1

Thành viên

Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

Hội nghị báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện đề tài "Xây dựng Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp"

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 08g00 VPTU

Dự Chương trình Xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 13g30 NVH Lao động

Dự lễ Bế mạc và tổng kết trao thưởng các hội thi Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2022

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 16g00 Hội trường UBND Tỉnh

Đánh giá ngoài trường mầm non

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 05g30 H. Tam Nông

Đoàn ĐGN

Xe 01.009
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)