Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 11/12/2017 (24/10/2017 âm lịch)

Dự Hội thảo Chương trình GDPT mới 

GĐ - Trần Thanh Liêm 11/12/2017 - 14/12/2017 Tỉnh Vĩnh Phúc

Các thành viên 

Dự Đại hội ĐB Hội LH Văn học nghệ thuật Đồng Tháp (1,5 ngày)

PGD - Nguyễn Thanh Danh 07g30 HT Công an Tỉnh

CVP -. Bùi Quý Khiêm

* Báo cáo vụ việc nhóm trẻ mầm non Tư Thục Vàng Anh trên địa bàn phường 11

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 09g00 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 12/12/2017 (25/10/2017 âm lịch)

Đón đoàn công tác Đà Nẵng về 

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 10g00 Sân bay Cần Thơ Xe 001.09

Họp Tổ bộ môn Văn, Toán, Tiếng Anh cấp THPT Hội đồng bộ môn tỉnh chuẩn bị KH ôn thi THPTQG trực tuyến.

PGD - Nguyễn Thanh Danh 13g30 Phòng họp số 2

Phòng GDTrH-TX-CN

Họp chuẩn bị Hội thảo dạy học tiếng Anh 10 năm khối 3,4,5 tiểu học

PGD - Nguyễn Thanh Danh 16g00 Phòng họp số 2

Phòng GD Tiểu học,Phòng GDTrH-TX-CN

Thứ 4 ngày 13/12/2017 (26/10/2017 âm lịch)

Kiểm tra trường MG An Phước - H. Tân Hồng đạt chuẩn QG

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 05g00 H. Tân Hồng

Các thành viên

Xe 001.09

Tập huấn công tác lễ tân, hậu cần phục vụ công tác xúc tiến đầu tư

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 Khu DL Mỹ Trà

Các thành viên

Họp triển khai công tác in sao đề kiểm tra học kì 1

PGD - Nguyễn Thanh Danh 08g00 Phòng họp số 1

Phòng Khảo thí-KĐCLGD

Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với tập thể lãnh đạo và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 Trường CĐCĐ

Phòng GDTrH-TX-CN

Tiếp Đài THĐT

PGD - Nguyễn Thanh Danh 10g00 Phòng làm việc

Họp chuẩn bị tổ chức kiểm tra xác nhận trình độ lớp 8 GDTX

PGD - Nguyễn Thanh Danh 14g00 Phòng họp số 1

Phòng GDTrH-TX-CN

Bổ sung cuộc họp này:

* Họp thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và 21-NQ/TW 

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g30 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự Hội thảo góp ý sửa đổi Luật Giáo dục 

CVP - Bùi Quý Khiêm 14g00 TP. Cần Thơ
Thứ 5 ngày 14/12/2017 (27/10/2017 âm lịch)

Kiểm tra trường MN Dinh Bà đạt chuẩn QG

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 05g00 H. Tân Hồng

Các thành viên

Xe NQD (Toàn lái)

Tiếp Sở Nội vụ về việc rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 14g00 Phòng họp số 1

Phòng Tổ chức cán bộ c/b nội dung

Đón đoàn công tác Vĩnh Phúc về

GĐ - Trần Thanh Liêm 17g00 Sân bay Cần Thơ Xe 0969

Làm việc vối H Hồng Ngự về đổi tên trường và trao thẻ BHYT

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 07g00 H. Hồng Ngự

Phòng Tổ chức cán bộ,Phòng CTTT,Văn phòng, CĐGD

Xe 001.09

Dự Lễ giỗ lần thứ 88 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

PGD - Nguyễn Thanh Danh 07g30 Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc
Cuộc họp này đình lại:

* Làm việc với UBND thị xã Hồng Ngự về tình hình hỗ trợ hoạt động các dự án xã hội hóa về giáo dục

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 07g30 TXHN

Kế hoạch - Tài chính

Xe 0969 Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

* Làm việc với UBND huyện Tháp Mười về tình hình hỗ trợ hoạt động các dự án xã hội hóa về giáo dục

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 10g30 HTM

Kế hoạch - Tài chính

Xe 0969 Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 15/12/2017 (28/10/2017 âm lịch)

Kiểm tra trường MN Tân Công Chí đạt chuẩn QG

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 05g00 H. Tân Hồng

Các thành viên

* HN trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

---***--- 08g30 Bưu điện Tỉnh

PCVP -. Huỳnh Minh Mẫn

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp xét thi đua khen thưởng cơ quan năm 2017

GĐ - Trần Thanh Liêm 09g00 Phòng họp số 1

Các Phó Giám đốc.

Chủ tịch CĐ ngành.

Trưởng các đơn vị thuộc Sở.

PCVP- Lê Thanh Hùng.

CV- Võ Thị Tố Uyên.

PTP - Nguyễn Quy Hợp

PTP Phạm Thanh Lâm

VP c/b nội dung
Bổ sung cuộc họp này:

Nghe triển khai chương trình giáo duc phổ thông mới

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGD - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
14g00 Hội trường Sở

Toàn cơ quan

Các Phòng sắp xếp lại công việc để CB, CC, NLĐ tham dự.

Kiểm tra công nhận trường Tiểu học An Hoà 2 huyện Tam Nông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

PGD - Nguyễn Thanh Danh 05g00 H. Tam Nông

Các thành viên

Xe 001.09
Thứ 7 ngày 16/12/2017 (29/10/2017 âm lịch)

Sinh hoạt chuyên đề Vì sự tiến bộ phụ nữ (01 ngày)

CTCĐ - Mai Văn Bé Bảy 07g30 Hội trường Sở

Dự họp chi bộ GDTrH đánh giá ĐV cuối năm

PGD - Nguyễn Thanh Danh 07g30 Phòng họp số 1

Chi bộ GDTrH

Chủ nhật ngày 17/12/2017 (30/10/2017 âm lịch)

Dự khai mạc và chỉ đạo thi HSG TNTH THPT cấp tỉnh

PGD - Nguyễn Thanh Danh 07g00 THPT chuyên NQD

Phòng GDTrH-TX-CN