Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)

Họp về tiến độ thực hiện gói thầu số 03 thuộc dự án mua sắm TBDH tối thiểu lớp 6

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 09g00 Phòng họp số 2

Họp Đoàn Thanh tra theo quyết định 51/QĐ-SGDĐT, ngày 21/3/2023

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 14g00 Phòng họp số 2

Đoàn Thanh tra

Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung

Họp chuẩn bị đăng cai tổ chức Giải Bơi, Vovinam và tham dự Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, năm 2023

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 15g00 Phòng họp số 1

Họp chi bộ 4, tháng 3/2023

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 15g30 Phòng họp số 2

Chủ trì công tác đề thi NPT

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 07g30 Phòng họp số 1

Thành viên HĐ

Kiểm tra xe ô tô 001.09

---***--- 08g00 An Giang

PCVP - Huỳnh Minh Mẫn

Xe 001.09

Họp BCHCĐCS mở rộng rà soát công việc chuẩn bị Đại hội CĐCS

CVP - Bùi Quý Khiêm 09g30 Văn phòng Sở GDĐT

Các Đ/c UV/BCHCĐCS

Các Đ/c Tổ trưởng CĐ.

Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 06g00 TP Sa Đéc Xe 01.009

Thanh tra theo Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 07g30 TP. Cao Lãnh

Thành viên theo Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT

Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 08g00 HT UBND Tỉnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp chuẩn bị thi HSG lớp 12 cấp tỉnh

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 14g00 Phòng họp số 2

Thành phần theo QĐ 266, ngày 23.3.2023 của Sở GDĐT

Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)

Họp các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa khối 8

GĐ - Nguyễn Thúy Hà,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh
07g30 Phòng họp số 2

Làm việc với Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 Phòng họp số 1

Làm việc với Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Bình 1

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 09g00 Phòng làm việc GĐ

Phòng Tổ chức cán bộ, HT Trường THPT TB1.

Hội nghị trực tuyến sơ kết Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp năm 2022

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 13g30 VP UBND Tỉnh

Làm việc với Công ty Cổ phần Hallo Deutschland (HDEU) về du học hệ Cao đẳng và tu nghiệp sau Cao đẳng tại CHLB Đức

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 14g00 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp trao đổi dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2022-2023

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 14g00 VP ĐĐBQH&HĐNDT Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 06g30 Huyện Lai Vung Xe 01.009

Họp các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa khối 8

GĐ - Nguyễn Thúy Hà,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh
07g30 Phòng họp số 2

Họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023 (trực tuyến với 12 huyện, thành phố)

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 07g30 HT UBND Tỉnh

Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 13g30 HT UBND Tỉnh

CTTr - Lý Bảo Toại 

Họp chi bộ Tháng 3/2023

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 16g00 Phòng họp số 1

Đảng viên Chi bộ 1

Nghiệm thu thiết bị mầm non

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 08g00 H. Cao Lãnh

Các thành viên

Xe HĐ (16 chổ)
Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)

Dự Kỳ họp đột xuất lần thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X (01 ngày)

GĐ - Nguyễn Thúy Hà 07g30 HTUB

Họp chi bộ Tháng 3/2023

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 Phòng họp số 2

Đảng viên chi bộ 3

Đại hội CĐCS Văn phòng Sở GDĐT nhiệm kỳ 2023-2028

GĐ - Nguyễn Thúy Hà,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm,
CVP - Bùi Quý Khiêm,
CTCĐ - Phạm Võ Đức Trung
13g30 Hội trường Sở GDĐT

CC, NLĐ cơ quan Sở GDĐT và CĐGD Tỉnh

CĐCS c/b nội dung
Bổ sung cuộc họp này:

Hội ý Ban Giám đốc

GĐ - Nguyễn Thúy Hà,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
13g30 Phòng họp số 1

TP - Nguyễn Qui Hợp,

TP - Lương Minh Tuấn

Họp Lãnh đạo các Hội đồng coi thi HSG lớp 12 cấp tỉnh

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 08g00 Phòng họp số 1

LĐ Hội đồng thi HSG

Thứ 7 ngày 01/04/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)

Tổng kết Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học” Năm học 2022 - 2023 

GĐ - Nguyễn Thúy Hà,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
08g00 Hội trường Sở

Tất cả thành viên BTC theo Quyết định số 57/QĐ-SGDĐT ngày 10/01/2023; Tất cả thành viên Hội đồng chấm; Giáo viên dự thi cấp tỉnh

Phòng GDMNTH c/b nội dung

Kiểm tra các HĐ coi thi HSG lớp 12 cấp tỉnh

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 01/04/2023 - 02/04/2023 Các HĐ thi

Phòng Quản lý chất lượng

Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)