Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 14/01/2019 (9/12/2018 âm lịch)

Họp rà soát 50 lớp trọng điểm

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 Phòng họp số 1

CVP-Bùi Quý Khiêm

Phòng CTTT,Kế hoạch - Tài chính,

HLV 50 lớp.

Phòng CTTT c/b nội dung

Xét duyệt hồ sơ đặt, đổi tên đường trên địa bàn TP Cao Lãnh

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g00 VPUB

Họp BGK chấm thi Hùng biện tiếng Anh vòng tỉnh cấp TH và THCS

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 14g00 Phòng họp số 1

Phòng GDTrH-TX-CN

Làm việc với Hội đồng coi thi HSG

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 16g00 H. Tam Nông

PCVP-Lê Thanh Hùng

Xe HĐ
Thứ 3 ngày 15/01/2019 (10/12/2018 âm lịch)

Kiểm tra 50 lớp thể thao trọng điểm

---***--- 06g30 H. Lai Vung, H. Lấp Vò

Phòng CTTT

Hội nghị trực tuyến với Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 VPUB
Thứ 4 ngày 16/01/2019 (11/12/2018 âm lịch)

Dự hội nghị tổng kết công tác Hội Khuyến học

GĐ - Trần Thanh Liêm 08g00 Hội trường Sở GDĐT

Họp liên quan đến nội dung  giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 09g00 Sở Nội vụ

Phòng GD Tiểu học

Dự Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 06g00 H. Châu Thành

Phòng CTTT

Xe 0969

Họp về phần mềm soạn đề thi trắc nghiệm

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 08g00 Phòng họp số 1

Phòng GDTrH, KT-KĐCL, CNTT chuẩn bị và dự cùng

Tiếp Hiệp hội phát triển KT-VH-GD Đài Việt

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 10g00 Phòng họp số 1

Kiểm tra 50 lớp thể thao trọng điểm

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 12g30 H. Tháp Mười, H. Cao Lãnh

Phòng CTTT

Xe 0969
Thứ 5 ngày 17/01/2019 (12/12/2018 âm lịch)

Hội thảo về dự thảo quy chế đào tạo nguồn nhân lực Tỉnh

GĐ - Trần Thanh Liêm 08g00 Phòng họp số 2

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng TCCB c/b nội dung

Họp:

1. Chuẩn bị Kế hoạch triển khai CTGDPT mới

2. Thông qua Kế hoạch tổ chức HKPĐ

 

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
14g00 Phòng họp số 1

CVP- Bùi Quý Khiêm 

TP: Nguyễn Văn Hòa, Lý Bảo Việt, Nguyễn Qui Hợp 

PTP: Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Từ Ngọc Văn, Lương Minh Tuấn.

Nội dung 2 mời TP - Nguyễn Hữu Thời, PTP-Phạm Chí Hiệp

Khai mạc Hội thi  Văn nghệ học đường học sinh THPT

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 07g30 Hội trường Đoàn Văn Công tỉnh Đồng Tháp.

Dự khai mạc và chỉ đạo Hội thi HBTA vòng tỉnh cấp TH và THCS.

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 07g30 Hội trường Sở GDĐT
Thứ 6 ngày 18/01/2019 (13/12/2018 âm lịch)

Họp Ban chỉ đạo diễn tập "Công tác xây dựng trường học an toàn toàn diện phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu"

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 08g00 Phòng họp số 1

Phòng CTTT,

Các thành viên theo QĐ.

Họp Hội đồng coi thi lý thuyết "Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học" năm học 2018 - 2019

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 14g00 Phòng họp số 2

Phòng GD Tiểu học,

Các thành viên

Đón giảng viên chấm tuyển chọn và tư vấn dự án dự thi KHKT

---***--- 15g30 TP. Hồ Chí Minh

CV-Nguyễn Thanh Phương

Xe 001.09

Dự tổng kết Hội thi HBTA vòng tỉnh cấp TH và THCS.

GĐ - Trần Thanh Liêm 16g00 Hội trường Sở GDĐT

Trao quyết định bổ nhiệm CBQL

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 06g00 H. Tân Hồng

Phòng GDTrH-TX-CN,Phòng Tổ chức cán bộ

Xe 0969
Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng năm 2018 

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 13g30 VPUB

Bộ phận XDCB

Thứ 7 ngày 19/01/2019 (14/12/2018 âm lịch)

Khai mạc Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học" năm học 2018 - 2019

PGĐ - Nguyễn Minh Tâm 07g30 Hội trường Sở GDĐT

Phòng GD Tiểu học,

Các thành viên

Tổng kết Hội thi Văn nghệ học đường học sinh THPT

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng
18g30 Hội trường Đoàn Văn Công tỉnh Đồng Tháp.

Dự Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 06g00 H. Tam Nông

Phòng CTTT

Xe 0969

Họp BGK chấm thẩm định chọn dự án thi KHKT cấp quốc gia năm 2019

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 07g30 Phòng họp số 1

Phòng GDTrH mời và chuẩn bị nội dung

Họp Ban giám khảo Hội thi văn nghệ học đường

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 07g30 Phòng họp BGĐ

Thành viên BGK và thư ký

Tiếp Đoàn CBQL Sở GDĐT tỉnh Trà Vinh đến giao lưu

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 16g00 THPT chuyên NĐC Xe 0969
Chủ nhật ngày 20/01/2019 (15/12/2018 âm lịch)

Dự buổi tư vấn du học của Tập đoàn Sushi - Nhật Bản

GĐ - Trần Thanh Liêm 07g30 THPT chuyên NĐC

Phòng GDTrH-TX-CN

Xe 0969

Đưa giảng viên chấm tuyển chọn và tư vấn dự án dự thi KHKT

---***--- 08g00 TP. Hồ Chí Minh

CV-Nguyễn Thanh Phương

Xe 001.09