Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 14/08/2017 (23/6 nhuận /2017 âm lịch)

Hội ý với Lãnh đạo các Phòng: GDTrH, TX-CN; VNTT-TBTV  

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 10g00 Phòng làm việc

TP, Phó TP các Phòng : GDTrH, TX-CN; VNTT-TBTV  

Họp phân công thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 07g30 Phòng họp số 1

CVP- Búi Quý Khiêm.

Phó CVP- Huỳnh Minh Mẫn., Lê Thanh Hùng.

PTP- Lương Minh Tuấn.

LĐ Phòng TCCB.

CV- Đặng Thị Thúy San

VP (c/b nội dung)

Hội thảo trực tuyến hoạt động phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 Phòng họp số 2

Các thành viên

Họp bàn đào tạo văn bằng 2

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 14g00 Phòng họp số 1

Phòng Tổ chức cán bộ,Phòng CTTT

Thứ 3 ngày 15/08/2017 (24/6 nhuận /2017 âm lịch)

Hội nghị (trực tuyến) tổng kết năm học 2016 - 2017

GĐ - Trần Thanh Liêm 07g30 Sở GDĐT và các điểm cầu

Đầu cầu Sở GDĐT: UBND tỉnh; Các sở, ngành; Các Phó GĐ; CTCĐ ngành; Trưởng phòng Sở.

Đầu cầu huyện, TX, TP: UBND huyện, TX, TP; Xã, phường, TT; Phòng GDĐT và các ngành có liên quan; Các trường học.

VP và các Phòng có liên quan c/b nội dung

Hội nghị (trực tuyến) triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh
13g30 Sở GDĐT và các điểm cầu

Đầu cầu Sở GDĐT: Các Phòng CMNV có liên quan.

Đầu cầu huyện, TX, TP: Phòng GDĐT; Trường THPT; Các cơ sở GDNN-GDTX; Trường THCS.

Phòng GDTrH, TX-CN (c/b nội dung)
Thứ 4 ngày 16/08/2017 (25/6 nhuận /2017 âm lịch)

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Thông tư 44 của Bộ GD-ĐT về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã tỉnh Đồng Tháp

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 07g30 Hội trường Sở

Phòng GDTrH-TX-CN

Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng xét thi đua các đơn vị trực thuộc năm học 2016 - 2017 

GĐ - Trần Thanh Liêm 09g30 Phòng họp số 1

Các Phó GĐ Sở; Chủ tịch CĐN.

Chánh VP, Chánh TTr, Phó Chánh TTr, Trưởng phòng.

PCVP-Lê Thanh Hùng; CV-Võ Thị Tố Uyên.

 

VP (c/b nội dung)

* Họp bàn kinh phí bồi dưỡng Giáo viên tiếng Anh

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 14g00 Phòng Hoa Lan

TP -. Nguyễn Thành Phương,TP - Phạm Quang Huy

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Làm việc với UBND TP. Cao Lãnh về dạy học ngoại ngữ 

GĐ - Trần Thanh Liêm 14g00 Trường TH Chu Văn An

PGĐ- Nguyễn Thanh Danh

Phòng GDTrH, TXCN; GDTH.

Làm việc với UBND huyện Lai Vung 

GĐ - Trần Thanh Liêm 16g00 Phòng họp số 1

Hội nghị (trực tuyến) triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017 - 2018

PGĐ - Nguyễn Thúy Hà 13g30 Sở GDĐT và các điểm cầu

Đầu cầu Sở GDĐT: Các Phòng CMNV có liên quan.

Đầu cầu huyện, TX, TP: Phòng GDĐT, các Trường MN, MG.

Phòng GDMN (c/b nội dung)
Thứ 5 ngày 17/08/2017 (26/6 nhuận /2017 âm lịch)

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 06g30 THPT Cao Lãnh 1

Thành viên Đoàn KT

Xe 01.009

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017

 

GĐ - Trần Thanh Liêm 11g45 Trung tâm VH H.Tân Hồng

LĐ CĐ ngành.
LĐ các Phòng có liên quan. 

 

Xe 0969

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017

CTCĐ - Mai Văn Bé Bảy 13g00 Khối vận H. Cao Lãnh

LĐ CĐ ngành.

LĐ các Phòng có liên quan. 

 

 

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 13g30 Phòng GDĐT TP. Cao Lãnh

LĐ CĐ ngành.
LĐ các Phòng có liên quan.

Cuộc họp này đình lại:

Trao Quyết định bổ nhiệm CBQL 

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 14g00 THPT Thanh Bình 1

LĐ các Phòng: TCCB; GDTrH, TX-CN.

Hội nghị (trực tuyến) triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018

PGĐ - Nguyễn Thúy Hà 07g30 Sở GDĐT và các điểm cầu

Đầu cầu Sở GDĐT: các Phòng CMNV có liên quan.

Đầu cầu các huyện, TX, TP: Phòng GDĐT, các trường TH.

Phòng GDTH (c/b nội dung)

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017

PGĐ - Nguyễn Thúy Hà 13g30 HT UBND TP Sa Đéc

LĐ Công đoàn ngành;

LĐ các Phòng có liên quan.

Thứ 6 ngày 18/08/2017 (27/6 nhuận /2017 âm lịch)

Họp triển khai công tác bồi dưỡng đội tuyển dự thi HSG QG năm 2018

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 08g00 THPT Đỗ Công Tường

Phòng GDTrH-TX-CN

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017

PGĐ - Nguyễn Thanh Danh 12g00 Phòng GDĐT H. Lấp Vò

LĐ CĐ ngành.

LĐ các Phòng có liên quan.

Xe 01.009

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017

GĐ - Trần Thanh Liêm 12g00 HT Huyện ủy Châu Thành

LĐ Công đoàn ngành;

LĐ các phòng có liên quan.

Xe 0969

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017

CTCĐ - Mai Văn Bé Bảy 12g30 Phòng GDĐT H. Tháp Mười

LĐ các Phòng có liên quan.

Tiếp Cty JCI về dự án hướng nghiệp 

---***--- 14g00 VPUB

Ủy quyền phòng GDTrH-TX&CN

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017

PGĐ - Nguyễn Thúy Hà 12g15 Trung tâm BDCT huyện Tam Nông

LĐ Công đoàn ngành;

LĐ các Phòng có liên quan.

Xe Trung tâm (Ô. Giang)
Thứ 7 ngày 19/08/2017 (28/6 nhuận /2017 âm lịch)

Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017

GĐ - Trần Thanh Liêm 07g30 Hội trường Sở
Chủ nhật ngày 20/8/2017 (29/6 nhuận /2017 âm lịch)