Lịch công tác sở Công thương Đồng Tháp

Sở Công thương Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/05/2024 (13/4/2024 âm lịch)

-Dự khóa tập huấn nghiệp vụ về GTCLQG năm 2024

PTP. QLCN - Cẩm 20/05/2024 - 24/05/2024 Phú Yên

Cuộc họp này từ 10g30' chuyển sang: Tiếp, làm việc với Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu và Công nghệ ASEAN (K-ART)

GĐ-Thủy 10g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự Họp trực tuyến về các nội dung: (1) dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (2) dự thảo Nghị định quy định về giá đất; báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP

 

PGĐ-Luận 14g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 21/05/2024 (14/4/2024 âm lịch)

-Dự Hội nghị tập huấn Thông tư số 48/2023/TT-BTC và Phần mềm quản lý tài sản công Tỉnh Đồng Tháp

VP 21/05/2024 - 22/05/2024 Trường Cao đẳng Cộng đồng ĐT

Cuộc họp này từ 7g30' chuyển sang

1. Báo cáo đề xuất dự án Hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho sản xuất lúa các bon thấp tỉnh Đồng Tháp, vay vốn WB;

2. Báo cáo dự thảo Kế hoạch Thực hiện “Đề án Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” tại tỉnh Đồng Tháp.

PGĐ-Luận 08g00 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

-Hội nghị sơ kết 04 tháng đầu năm 2024, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh.

GĐ-Thủy 08g00 UBND Tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự “Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

QLCN 08g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

Chia sẻ kinh nghiệm của khởi nghiệp Hàn Quốc về phát triển sản phẩm, marketing và kinh doanh trên thị trường quốc tế

GĐ-Thủy 08g00 Hội trường UBND Tỉnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

(theo Công văn số 799/VPCP-TH) Dự cuộc họp trực tuyến với các địa phương về các Nghị định: (1) quy định về Quỹ phát triển đất; (2) quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; (3) quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

PGĐ-Luận 14g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

-Họp tổ chức Phiên chợ đưa Hàng Việt về CCN Bình Thành

PGĐ-Luận 14g00 LĐLĐ huyện Thanh Bình
Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp trực tuyến với các địa phương về các dự thảo Nghị định: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; (2) Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; (3) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; (4) Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; (5) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

GĐ-Thủy 14g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 22/05/2024 (15/4/2024 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

1. Đề án Phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu kết hợp phát triển ngành công nghiệp chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết hợp báo tình hình phát triển công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn Tỉnh

2. Đề án phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

GĐ-Thủy 07g30 UBND Tỉnh SCT (bc,t/liệu). P.KH-TC-TH chuẩn bị ND
Bổ sung cuộc họp này:

-Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công công trình Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước sạch nông thôn khu vực Giồng Găng, xã Tân Phước - Cà Vàng, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng

QLCN 08g00 H Tân Hồng
Bổ sung cuộc họp này:

-Họp và khảo sát thực tế khu đất của Công ty TNHH TM XNK Lương thực Đạt Thành đề nghị góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

QLCN 08g30 H Lấp Vò

-Họp về tham mưu dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội cá Tra, lần thứ II năm 2024

PGĐ-Luận 09g00 Sở NN & PTNT
Bổ sung cuộc họp này:

-Họp góp ý nội dung, bổ sung một số tính năng của Hệ thống “Hệ thống thông tin quản lý khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu” trên địa bàn Tỉnh

PGĐ-Luận,
Các đơn vị theo thư mời,
VP,
QLCN
14g00 PH Trực tuyến Sở
Bổ sung cuộc họp này:

-Họp thống nhất tham mưu nội dung tham gia hoạt động tại tỉnh Tiền Giang

Lãnh đạo P.QLTM 15g00 Trung tâm XTTMDL & ĐT
Thứ 5 ngày 23/05/2024 (16/4/2024 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

-Hội thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực công thương năm 2024”

GĐ-Thủy,
Các đơn vị theo thư mời,
QLCN,
TTKC
07g30 KDL Mỹ Trà

-Dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

PGĐ-Luận 08g00 Nhà VHLĐ Tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

-Dự Hội thảo lấy ý kiến mô hình quản lý, hệ thống văn bản quản lý và hệ thống nhận diện thương hiệu của chỉ dẫn địa lý "Đồng Tháp" cho sản phẩm sen (1056/SKHCN-QLCN)

QLTM 08g00 Nhà khách Phố Sen
Bổ sung cuộc họp này:

 Nghe báo cáo tình hình giải ngân, kế hoạch giải ngân tất cả các nguồn vốn đầu tư do Phó Chủ tịch Nguyễn Phước Thiện phụ trách; Báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư mô hình điểm OCOP sen Tháp Mười và trung tâm phân phối nông sản

GĐ-Thủy 10g00 Phòng Bông Lúa
Bổ sung cuộc họp này:

-Họp ĐUCS

BCH ĐUCS 10g00 PH Trực tuyến Sở
Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo kiến nghị liên quan đến các dự án của Cty Hùng cá 

GĐ-Thủy 14g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

-Họp Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy

PGĐ-Luận 14g00 Cơ quan Thường trực HĐND Tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

-Họp tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về CCN An Nhơn

Lãnh đạo P.QLTM 14g00 Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành
Thứ 6 ngày 24/05/2024 (17/4/2024 âm lịch)
- Dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-31/5/2024 tỉnh Đồng Tháp năm 2024

 

VP 07g00 Nhà VHLĐ Tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

-Khám sức khỏe

GĐ-Thủy 07g30 Ban BVCSSK Tỉnh

-Dự Hội thảo Nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có liên quan về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

QLTM,
QLCN
08g00 KS Sao Mai
Bổ sung cuộc họp này:

-Họp thẩm định Nhiệm vụ, dự toán lập Quy hoạch chung xây dựng KCN Sông Hậu 2, huyện Lấp Vò và thẩm định điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung

Lãnh đạo P.QLCN 08g00 Sở XD
Bổ sung cuộc họp này:

-Họp thông qua phương án thiết kế kiến trúc công trình “go! LẤP VÒ”

PGĐ-Luận 10g30 Sở XD

Cuộc họp này từ 8 giờ chuyển sang (theo Công điện 815/CĐ-VPCP): Dự họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về giá đất; báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP

PGĐ-Luận 14g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

-Họp tham mưu đề xuất giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Lộc

GĐ-Thủy,
Các đơn vị theo thư mời,
TTra
14g00 Phòng họp trực tuyến Sở TTra chuẩn bị nội dung
Thứ 7 ngày 25/05/2024 (18/4/2024 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

-Dự Khai trương Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và Hội nghị kết nối cung - cầu công nghiệp

Lãnh đạo P.QLCN 07g30 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp
Chủ nhật ngày 26/05/2024 (19/4/2024 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

-Họp đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú 6 tháng đầu năm 2024

GĐ-Thủy 08g30 Trụ sở ấp Phú Hưng- xã Phú Hựu-H Châu Thành