HÃY CHỌN MỘT LOẠI TÀI KHOẢN MUỐN SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG NHẬP VÀO HỌP


HOẶC VÀO CUỘC HỌP VỚI TƯ CÁCH LÀ KHÁCH

Chỉ cần nhập tên sau đó bấm nút VÀO HỌP NGAY để kết nối vào cuộc họp