Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)
--.-- 07g00

* Nghỉ bù Lễ ngày Chiến thắng (30/4)

--

Tất cả CBCCVC

Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 13g30

* Tiếp xúc cử tri Tổ 1, ấp 1

Xã ĐBK
CT - Trần Thị Quý,
PCT - Lê Văn Ngọt
07g30

* Hội ý Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện

Phòng họp

LĐVP

07g45

* Họp thành viên UBND huyện thông qua công tác cán bộ

Phòng họp

Thành viên UBND huyện

NC/Kiều mời, dự
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19

HTUB (B)

Thành viên BCĐ

* Có tài liệu kèm theo

NC/Chương mời, dự
PCT - Lê Văn Ngọt 08g30 Cuộc họp này đình lại:

* Họp bàn kế hoạch tổ chức chợ nhân đạo

Phòng họp

CA huyện, TTYT, Hội chữ thập đỏ

NC/Chương mời, dự
10g00

* Làm việc với THPT TX về xác định ranh đất

Phòng họp

GD, TNMT, KTHT, Trường THPT TX

NC/Nghi mời, dự
14g00

* Tiếp và làm việc với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh

Phòng họp

TNMT, KTHT, BQLDA&PTQĐ, UBND TT.MA

NC/Tồn dự
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 08g30

* Tiếp xúc cử tri Tổ 4, ấp 4

Xã ĐBK
13g30

* Tiếp xúc cử tri Tổ 5, ấp 4

Xã ĐBK
PCT - Lê Văn Ngọt 07g30

* Không dự: Tiếp xúc cử tri Ấp 6, Kinh Hội

Nhà Quản lý CDC An phong, xã TX
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

HTUB (B)

- Thủ trưởng các ban, ngành huyện;

- CA huyện, BCHQS huyện;

- Trung tâm Y tế huyện.

* Có bổ sung tài liệu

NC/Thủy mời, CVNC dự
10g30

* Không dự: Tiếp xúc cử tri Ấp 6, Kinh Hội

Nhà văn hóa ấp 6 Kinh Hội, xã TX
14g30

* Tiếp xúc cử tri Ấp 4

Nhà văn hóa ấp ấp 4, xã TX
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 08g30

* Tiếp xúc cử tri Tổ 2, ấp 2

Xã ĐBK
13g30

* Tiếp xúc cử tri Tổ 3, ấp 3

Xã ĐBK
PCT - Lê Văn Ngọt 08g00

* Tiếp xúc cử tri Ấp 6B

Nhà văn hóa ấp ấp 6B, xã TX
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự buổi khảo sát, trao đổi thống nhất khẩu độ thông thuyền các cầu, tĩnh không đường chui và quy mô xây dựng cống ngang đường

UBND xã TL

Ủy quyền: KTHT, NN, UBND xã TL

14g00

* Tiếp xúc cử tri Ấp 5B

Nhà văn hóa ấp 5B, xã TX
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 09g00

* Tiếp xúc cử tri Tổ 6, ấp 5

Xã ĐBK
13g30

* Tiếp xúc cử tri Tổ 7, ấp 5

Xã ĐBK
PCT - Lê Văn Ngọt 08g00

* Tiếp xúc cử tri Ấp 5A

Nhà văn hóa ấp 5A, xã TX
14g30

* Tiếp xúc cử tri Ấp 6A

Nhà văn hóa ấp 6A, xã TX
Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)