Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)
--.-- 07g20

* Chào cờ

--

Tất cả CBCCVC

CT - Trần Thị Quý 13g30

* Họp Tổ tuyên truyền đất đai

Phòng họp

Đ/c Nghĩa (MTTQ), Sơn (TNMT), Mãnh (HND), Cẩm (HLHPN), PCVP Phước

NC/Nghi mời, dự
15g00

* Tiếp và làm việc với BHXH tỉnh về tài sản của trụ sở NHCSXH cũ

Phòng họp

TCKH, BHXH huyện, NHCSXH

NC/Thiện dự
CT - Trần Thị Quý,
PCT - Lê Văn Ngọt
08g00

* Họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 1

Phòng họp BTV/HU
PCT - Lê Văn Ngọt 14g00

* Thông qua danh mục điều chỉnh danh mục đầu tư XDCB năm 2020 và trung hạn 2016-2020

Phòng truyền thống

TCKH (nd+tl), BQLDA&PTQĐ, KTHT, NN

NC/Tồn dự
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 08g00

* Đi cùng đoàn công tác UBND tỉnh thăm và làm việc với Cty Cẩm Nguyên và các doanh nghiệp Cụm công nghiệp Trường Xuân

08g00: Cty Vinarice; 09g00: Cty One One; 10g00: Cty Cẩm Nguyên

KTHT (thông báo công ty), TNMT, NN

14g00

* Dự công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với UBND tỉnh Đồng Tháp

Phòng Hương Tràm VP.UBND tỉnh
PCT - Lê Văn Ngọt 08g00

* Họp trực tuyến về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020 (dự kiến)

HTUB (B)

NC/Chương mời, dự

14g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại KCN Tân Kiều

Phòng họp

Đ/c Thúy (Sở TNMT), Sơn (TNMT), Tráng (TCKH), Ngon (Thanh tra), Tài (Tư pháp), Tường (KTHT), Thương (TTYT), Hứng (TTVHTT&TT), Phong (CT xã MA), Cảnh (MTTQ xã MA)

NC/Nghi mời, dự
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 08g00

* Tiếp và làm việc với Công ty TNHH Tỷ Thạc

Phòng họp

KTHT, TNMT

NC/Nghi dự
10g00

* Tiếp và làm việc với Công ty TNHH LEFARM

Phòng họp

KTHT

NC/Tồn dự
14g00

* Làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện

Phòng họp

NN, VHTT, TTVHTTTT

NC/Huy, N.Thiên dự
PCT - Lê Văn Ngọt 07g30

* Dự hội nghị tổng kết Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

HTUB (A)

- Thường trực Huyện ủy;

- BTG/HU, BDV/HU, MTTQ;

- Ban Đại diện Người cao tuổi, Nội vụ, GD, VHTT, HCCB, HND, HKH & KHLS, HLHPN, LĐLĐ, Huyện đoàn;

- Trường Trung cấp Tháp Mười;

- Các trường THPT huyện;

- UBND các xã, thị trấn (PCT phụ trách VHXH) mời thêm CT, PCT Hội khuyến học

NC/Chương mời, dự
13g30

* Dự hội nghị tổng kết năm học 2019-2020

HTUB (A)

GD (nd+tl) và mời thành phần

NC/Chương dự
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 14g00

* Tiếp và làm việc một số Sở của Tỉnh

Phòng họp
CT - Trần Thị Quý,
PCT - Lê Văn Ngọt
07g30

* Hội ý Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện

1. (07g30) Thông qua kế hoạch xuống giống Đông Xuân và báo cáo công tác chuẩn bị liên kết với Công ty Chánh Thu;

2. (08g00) Thông qua tình hình phát sinh kinh phí;

3. (08g30) Thông qua danh mục điều chỉnh danh mục đầu tư XDCB năm 2020 và trung hạn 2016-2020;

4. (09g00) Thông qua công tác cán bộ;

Phòng họp

LĐVP;

1. NN (báo cáo);

2. TCKH;

3. TCKH (nd+tl), BQLDA&PTQĐ;

4. Nội vụ, GD;

 

1.NC/Huy dự; 2.NC/Thiện dự; 3.NC/Tồn dự; 4.NC/Kiều dự;
PCT - Lê Văn Ngọt 08g00

* Hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn việc đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện năm 2020

HTUB (B)

* Ủy quyền: VHTT;

* Điểm cầu huyện: Thành viên BCĐ Khối VHXH huyện; Chủ tịch CĐCS ngành huyện;

* Điểm cầu xã, thị trấn: theo Kế hoạch 3667/KH-BCĐ ngày 18/9/2020

NC/N.Thiên dự
14g00

* Dự Lễ khánh thành công trình mùa hè xanh: đường bờ Đông kênh 1000

Xã Mỹ An

Đ/c Hiền (VHTT)

Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 14g00

* Dự hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (dự kiến)

Hội trường UBND tỉnh
CT - Trần Thị Quý,
PCT - Lê Văn Ngọt
07g30

* Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ hai

HTUB (B)
PCT - Lê Văn Ngọt 10g00

* Dự họp về phương án kế hoạch xây dựng trụ sở và gia hạn thời gian thuê đất để xây dựng trụ sở Ngân hàng Đông á tại huyện Tháp Mười (dự kiến)

Văn phòng UBND tỉnh
13g30

* Dự họp báo quý III/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

HTUB (B)

PCVP Thái

Thứ 7 ngày 26/09/2020 (10/8/2020 âm lịch)
PCT - Lê Văn Ngọt 08g00

* Dự Lễ khánh thành công trình mùa hè xanh: đường bờ Tây kênh An Tiến

Xã Thạnh Lợi

Đ/c Nô (KTHT)

Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)