Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/05/2024 (13/4/2024 âm lịch)
--.-- 07g20

* Chào cờ

--.--

Tất cả CBCC

CT - Đoàn Thanh Bình 08g00

* Hội ý Thường trực Huyện ủy

Phòng họp TTHU
CT - Đoàn Thanh Bình,
PCT - Đinh Công Phủ
14g00

* Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đột xuất

Phòng họp BTVHU
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00

* Khảo sát các trường học xuống cấp sữa chữa

Một số trường

GD&ĐT, BQLDA&PTQĐ, KT&HT

NC Mỹ Nhân TB, dự, Lx Tuấn
PCT - Đinh Công Phủ 08g00

* Kiểm tra xây dựng công trình XDCB (đầu tư công và đầu tư tư nhân)

Một số xã

BQLDA&PTQĐ, KT&HT

NC Mỹ Nhân TB, dự, Lx Kha
Thứ 3 ngày 21/05/2024 (14/4/2024 âm lịch)
CT - Đoàn Thanh Bình 08g00 Cuộc họp này đình lại:

* Hội nghị trực tuyến sơ kết 04 tháng đầu năm 2024, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh

HT B

- Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện: CA huyện, TCKH, GD&ĐT, LĐTB&XH, KT&HT, Tư pháp, VHTT, TN&MT, Y tế, Nội vụ, BHXH huyện

- PCVP Liêm

* Có Quyết định kèm theo

NC Tưng mời, dự
08g30

Cuộc họp này từ ngày 22/5 chuyển sang

* Trao Huy hiệu Đảng

UBND xã Trường Xuân Lx Kha
11g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Tiếp doanh nghiệp

Phòng họp

LĐVP

CT - Đoàn Thanh Bình,
PCT - Nguyễn Văn Hiệp,
PCT - Đinh Công Phủ
14g00

* Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện

1. Báo cáo việc thi công xây dựng của công ty Sapo Đồng Tháp (Cụm CN Trường Xuân); Báo cáo thi công đường dây điện 110KVA Trường Xuân

2. Thông qua danh mục chỉ định thầu đợt năm 2024

3. Báo cáo tổng hợp, rà soát công trình, phần việc Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2024

4. Thông qua dự thảo quyết định thành lập Ban Biên tập, phân công báo cáo và khép hồ sơ minh chứng huyện nông thôn mới nâng cao và Thông qua dự thảo Đề cương báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2024 của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

5. Thông qua Tờ trình về việc dự thảo Kế hoạch Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện Tháp Mười

6. Thông qua Tờ trình về việc xin ý kiến khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện

7. Thông qua chủ trương về đơn giá về Hệ sinh thái ngành Giáo dục

 

Phòng họp

14g00: 1. KT&HT

14g20: 2. BQLDA&PTQĐ (nd-tl), KT&HT, TCKH

14g40:3. ĐTNCSHCM huyện, TCKH, KT&HT, NN&PTNT, TN&MT

15g10: 4. NN&PTNT (nd-tl)

15g30: 5. NN&PTNT (nd-tl), TTDVNN, TCKH

15g50: 6. Nội vụ, NN&PTNT, TCKH

16g10: 7. GD&ĐT (nd-tl), TCKH, VHTT

* Có tài liệu ND 4, 5, 6 kèm theo

1, 2 NC Mỹ Nhân TB, dự 3, 4, 5, 6. NC Lan TB, dự 7. Dương TB, dự
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 10g00

* Tiếp đoàn kiểm định đánh giá ngoài trường Mầm non Mỹ Quý 2

Trường Mầm non Mỹ Quý 2

GD&ĐT

NC Chương TB, dự, Lx Tuấn
PCT - Đinh Công Phủ 08g00

* Dự trực tuyến với UBND tỉnh Nghe báo cáo điều chỉnh danh mục lập đồ án quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Phòng họp

KT&HT (nd-tl), TCKH, BQLDA&PTQĐ

* Có tài liệu kèm theo

NC Mỹ Nhân TB, dự
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp trao đổi, có ý kiến liên quan đến các đường hiện trạng, đường quy hoạch xung quanh khu vực đường nhánh đề nghị đấu nối vào đường Hồ Chí Minh

Phòng họp Sở GTVT

Ủy quyền KT&HT

NC Mỹ Nhân TB
Thứ 4 ngày 22/05/2024 (15/4/2024 âm lịch)
CT - Đoàn Thanh Bình 08g00

* Làm việc với xã Mỹ Đông về triển khai mô hình điểm

Xã Mỹ Đông

- NN&PTNT, TTDVNN

- Đảng uỷ, UBND xã Mỹ Đông

- HTX Thắng Lợi

NC Lan TB, dự, Lx Tuấn
CT - Đoàn Thanh Bình,
PCT - Đinh Công Phủ
14g00

*  Thông qua camera làng thông minh xã ĐBK 

Phòng họp

KT&HT (mời tư vấn thiết kế), VHTT, CA huyện, UBND xã ĐBK

NC Lan TB, dự
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00 Cuộc họp này đình lại:

* Khảo sát các trường học xuống cấp sữa chữa

Một số xã

GD&ĐT, BQLDA&PTQĐ, KT&HT

NC Mỹ Nhân TB, dự, Lx Tuấn
09g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp Ban Chỉ đạo nhân quyền tôn giáo

Phòng họp BTVHU NC Chiến dự
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Thông qua hồ sơ XDCB

Phòng họp HĐND

BQLDA&PTQĐ (nd-tl), KT&HT, TCKH, GD&ĐT

NC Mỹ Nhân TB, dự
PCT - Đinh Công Phủ 08g00

* Làm việc về tháo dở cầu Kênh Nguyễn Văn Tiếp A (chợ Mỹ Quí)

Phòng họp

KT&HT (nd-tl), UBND xã Mỹ Quí

NC Mỹ Nhân TB, dự
14g00 Cuộc họp này đình lại:

* Họp trực tuyến với UBND tỉnh: Tình hình thực hiện thi công và công tác giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm

HT B

BQLDA&PTQĐ (nd-tl), KT&HT,  TN&MT, TCKH

NC Luân TB, dự
Thứ 5 ngày 23/05/2024 (16/4/2024 âm lịch)
CT - Đoàn Thanh Bình 08g00

* Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Nhà Văn hóa lao động tỉnh

Ủy quyền TN&MT, BQLDA&PTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ

NC Quang TB
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự nghe thông qua kết quả kiểm tra công vụ

HT B

- Thủ trưởng ban, ngành huyện

- UBND xã: Mỹ Quý, Mỹ Đông, Thanh Mỹ

NC Sang TB, dự
14g00

* Hội đồng thẩm định giá đất huyện

Phòng họp

- Thành viên Hội đồng: TCKH, TN&MT, KT&HT, Tư pháp, CCTKV4, BQLDA&PTQĐ

- UBND xã Thạnh Lợi

- PCVP Liêm

* Tải tài liệu: TẠI ĐÂY

NC Luân TB, dự
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ

Hội trường Công an huyện

Ủy quyền CA huyện

NC Tưng TB
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Làm việc về chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững

Phòng họp HĐND

LĐTB&XH, HLHPN huyện

NC Chương TB, dự
14g00 Cuộc họp này đình lại:

* Làm việc về bảo hiểm y tế và xuất khẩu lao động

Xã Thanh Mỹ, xã Phú Điền

- LĐTB&XH, BHXH,

- UBND xã: Thanh Mỹ, Phú Điền

NC Chương TB, dự, Lx Tuấn
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Hội đồng xét chuyển viên chức ngành giáo dục ngoài huyện, ngoài tỉnh (chuyển đi)

Phòng tiếp dân

Thành viên Hội đồng

* Có Quyết định kèm theo

NC Sang TB, dự
PCT - Đinh Công Phủ 07g30

* Họp trực tuyến với UBND tỉnh

- Nghe báo cáo tình hình giải ngân, kế hoạch giải ngân tất cả các nguồn vốn đầu tư do Phó Chủ tịch Nguyễn Phước Thiện phụ trách.

- Báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư mô hình điểm OCOP sen Tháp Mười và trung tâm phân phối nông sản

Phòng họp

KT&HT(nd-tl), TCKH (nd-bc), BQLDA&PTQĐ, NN&PTNT

NC Mỹ Nhân TB, dự
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự họp tiếp đoàn công tác Dự án WB11

Phòng họp Sở NN&PTNT;

Ủy quyền NN&PTNT

* Có thơ mời kèm theo

NC Lan TB
14g00

* Báo cáo tình hình giải toả san lấp khu lò gạch xã Mỹ Quý

Phòng họp HĐND

- TN&MT KT&HT, BQLDA&PTQĐ, Tư pháp

- UBND xã Mỹ Quý (báo cáo)

NC Mỹ Nhân TB, dự
Thứ 6 ngày 24/05/2024 (17/4/2024 âm lịch)
CT - Đoàn Thanh Bình 07g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Đồng Tháp năm 2024

Quảng trường Văn Miếu
09g00 Cuộc họp này đình lại:

* Làm việc với trường Đại học Bách Khoa về tiêu chí làng thông minh xã Đốc Binh Kiều

Phòng họp

- VHTT, KT&HT, CA huyện, TCKH, NN&PTNT, TN&MT

- UBND xã ĐBK, UBND xã Mỹ Đông

NC Lan mời, dự
CT - Đoàn Thanh Bình,
PCT - Nguyễn Văn Hiệp
14g00

* Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện

HT B

- Thành viên BCĐ Chuyển đổi số huyện

- TTVH-TT&TT huyện

- Tổ giúp việc BCĐ Chuyển đổi số huyện

* Tải tài liệu: TẠI ĐÂY

NC Dương mời, dự
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 07g00

* Dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-31/5/2024 tỉnh Đồng Tháp

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp

Ủy quyền Y tế, TTYT, GD&ĐT

NC Chương TB
09g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự Hoạt động hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024

Ban nhân dân Ấp 1, xã Tân Kiều Lx Tuấn
PCT - Đinh Công Phủ 08g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Tiếp và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động khoa học công nghệ trong chương trình OCOP

Phòng họp

- KT&HT (nd-tl), NN&PTNT

- PCVP Thân

NC Luân TB, dự
14g00

* Kiểm tra sản xuất

Một số xã

NN&PTNT, TTDVNN

NC Lan TB, dự, Lx Tuấn
Thứ 7 ngày 25/05/2024 (18/4/2024 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 14g30

Cuộc họp này từ 14g00 chuyển sang

* Tiếp Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện Tân Thạnh trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động Hội đồng nhân dân tại huyện

HT B

- Thành phần theo Kế hoạch số 33/KH-HĐND ngày 23/5/2024 của Hội đồng nhân dân huyện

- PCVP Kiều, PCVP Thân, PCVP Liêm

* Tải Kế hoạch: TẠI ĐÂY

NC: Thiên, Chiến, Cường
Chủ nhật ngày 26/5/2024 (19/4/2024 âm lịch)