Lịch công tác UBND Huyện Tân Hồng

UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)
PCVP-Hồ Ngọc Tho 07g30

* Nghỉ bù (Trực Văn phòng)

Văn phòng

Đ/c Đoàn Văn Tài              

Đ/c Cao Quốc Trung          

Đ/c Trần Huỳnh Văn Trung         

Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
CT-Mai Văn Siêng,
PCT-Phan Công Luận,
CVP-Dương Thanh Tao
08g00

Bổ sung: Họp trực tuyến phòng, chống dịch COVID - 19

PH.UBND Huyện

Thành viên BCĐ huyện

* Có tài liệu kèm theo

NC: Trọng
CT-Mai Văn Siêng,
PCT-Huỳnh Văn Nhã
14g00

* Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ đột xuất

PH.BTV Huyện ủy
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
PCT-Phan Công Luận 07g30

Bổ sung * Khảo sát các khu di tích lịch sử trên địa bàn Huyện

Các khu di tích lịch sử

BTG.HU; Hội KH&KHLS Huyện; Trưởng Phòng VHTT

xe 0873
CT-Mai Văn Siêng,
PCT-Huỳnh Văn Nhã,
PCT-Phan Công Luận,
CVP-Dương Thanh Tao
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

PH.UBND Huyện

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện

* Có tài liệu kèm theo

...*... 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Đảng ủy Quân sự huyện.

HT. BCH.Quân sự huyện
CT-Mai Văn Siêng,
CVP-Dương Thanh Tao
14g00

* Họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số huyện Tân Hồng

PH.UBND Huyện

Thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số huyện Tân Hồng (Quyết định số: 83/QĐ-UBND.TL ngày 16/4/2021)

* Có tài liệu kèm theo

NC: Mỹ
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
CT-Mai Văn Siêng 08g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp Ủy ban bầu cử Huyện

PH.UBND Huyện

Thành viên Ủy ban bầu cử Huyện

14g00

* Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND Huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Khóm 1, Thị trấn Sa Rài
PCT-Phan Công Luận 14g00

Cuộc họp này từ 14g30' chuyển sang: Chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế (giai đoạn 3)

Phòng Hoa Súng

KT-HT

xe 005.10
CT-Mai Văn Siêng,
PCT-Huỳnh Văn Nhã,
PCT-Phan Công Luận,
CVP-Dương Thanh Tao
07g30

* Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cho ý kiến:

1. Giải quyết khó khăn xã Tân Công Chí

PH.UBND Huyện

TCKH; NNPTNT; TP; TT; XTCC(b/c)

NC: Tài
UQ. Trưởng Phòng KTHT 07g30

 Bổ sung * Dự buổi khảo sát, trao đổi thống nhất khẩu độ thông thuyền các cầu, tĩnh không đường chui và quy mô xây dựng cống ngang đường

Xã Tân Phước

KTHT; NNPTNT; XTP

PCT-Huỳnh Văn Nhã 14g00

* Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND Huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Nhà Văn hóa-TTHTCĐ xã Tân Thành A xe 0873
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
CT-Mai Văn Siêng 07g30

* Chủ tịch UBND Huyện tiếp công dân

Phòng làm việc

BQLDA&PTQĐ; XTTA

PCVP Hổ, NC Hưởng
08g00

Bổ sung * Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của đoàn ứng cử viên Đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

TTVH HTCĐ xã Tân Công Chí
09g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND Huyện nhiệm kỳ 2021-2026

HT. UBND thị trấn Sa Rài
14g00

Bổ sung * Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của đoàn ứng cử viên Đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường Đoàn KTQP 959 xe 005.10
15g30

* Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND Huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Khóm 3, Thị trấn Sa Rài
PCT-Phan Công Luận 13g30

Bổ sung: dự ngày hội " Đồng hành cùng phụ nữ vượt qua đại dịch Covid - 19" và Lễ ký kết chương trình " Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" Giai đoạn 2021-2025.

HT. Thành ủy Hồng Ngự xe 0873
PCT-Huỳnh Văn Nhã 08g00

* Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND Huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Trụ sở ấp Chiến Thắng, TTA xe 005.10
...*... 08g00 Cuộc họp này đình lại:

* Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2021

Hội trường UBND Huyện
PCT-Huỳnh Văn Nhã 14g00

* Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND Huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Trụ sở ấp Cả Cái, TTA
UQ.Hội Chữ thập đỏ 07g30 Cuộc họp này đình lại:

* Dự lễ phát động "Tháng nhân đạo"

Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh
Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)