Lịch công tác UBND Huyện Tân Hồng

UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/09/2018
CT-Mai Văn Siêng 08g00

* Họp Thường trực huyện ủy

PH.Huyện ủy
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 14g00

* Họp giải quyết một số vấn đề liên quan đến:

1.  Kế hoạch 169/KH-UBND ngày 04/9/2018 của UBND Huyện

2.  Điều tra hộ Nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình trong việc tham gia BHYT

Phòng làm việc


1. GD&ĐT (nd+tl); NV (14h-15h 30')

2. GĐ. BHXH; Trưởng LĐTBXH (15h 30'-17h)

NC Trọng
UQ. CHT. Ban CHQS Huyện 07g30

Họp xét duyệt chính trị lần 1 cho công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ năm 2019.

Hội trường UBND huyện
Thứ 3 ngày 18/09/2018
CT-Mai Văn Siêng 07g30

Họp Ban thường vụ Huyện ủy ( đột xuất)

PH. Huyện uỷ
13g30

* Họp tháo gỡ khó khăn tiền sử dụng đất tuyến dân cư Tân Thành - Lò gạch huyện Tân Hồng

Văn phòng UBND Tỉnh


TCKH; TNMT

Xe 0873
UQ. CHT. Ban CHQS Huyện 07g30

Họp xét duyệt chính trị lần 1 cho công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ năm 2019.

Hội trường UBND huyện
Thứ 4 ngày 19/09/2018
CT-Mai Văn Siêng 13g30

* Họp triển khai Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Tân Hồng

PH.UBND Huyện

BTG.HU; BTC.HU; VP.HU; MTTQ và các tổ chức CT-XH Huyện; CA; QS; TCKH; VHTT; KTHT; LĐTBXH; YT
NV (nd+tl); Điện lực; UBND các xã, thị trấn

PCVP: Tho
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự tọa đàm về” Nâng cao hiệu quả lảnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về phát triển hợp tác xã”

Hội trường Tỉnh uỷ Xe 0700
Thứ 5 ngày 20/09/2018
CT-Mai Văn Siêng 09g00

Tiếp đoàn công bố quyết định thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2018.

PH.UBND huyện

TCKH; KTHT; TT; BQLDA&PTQĐ

PCVP: Duy; NC Tài
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

Ban TCD

TN-MT, TTr

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 07g30

* Họp Tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự

BCH QS Tỉnh Xe 0700
13g30

* Dự đối thoại chính sách giảm nghèo tại các cụm trên địa bàn huyện

TT.VH-HTCĐ xã Tân Hộ Cơ.

+ Cấp Huyện: LĐTBXH; TCKH; NNPTNT; GDĐT; TT.GDNN-GDTX; NH CSXH; HĐ

+ Cấp xã: UBND; thành viên Ban giảm nghèo (Theo KH số 116/KH-UBND, ngày 22/5/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo dự đối thoại: Mỗi ấp 4 người (do UBND xã mời).

UQ. Trưởng Phòng KTHT 14g00

* Họp thực hiện các thủ tục giao, nhận tài sản dự án Chợ Tân Hồng

PH.UBND Huyện

- Quỹ đầu tư Phát triển Tỉnh;
- Sở Tài Chính;
- KTHT; TCKH; TTSa Rài, 
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng XNK Hoàng Gia.

NC: Tài
UQ.Trưởng Phòng LĐ-TB&XH; 07g30

* Dự đối thoại chính sách giảm nghèo tại các cụm trên địa bàn huyện

TT.VH-HTCĐ xã Tân Thành B

+ Cấp Huyện: LĐTBXH; TCKH; NNPTNT; GDĐT; TT.GDNN-GDTX; NH CSXH; HĐ

+ Cấp xã: UBND; thành viên Ban giảm nghèo (Theo KH số 116/KH-UBND, ngày 22/5/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo dự đối thoại: Mỗi ấp 4 người (do UBND xã mời).
 

Thứ 6 ngày 21/09/2018
CT-Mai Văn Siêng 14g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dư làm việc với UBND Tỉnh về nợ tạm ứng và quyết toán vốn công trình đầu tư

Phòng họp Hương TRàm

KT-HT, Ban QLDA&PTQĐ

UQ. Trưởng Phòng KTHT 08g00

* Làm việc với Sở Công thương

PH.UBND Huyện

KTHT; Điện lực; XTHC; DNTN Qưới Long

NC: Tài
CT-Mai Văn Siêng,
CVP-Dương Thanh Tao
08g00

* Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 04 của Tỉnh ủy

PH.Huyện ủy
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2018

Trung tâm Viettel Tân Hồng

TT/HU, TT/HĐND Huyện; TV/BCĐ huyện, UBND xã, thị trấn

LĐVP Tho, NC Trọng
UQ.Trưởng Phòng LĐ-TB&XH; 08g00

* Dự đối thoại chính sách giảm nghèo tại các cụm trên địa bàn huyện

TT.VH-HTCĐ xã An Phước

+ Cấp Huyện: LĐTBXH; TCKH; NNPTNT; GDĐT; TT.GDNN-GDTX; NH CSXH; HĐ

+ Cấp xã: UBND; thành viên Ban giảm nghèo (Theo KH số 116/KH-UBND, ngày 22/5/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo dự đối thoại: Mỗi ấp 4 người (do UBND xã mời).

Thứ 7 ngày 22/9/2018
Chủ nhật ngày 23/9/2018