Lịch công tác UBND Huyện Tân Hồng

UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/03/2018
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 09g00

* Tiếp công dân 

Trụ sở TCD

TT; TNMT

Xe 0700
CT-Mai Văn Siêng 08g00

* Họp Thường trực Huyện ủy

PH. Huyện ủy
14g00

* Hội ý Ban Thường vụ Huyện ủy

PH. Huyện ủy
Thứ 3 ngày 20/03/2018
CT-Mai Văn Siêng,
PCT-Lê Thị Lệ Thủy,
CVP-Dương Thanh Tao
08g00

* Họp Ban chấp hành Đảng bộ Huyện (đột xuất)

PH. Huyện ủy
CT-Mai Văn Siêng 15g00

* Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (đột xuất)

PH. Huyện ủy
Thứ 4 ngày 21/03/2018
CT-Mai Văn Siêng 08g00

* Họp về thực hiện cam kết hành động năm 2018

PH.UBND Huyện

NNPTNT; HND; XTTA; XTCC; XTB;  HTX và người đầu tư có liên quan (do phòng NNPTNT mời)

NC: Oanh
UQ. Trưởng Phòng NN&PTNT; 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự Khảo sát, lựa chọn HTX tham gia mô hình chuỗi giá trị năm 2018

HTX số 1 xã Bình Phú
CT-Mai Văn Siêng,
PCT-Lê Thị Lệ Thủy,
CVP-Dương Thanh Tao
13g30

* Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch thông qua:

1. Báo cáo, đề xuất giao nhiệm vụ đơn vị sự nghiệp công lập

2. Thông qua công tác cán bộ

PH.UBND Huyện

1. NV (nd+tl); GDĐT

2. NV (nd+tl); VHTT

Thứ 5 ngày 22/03/2018
...*... 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự Khai mạc Hội thi tay nghề cấp tỉnh năm 2018

Thị xã Hồng Ngự
CT-Mai Văn Siêng 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Báo cáo Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018

PH.UBND Huyện

Cụm 3

Thứ 6 ngày 23/03/2018
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 06g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

TTVH Huyện

các phòng, ban, ngành Huyện

(Theo Kế hoạch 52/KH-UBND ngày 8/3/2018 của UBND Huyện)

07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Đại Hội LĐLĐ huyện

HT.TTVH huyện
CT-Mai Văn Siêng 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với Thanh tra tỉnh

PH. UBND huyện PCVP Phong.
14g00

* Làm việc với huyện Tà Béc, tỉnh Prayveng về thỏa thuận xây dựng cầu

Đồn BP Thông Bình
Thứ 7 ngày 24/03/2018
...*... 09g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự Bế mạc Hội thi tay nghề cấp tỉnh năm 2018

Thị xã Hồng Ngự
Chủ nhật ngày 25/03/2018
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 07g30

* Dự Lễ khánh thành thánh thất họ đạo thị trấn Sa Rài

Thánh thất Cao đài