Lịch công tác UBND Huyện Tân Hồng

UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)
PCT.HĐND Đào Ngọc Bích 13g30

* Dự gặp mặt Đại biểu Hội đồng nhân dân trẻ tỉnh Đồng Tháp

Hội trường UBND Tỉnh
CT-Huỳnh Văn Nhã,
PCT-Phan Công Luận
07g15

* Chào cờ

Khuôn viên UBND Huyện
CT-Huỳnh Văn Nhã 09g00

* Họp góp ý danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Tân Hồng để phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2023

PH.UBND Huyện

TCKH; KTHT; TNMT; NNPTNT; BQLDA&PTQĐ; XTP; XTHC; XTCC; XAP; XTTB; TT.SR

* Tài liệu đính kèm

NC: Thảo
14g00

* Đối thoại công dân và giải quyết khiếu nại

PH.UBND Huyện

TT.HĐND; MTTQ; HND; CA; TTr; TNMT; KTHT; TP; GDĐT; HLG; BQLDA&PTQĐ; XTHC; XTTA; XTTB

*Chuẩn bị nội dung: TTr; TNMT; KTHT; BQLDA&PTQĐ

PCVP Hổ + NC Hưởng
PCT-Phan Công Luận 13g30

* Tham gia Đoàn Kiểm tra 666, 667 của BTV Huyện uỷ

Xã Tân Hộ Cơ Xe 005.10
Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT-Huỳnh Văn Nhã 08g00

Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

HT UBND Tỉnh Xe 0873
13g30

* Dự Đối thoại với các hộ dân thuộc dự án đường ĐT 842, huyện Tân Hồng

Trụ sở Ban TCD

TNMT (nd+tl); XTP (mời hộ dân); XTTB (mời hộ dân)

Xe 0873
PCT-Phan Công Luận 10g00

* Dự Lễ khánh thành công trình Thanh niên về mô hình cột mốc Biên giới quốc gia Việt Nam-Campuchia

Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ) Xe 005.10
BT-Nguyễn Minh Ngọc,
PCT-Phan Công Luận
14g00 Cuộc họp này đình lại:

* Làm việc về công tác chuyển đổi số; bảo tồn, phát huy giá trị của Di tích lịch sử cấp Quốc gia Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung

PH.UBND Huyện

VHTT; YT; NNPTNT; GDĐT

PCVP: Duy + NC: Mỹ, Trọng
...*... 08g00

* Hội nghị Trực tuyến tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

PH.UBND Huyện

TCKH (chuẩn bị nd); KTHT; TNMT; NNPTNT; BQLDA&PTQĐ

* Có tài liệu kèm theo

NC: Thảo
UQ. Trưởng Phòng NN&PTNT; 14g00

* Dự họp trao đổi nội dung điều chỉnh thuộc dự án SXTN cấp tỉnh "xây dựng mô hình nuôi Trai đen cánh dày (Sinohyriopsis cumingii Lea, 1852) lấy ngọc tại Đồng Tháp”

Sở KH&CN;
UQ. Trưởng Phòng KTHT 08g00

* Dự Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch thi đua đến năm 2025 của Hội Khoa học và Kỹ thuật cầu đường Tỉnh

Sở GTVT
Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT-Huỳnh Văn Nhã 07g30

* Họp Thường trực Huyện uỷ (01 ngày)

PH.BTV Huyện ủy
PCT-Phan Công Luận 07g30

* Dự Hội nghị giao ban về công tác phối hợp hoạt động theo nghị định số 03/2019/NĐ-CP quý I năm 2023

BCH Quân sự Huyện
13g30

* Hội trực trực tuyến sơ kết Phong trào TĐĐXDĐSVH năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Hội trường UBND Huyện

Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” Huyện (theo Quyết định số: 163/QĐ-UBND.TL, ngày 13/7/2022).

Ủy ban nhân dân các xã; thị trấn

+ Ban Công tác các xã; thị trấn (mỗi xã; thị trấn cử 02 đại biểu: Trưởng hoặc Phó Trưởng ban chỉ đạo và Công chức VHXH)

+ Ban vận động các khóm, ấp: (mỗi xã; thị trấn cử đại diện 01 khóm, ấp trên địa bàn tham dự)

* Có tài liệu kèm theo

NC: Trọng
PCVP-Nguyễn Trường Duy 14g00

Bổ sung * Dự họp chuẩn bị nội dung Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đối thoại với nhân dân

HT.Huyện ủy
UQ. Trưởng Phòng NN&PTNT; 14g00

Bổ sung * Làm việc với Sở NNPTNT về tham gia Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa

PH.UBND Huyện

TT.DVNN

UQ. Trưởng Phòng TNMT 08g30

* Dự họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại

Tòa án Nhân dân Tỉnh
Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)
Đại diện LĐ UBND Huyện 07g30

Bổ sung * Dự Đại hội đại biểu Thành viên Quỹ tín dụng Sa Rài năm 2022

HT.UBND thị trấn Sa Rài
CT-Huỳnh Văn Nhã 07g30

* Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ đột xuất (01 ngày)

PH.BTV Huyện ủy
14g00

* Tiếp Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra

Phòng họp UBND Huyện

TTr; TNMT (nd+tl); BQLDA&PTQĐ; XTHC

* Các đơn vị, địa phương mời công chức có liên quan cùng dự

PCVP Hổ + NC Hưởng
15g00

* Tiếp công dân định kỳ

Ban tiếp công dân Huyện
PCT-Phan Công Luận 07g30

* Họp Trực tuyến Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023

PH.UBND Huyện

Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện

* Tài liệu kèm theo

PCVP: Duy + NC: Tài
13g30

* Dự Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội trường UBND Tỉnh

BDV.HU; NV

* Có tài liệu kèm theo

Xe 005.10
UQ. Trưởng Phòng TNMT 08g30

* Khảo sát hiện trạng khu đất xây dựng công trình

Xã Tân Hộ Cơ
Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)
Đại diện LĐ UBND Huyện 08g00

* Tiếp Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra

PH.UBND Huyện

TTr; TNMT; BQLDA&PTQĐ

PCVP Hổ + NC Hưởng
BT-Nguyễn Minh Ngọc,
CT-Huỳnh Văn Nhã
07g30

* Họp Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

PH.UBND Huyện

TCKH (nd+tl); KTHT; NNPTNT; TNMT; GDĐT; BQLDA&PTQĐ; ĐU+UBND TT.SR

PCVP: Duy + NC: Thảo
09g00

* Họp Đoàn thăm, chúc Tết cổ truyền dân tộc Campuchia Chol Chnam Thmay

PH.UBND Huyện

Thành viên Đoàn (có Danh sách kèm theo)

NC: Tài
CT-Huỳnh Văn Nhã,
PCT-Phan Công Luận
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp UBND Huyện thường kỳ tháng 3 năm 2023

Hội trường UBND Huyện

TT/HU, TT/HĐND, Trưởng 2 Ban của HĐND Huyện, TV/UBND, MTTQ và các đoàn thể, YT; TTYT, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, CCT khu vuc 6, Kho bạc; CCTK, Điện lực, Bưu điện, NH CSXH, NH NNPTNT, Đoàn KTQP 959; Đồn BPCKQT Dinh Bà, Đồn BP Thông Bình; CC Hải quan CK Dinh Bà; CT/UBND các xã,TT

* Tài liệu kèm theo (lần 2)

PCVP: Duy + NC: Tài, Hưởng, Thảo, Oanh, Mỹ, Trọng
UQ. Trưởng Phòng NN&PTNT; 08g00

Bổ sung * Dự họp trao đổi về nội dung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn trâu, bò vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới

Sở NN&PTNT;
UQ. CHT. Ban CHQS Huyện 07g00

Bổ sung * Tham gia Đoàn khảo sát

Đồn Biên phòng Thông Bình
Thứ 7 ngày 1/4/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)