Lịch công tác UBND Huyện Tân Hồng

UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/12/2018
...*... 07g30

* Dự Họp Chi bộ Tòa án Nhân dân Huyện

Tòa án Nhân dân Huyện
BT-Đinh Văn Năm,
CT-Mai Văn Siêng,
PCT-Huỳnh Văn Nhã,
PCT-Lê Thị Lệ Thủy,
CVP-Dương Thanh Tao
08g00

Họp chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện đánh giá cuối năm 2018 ( 01 ngày)

PH.UBND huyện

Tất cả Đảng viên 

PCT-Huỳnh Văn Nhã 15g00

* Báo cáo việc khai thác lớp đất mặt của ông Võ Hữu Hiền.

Phòng Hoa Súng Xe 0873
Thứ 3 ngày 18/12/2018
CT-Mai Văn Siêng 07g30

* Dự Họp (trực tuyến Tỉnh) tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.(01 ngày)

HT.UBND Tỉnh Xe 0873
PCT-Huỳnh Văn Nhã,
CVP-Dương Thanh Tao
07g30

Họp BCH Đảng bộ huyện.

HT. Huyện ủy
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 07g30

* Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (1 ngày)

Hội trường UBND Huyện

* Điểm cầu cấp huyện:Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện, CT, PCT.UBND, công chức chuyên môn xã TCC và thị trấn Sa Rài, 

 

* Điểm cầu Các xã:BP(THC dự), TB, TTA, TTB, TP (AP dự): Chủ tịch và PCT UBND; công chức huyên môn cấp xã, Hội quán.

* Có tài liệu kèm theo

* Các xã mở thiết bị HNTT test vào lúc 14 giờ ngày 17/12/2018, gọi vào room 9999

NC: Tài
Thứ 4 ngày 19/12/2018
CT-Mai Văn Siêng 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 29 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân

BCH Quân sự Huyện
CT-Mai Văn Siêng,
CVP-Dương Thanh Tao
07g30

Họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến năm 2018.

PH.UBND huyện

T/V Hội đồng

NC: Mỹ
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 14g00

* Họp Ban chỉ đạo Vận động HMTN Huyện năm 2018

PH.UBND Huyện

T/V BCĐ Vận động HMTN Huyện

NC Trọng
Thứ 5 ngày 20/12/2018
CT-Mai Văn Siêng,
PCT-Huỳnh Văn Nhã,
PCT-Lê Thị Lệ Thủy,
CVP-Dương Thanh Tao
07g30

* Họp HĐND Huyện

Hội trường UBND Huyện
PCT-Lê Thị Lệ Thủy,
PCVP-Nguyễn Trường Duy
08g00

*  Tập huấn trực tuyến với Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

PH.UBND Huyện

Đại diện lãnh đạo và Công chức phụ trách TTHC các cơ quan chuyên môn Huyện

Lãnh đạo  UBND xã và công chức đang làm nhiệm vụ CCHC cấp xã

NC: Phụng
PCT-Huỳnh Văn Nhã 10g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự kỷ niệm 74 năm thành lập Quân đội ND Việt Nam.

Đoàn KTQP 959
13g30 Cuộc họp này đình lại:

* Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại của công dân huyện, Tân Hồng, Lấp Vò, Lai Vung và thành phố Sa Đéc. 

VPUB

TT; TNMT; KTHT; BQLDA&PTQĐ; XTP

LĐVP Phong
Thứ 6 ngày 21/12/2018
CT-Mai Văn Siêng 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm quy tập HCLS và đề án xác định HCLS còn thiếu thông tin

BCH Quân sự tỉnh
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

*  Dự Hội nghị tổng kết ngành Tài chính – kế hoạch 2018

HT.UBND Tỉnh
PCT-Huỳnh Văn Nhã 07g30

Hội nghị (trực tuyến) tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018.

PH. UBND huyện.

 Phòng NNPTNT, TTDVNN, HTX, THT, nông dân tiêu biểu, doanh nghiệp

...*... 09g00 Bổ sung cuộc họp này:

 * Dự công bố Kết luận thanh tra

Hội trường Thanh tra Tỉnh
Thứ 7 ngày 22/12/2018
Chủ nhật ngày 23/12/2018