Lịch công tác UBND Huyện Tân Hồng

UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/10/2020 (3/9/2020 âm lịch)
CT-Mai Văn Siêng 07g30

Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

HT. 27 lý Thường Kiệt
CVP-Dương Thanh Tao 14g00

 Họp Văn phòng quí III/2020

PH.UBND Huyện

Tất cả công chức và nhân viên VP

Thứ 3 ngày 20/10/2020 (4/9/2020 âm lịch)
CT-Mai Văn Siêng 07g30

Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

HT. 27 lý Thường Kiệt
UQ.GĐ Ban QLDA&PTQ;Đ 09g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự họp lập phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung 03 vị trí cửa xã thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 2)

BQL Khu kinh tế Tỉnh
Thứ 4 ngày 21/10/2020 (5/9/2020 âm lịch)
PCT-Huỳnh Văn Nhã 07g30

Bổ sung * Dự họp Đảng ủy xã Tân Thành A

Xã Tân Thành A
UQ. Trưởng Phòng KTHT 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Tiếp và làm việc với Đoàn KTQP 959 định vị mặt bằng các công trình do Đoàn làm chủ đầu tư:

1. 08 giờ:  Khảo sát vị trí xây dựng cầu Tứ Tân (bắt qua 02 xã Tân Thành A, Tân Thành B)

2. 09 giờ 30': Khảo sát vị trí xây dựng công trình Tỉnh lộ 30 củ, xã Bình Phú

TTB, TTA, BP

1. KTHT; TNMT; BQLDA&PTQĐ; XTTA, XTTB

2. KTHT, TNMT, XBP

PCT-Huỳnh Văn Nhã 14g00 Cuộc họp này đình lại:

* Tiếp và làm việc với Sở Xây dựng về cung cấp số liệu phục vụ điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

PH.UBND Huyện

KTHT (chuẩn bị nội dung), TCKH, TNMT

PCVP: Duy + NC: Khang
CT-Mai Văn Siêng,
PCT-Huỳnh Văn Nhã
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp giải quyết vướng mắc tại các dự án khu kinh tế cửa khẩu thuộc xã Thông Bình và xã Tân Hộ Cơ

PH.UBND Huyện

KTHT, DA, ĐL, CT.UBND xã TB, UBND xã THC

PCVP: Duy + NC: Khang
Thứ 5 ngày 22/10/2020 (6/9/2020 âm lịch)
PCT-Huỳnh Văn Nhã 08g00

Bổ sung * Họp đảng ủy Khối Kinh tế

PH.UBND Huyện
CVP-Dương Thanh Tao 14g00

Bổ sung: Họp Đảng ủy khối Nhà nước tháng 10

PH.UBND Huyện
PCT-Huỳnh Văn Nhã 14g00 Cuộc họp này đình lại:

* Dự họp thống nhất số liệu về đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Sở TNMT

TN-MT(chuẩn bị nội dung)

Thứ 6 ngày 23/10/2020 (7/9/2020 âm lịch)
CT-Mai Văn Siêng 08g00

Bổ sung: Đối thoại với công dân huyện Tân Hồng.

Ban TCD-NC tỉnh

TN-MT

xe 005.10
15g30

Bổ sung: Dự họp thực hiện kết luận Thanh tra BQLDA&PTQĐ.

PH. Sở Tài Chính

BQLDA&PTQĐ; TC-KH; TTr

xe 005.10
PCT-Huỳnh Văn Nhã 07g30

Bổ sung: Dự Hội nghị chuyên đề về quỹ tín dụng nhân dân.

HT. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh xe 0873
CT-Mai Văn Siêng,
CVP-Dương Thanh Tao
07g30 Cuộc họp này đình lại:

Họp thành viên UBND huyện thông qua Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2020 - 2025 và danh mục đầu tư vốn sự nghiệp năm 2021. (dời sang tuần sau)

PH.UBND Huyện

Thành viên UBND Huyện; TCKH;NNPTNT; VHTT; TP; BQLDA&PTQĐ

* Có Kế hoạch kèm theo

PCVP: Tho; NC: Tài
Thứ 7 ngày 24/10/2020 (8/9/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 25/10/2020 (9/9/2020 âm lịch)