Lịch công tác UBND Huyện Tân Hồng

UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/06/2018
PCT-Lê Thị Lệ Thủy,
CVP-Dương Thanh Tao
07g30

Làm việc với lảnh đạo  văn phòng

Phòng làm PCT
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 13g30

Dự họp mặt gia đình tiêu biểu huyện.

HT. TTVH huyện
Thứ 3 ngày 26/06/2018
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 07g30

* Dự Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

BCH Quân sự Tỉnh Xe 0700
13g30

* Họp Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện

PH.UBND Huyện


LĐ.TBXH (nd+tl); Thành viên của Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện

NC: Trọng
Thứ 4 ngày 27/06/2018
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 08g00

 

Họp BCĐ hiến máu tình nguyện.

PH.UBND Huyện NC: Trọng
UQ. Trưởng Phòng KTHT 13g30

* Dự Hội thảo “Giải pháp tiết kiệm điện trong chiếu sáng và ứng dụng điện năng lượng mặt trời ”

KDL Mỹ Trà
Thứ 5 ngày 28/06/2018
PCT-Lê Thị Lệ Thủy 08g00

Dự họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu tỉnh.

Hội trường Công an tỉnh Xe 0700
Thứ 6 ngày 29/06/2018
PCT-Lê Thị Lệ Thủy,
CVP-Dương Thanh Tao
07g30

* Học Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 (01 ngày- trực tuyến)

Hội trường UBND Huyện
Thứ 7 ngày 30/6/2018
Chủ nhật ngày 1/7/2018