Lịch công tác UBND Huyện Thanh Bình

UBND HUYỆN THANH BÌNH

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
07g00

Chào cờ đầu tuần

Sân UBND Huyện

Các Phòng ban chuyên môn trực thuộc huyện; Ban QLDA-PTQĐ; CN.VPĐKĐĐ huyện; TTDVNN

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 07g10 Bổ sung cuộc họp này:

Họp cà phê doanh nghiệp

Cà phê doanh nghiệp

KT-HT; TNMT; Tư pháp

CVP Phong, Quân
07g30

Họp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân

Huyện ủy

Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra, TN-MT, TC-KH, Thị trấn

CVP Phong
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
13g30

Họp tiến độ thực hiện dự án Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp

Phòng họp số 01

Ban QLDA ĐT XD công trình NN-PTNT; Thủ trưởng các đơn vị: KT-HT, TC-KH, NN- PTNT, TN-MT, Ban QLDA -PTQĐ; Chủ tịch UBND các xã: Tân Hòa, Tân Huề, Tân Bình, Tân Long, Tân Quới; Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hadicon; Công ty cổ phần tập đoàn GDC; Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Thái Sơn; Công ty Cổ phần tư vấn phát triển và xây dựng hạ tầng

* Giao Ban QLDA- PTQĐ phối hợp Ban QLDA ĐT XD công trình Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung tài liệu họp

PCVP Hạnh, Phương
TT.HĐND 13g30

Dự cuộc gặp mặt Đại biểu HĐND trẻ tỉnh Đồng Tháp

Hội trường UBND Tỉnh

* Tập trung tại UBND Huyện lúc 12h30 để cùng đi với đoàn

Xe CA, TX Nhật Thanh
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 15g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp giải quyết khiếu nại của ông Phan Duy Tân- Công chức Địa chính NN- XDMT xã Tân Hòa

Phòng họp số 01

Nội vụ; TC-KH; Thanh tra Huyện; LĐLĐ Huyện; Chủ tịch UBND xã Tân Hòa

* Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu

CVP Phong, Quân, Thuận
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 07g30

Đi trao Quyết định nghỉ hưu của BGH các trường

Các trường

Nội vụ; GD-ĐT

Minh Nhựt
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 07g30

Thông qua thiết kế các công trình nông nghiệp

Phòng họp số 01

Thủ trưởng và cán bộ chuyên môn các đơn vị: TC- KH, KT-HT, NN-PTNT, Ban QLDA &PTQĐ;  UBND các xã: Tân Phú, Tân Mỹ, Phú Lợi, Bình Thành, Bình Tấn, Thị trấn; Đơn vị Tư vấn thiết kế (giao Ban QLDA-PTQĐ  mời)

* Giao Ban QLDA-PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu thông qua

PCVP Hạnh, Phương
10g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp báo cáo bàn giao cây xanh

Phòng họp số 01

Ban QLDA-PTQĐ; KT-HT; TC-KH; UBND Thị trấn

PCVP Hạnh, Phương
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

(Cuộc họp này từ 7h30 chuyển sang 13h30) Họp UBND Tỉnh các nội dung:

1. Họp Ban Chỉ đạo ODA (13h30-14h30)

2. Báo cáo qui trình, thủ tục gia hạn dự án Cù Lao Tây (14h30)

UBND Tỉnh

Trưởng Phòng TC-KH; Giám đốc Ban QLDA-PTQĐ; VC Điền Giang

* Giao Ban QLDA-PTQĐ chuẩn bị nội dung và tài liệu cho Lãnh đạo Huyện phát biểu

* Tập trung tại UBND Huyện lúc 12h30 để cùng đi

Minh Nhựt
16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp tỉnh về Phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân vào 02 tuyến dân cư Tân Thạnh và Bình Tấn thuộc huyện Thanh Bình (ĐT857)

UBND Tỉnh

TN-MT; KT-HT; TC-KH

* Giao Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung phát biểu

* Tập trung tại UBND Huyện lúc 12h30 để cùng đi

Minh Nhựt
Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)
Uỷ quyền 08g00

Dự hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch thi đua đến năm 2025

Sở Giao thông - Vận tải

KT-HT

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
08g00

Trực tuyến tỉnh Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Phòng họp trực tuyến

- Dự tại điểm cầu Tỉnh: Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ

- Dự tại điểm cầu Huyện:  Thủ trưởng các đơn vị: KT-HT, TC-KH, TN-MT, NN-PTNT, GD-ĐT, Kho bạc Huyện, Ban QLDA-PTQĐ

* Giao Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và tài liệu

* Tài liệu họp có bổ sung

LĐVP, Phương, Thi, Minh Nhựt
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 13g30

(Dời từ 7h30 sang 13h30 cùng ngày) Họp Thường trực Huyện ủy

Phòng Bí thư Huyện ủy

TC-KH, TN-MT, NN-PTNT

CVP Phong
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
13g30 Cuộc họp này đình lại:

Họp giao ban

Phòng họp số 01

TTPTQĐ Tỉnh; UBMTTQVN Huyện; VPHU; Thủ trưởng các đơn vị: Công an Huyện, Nội vụ, Thanh tra Huyện, KT-HT, TN-MT, TC-KH, Tư pháp, Hội ND Huyện, Hội LHPN Huyện, NN-PTNT, Y tế, GD-ĐT, TTYT; Chủ tịch UBND các xã: Tân Hoà, An Phong, Tân Thạnh, Tân Phú, Phú Lợi, Bình Thành, Bình Tấn; Hiệu trưởng: Trường TH Bình Thành 1 (giao Phòng GĐ-ĐT mời); Đơn vị tư vấn (giao Ban QLDA-PTQĐ mời)

- Bổ sung thành phần nội dung3: TTDVNN, VH-TT

* Giao Ban QLDA- PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu (1,2); Phòng Y tế chuẩn bị nội dung, tài liệu (3); Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung, tài liệu (4); Thanh tra Huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu (5); Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu (6)

* Có tài liệu kèm theo

LĐVP, NC/UB
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 07g30

(Cuộc họp này dời từ 14h sang 7h30 cùng ngày) Khảo sát, giám sát việc thực hiện các kiến nghị về “Hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Bình” của Ban KT-XH HĐND Huyện

Phòng Văn hóa - Thông tin

TC-KH; Ban QL-DA-PTQĐ

CVP Phong
10g45 Bổ sung cuộc họp này:

Dự nghe báo cáo kết quả kiểm tra các đơn vị y tế năm 2022

Trung tâm Y tế Huyện
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Triển khai vận động lao động dự phỏng vấn tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài đợt 2 năm 2023

Phòng họp số 01

UBMTTQVN Huyện; Huyện đoàn; UBND các xã, thị trấn; Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội (giao UBND các xã, thị trấn mời)

* Giao Phòng LĐ-TBXH chuẩn bị nội dung và tài liệu

PCVP Liễu, Ngọc
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tập huấn kiến thức quy trình báo cáo, nhập, xuất dữ liệu thống kê vào nền tảng chuyển đổi số ngành nông nghiệp (01 ngày)

Hội trường UBND Huyện

Lãnh đạo các đơn vị: NN-PTNT, TTDVNN, Chi cục thống kê Huyện; UBND các xã, thị trấn; Công chức, viên chức chuyên môn (Giao đơn vị và UBND các xã, thị trấn mời)

* UBND Huyện giao Phòng NN-PTNT theo dõi, kiểm tra và báo cáo số lượng tham dự về Sở NN-PTNT theo quy định

* Lưu ý:

- Các Học viên tự trang bị laptop để thực hành trực tiếp

- Đề nghị Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tham dự đầy đủ, trường hợp vắng phải có sự cho phép của Lãnh đạo UBND Huyện

* Có tài liệu tập huấn kèm theo

 

Ngân
13g30

(Cuộc họp này dời từ 7h30 sang 13h30 cùng ngày) Họp bàn xử lý cụm dân cư giai đoạn 2, ấp Bình Trung, xã Bình Thành; bổ sung nội dung: giải quyết những vướng mắc trong quá trình quản lý, sắp xếp chợ Bình Thành

Phòng họp số 02

KT-HT, TN –MT, UBND xã Bình Thành

- Thành phần bổ sung:  TC-KH

* Giao Phòng KT-HT và UBND xã Bình Thành chuẩn bị nội dung, tài liệu

PCVP Hạnh, Phương
Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)
Uỷ quyền 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp trực tuyến (Sở Nông nghiệp &PTNT) về giao ban thường kỳ ngành nông nghiệp tháng 3/2023

Phòng NN-PTNT

NN-PTNT; TTDVNN

* Ủy quyền Lãnh đạo các đơn vị tham dự

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 07g30

(Cuộc họp này dời từ 13h30 sang 7h30 cùng ngày) Họp sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Huyện ủy

Phòng họp số 01

Thường trực HĐND, TC-KH, KT-HT, TN-MT, NN-PTNT, Ban QLDA-PTQĐ, VH-TT, LĐ-TBXH, GD-ĐT, Y tế, TTYT; Đảng ủy, HĐND Thị trấn, Chủ tịch UBND Thị trấn

* Giao Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và tài liệu thông qua

PCVP Liễu, Phương
. 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Đi kiểm tra việc thực hiện Đề án 06/CP và CCHC một số xã

Các xã

Nội vụ, Công an Huyện

CVP Phong, Quân, Minh Nhựt
08g00

Hội nghị trực tuyến (huyện - xã) báo cáo viên, tuyên truyền viên quí I/2023

Phòng họp trực tuyến

Ban Tuyên giáo mời

*Điểm cầu huyện, các xã, thị trấn

Thi
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 10g00 Bổ sung cuộc họp này:

Thông qua giá đất tái định cư tuyến ĐT 857

Phòng họp số 01

Lãnh đạo các đơn vị: TC-KH, KT-HT, TN-MT, Chi cục thuế KV1, Ban QLDA-PTQĐ; UBND các xã: Bình Tấn, Tân Thạnh

- Các xã không dự họp: Tân Mỹ, Phú Lợi, An Phong

* Giao Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu

CVP Phong, Ngân
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 07g30

Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC

Hội trường UBND Huyện

VH-TT, Nội vụ, TC-KH, KT-HT, LĐ-TBXH, Y tế, NN-PTNT, GD-ĐT, TN-MT, CN.VPĐKĐĐ Huyện, Bưu điện Huyện; UBND các xã, thị trấn

* Giao Phòng VHTT chuẩn bị nội dung

* Ghi chú: Địa điểm dời từ Phòng họp số 01 sang Hội trường UBND Huyện

CVP Phong, Xanh, Quân
09g30

Họp bàn nội dung giải quyết đơn của giáo viên Trường TH An Phong 2

Hội trường UBND Huyện

Nội vụ; TC-KH; Thanh tra Huyện; GD-ĐT; Đảng uỷ, UBND xã An Phong

* Giao Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung và tài liệu

* Ghi chú: Địa điểm dời từ Phòng họp số 01 sang Hội trường UBND Huyện

PCVP Liễu, Ngọc
13g30

Hội trực trực tuyến sơ kết Phong trào TĐĐXDĐSVH năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Hội trường UBND Huyện

- Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” Huyện (theo Quyết định số 549/QĐ-UBND-TL ngày 26/10/2020 của UBND Huyện);

- Đại diện Ban Công tác Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, thị trấn;

- Đại diện: Ban Vận động khóm, ấp, Ban chủ nhiệm CLB “GĐPTBV” khóm, ấp (giao cho UBND các xã, thị trấn mời);

- Đại diện Tổ NDTQ số 5 khóm Tân Thuận (giao cho UBND thị trấn mời)

* Có tài liệu họp kèm theo

PCVP Liễu, Ngọc, Thi
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 07g30

Tiếp Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy

Thăm một số mô hình trên địa bàn Huyện

Trưởng Phòng KT-HT; Trưởng Phòng NN-PTNT

Nhật Thanh
Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)
Uỷ quyền 08g30 Bổ sung cuộc họp này:

 Bàn giao cọc GPMB Bến phà An Phong - Tân Bình va tuyến đường kết nối

Bến phà An Phong – Tân Bình

KT-HT; TN-MT; Ban QLDA-PTQĐ; UBND các xã: Tân Long, An Phong, Tân Bình

* Ủy quyền cho các Ngành và xã tham dự

09g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp trực tuyến (Sở Nông nghiệp &PTNT) về hướng dẫn đăng ký vùng trồng, cơ sở đóng gói cây dược liệu và cây có múi xuất khẩu sang Trung Quốc

Hội trường Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện

Lãnh đạo các đơn vị: NN-PTNT, TTDVNN; UBND các xã, thị trấn; Một số cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm (Giao Phòng NN-PTNT mời)

* Ủy quyền Lãnh đạo các ngành tham dự

* Đường link: https://meet.google.com/bhp-xxtu-ghc

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
07g30

Họp (trực tuyến) Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023 

Phòng họp trực tuyến

Thành viên UBND Huyện; Thủ trưởng các đơn vị: GD-ĐT, TN-MT, TTYT , Ban QLDA-PTQĐ, Kho bạc Huyện, Chi cục Thuế KV1, Chi cục Thống kê Huyện, TTDVNN

* Có tài liệu kèm theo 

LĐVP, NC/UB, Thi
TT.HĐND,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng
08g00

Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND các xã, thị trấn năm 2023

Hội trường UBND Huyện

HĐND Huyện mời

CVP Phong
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 09g30

Tiếp Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch 82/KH-UBND

Bộ phận một cửa của UBND Huyện CVP Phong, Quân, Xanh
13g30

Dự Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

UBND Tỉnh

Bạn Dân vận, Nội vụ (chuẩn bị nội dung, tài liệu)

Minh Nhựt
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Ban Điều hành Bảo vệ trẻ em Huyện quý I năm 2023

Phòng họp trực tuyến

- Sở LĐ-TBXH (có thư mời riêng)

- Thành viên Ban điều hành Bảo vệ trẻ em Huyện (theo Quyết định số 608/QĐ-UBND, ngày 25/10/2022);

- Đại diện Ban BVCS trẻ em các xã, thị trấn;

- Công chức hoặc CTV CTXH phụ trách công tác trẻ em (giao UBND các xã, thị trấn mời)

* Có tài liệu họp kèm theo

PCVP Liễu, Ngọc
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 09g00

(cuộc họp này dời từ 13h30 sang 9h cùng ngày) Làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình NN-PTNT Tỉnh về GPMB công trình Kè Bình Thành

Phòng họp số 01

Ban QLDA ĐTXD công trình NN-PTNT Tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: TN-MT; Ban QLDA-PTQĐ; UBND xã Bình Thành

* Giao Ban QLDA-PTQĐ Huyện chuẩn bị nội dung và trình chiếu tại các thửa đất còn vướng mặt bằng

CVP Phong, Ngân
14g30 Bổ sung cuộc họp này:

 Tiếp Sở Nông nghiệp &PTNT về rà soát lại vùng sản xuất lúa thực hiện Dự án VnSAT và Dự án ICRSL (WB9)

Phòng họp số 01

Lãnh đạo các đơn vị: NN-PTNT, TTDVNN

* Giao Phòng NN-PTNT phối hợp TTDVNN chuẩn bị nội dung

CVP Phong, Ngân
Chánh VP Nguyễn Thanh Phong 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp xét công tác thi đua khen thưởng

Ban Tuyên giáo
Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)
TT.HĐND 07g30

Dự kỳ họp đột xuất lần thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND Tỉnh Nhật Thanh
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Đi khảo sát nạo vét thông luồng kênh Lồng Hồ xã Tân Hòa

Tân Hòa

TC-KH, KT-HT, NN-PTNT, TN-MT, Ban QLDA-PTQĐ, UBND xã Tân Hòa, Đơn vị tư vấn thiết kế (giao Ban QLDA-PTQĐ mời)

* Giao UBND xã Tân Hòa chuẩn bị phương tiện đường thủy để đi khảo sát

* Tập trung tại UBND Huyện lúc 6h30 để cùng đi với đoàn

Phương, Minh Nhựt
13g30

Đi kiểm tra tình hình KT-XH theo Kế hoạch số 47/KH-UBND tại xã Tân Phú 

Tân Phú

TC-KH, KT-HT, NN-PTNT, Nội vụ, TN-MT, LĐ-TBXH, VH-TT, GD-ĐT, Y tế, Chi cục Thuế KV1, Công an Huyện, TTDVNN; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú; Một số công chức chuyên môn xã (giao UBND xã Tân Phú mời)

- Bổ sung: Ban QLDA-PTQĐ

PCVP Liễu, Ngân
. 13g30

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Phòng họp số 01

Tất cả CĐV

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Thông qua Quyết định tổ chức cán bộ

Phòng Lao động, Thương binh và xã hội

Nội vụ, Đại diện Đảng ủy Khối VH-XH; Tập thể Phòng LĐ-TBXH

* Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu

Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 07g30

Thông qua thiết kế các công trình; bổ sung nội dung 7: Thông qua quy hoạch nhà ở xã hội Bình Thành 1, Bình Thành 2 (10h30)

Phòng họp số 01

Điện lực Đồng Tháp; Thủ trưởng và cán bộ chuyên môn các đơn vị: TC- KH, KT-HT, NN- PTNT, Ban QLDA -PTQĐ; Điện lực Thanh Bình; UBND các xã: TT. Thanh Bình, An Phong, Tân Thạnh, Tân Phú, Phú Lợi, Tân Mỹ, Bình Thành, Tân Hoà; Đơn vị Tư vấn thiết kế (giao Phòng KT-HT và Ban QLDA-PTQĐ mời); 

* Giao Ban QLDA-PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu thông qua

- Thành phần bổ sung nội dung 7: TN-MT; KT-HT; TC-KH; UBND Xã Bình Thành; Cty Hùng cá; giao Phòng KT-HT phối hợp với Công ty Hùng Cá chuẩn bị nội dung 

PCVP Liễu, Ngân
13g30 Cuộc họp này đình lại:

Đối thoại với 02 hộ dân

Phòng họp trực tuyến

Theo thơ mời

Thuận
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với các xã có vướng mặt bằng Dự án Cù Lao

Thực tế tại công trình

Thủ trưởng các đơn vị: Ban QLDA-PTQĐ, TN-MT, NN-PTNT; UBND các xã: Tân Quới, Tân Long, Tân Huề

* Giao các xã báo cáo chi tiết đất công, đất dân, có bản đồ giải thửa từng hộ dân

Phương
Thứ 7 ngày 01/04/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
07g30 Cuộc họp này đình lại:

(Dời từ 15h ngày 27/3 sang 7h30 ngày 01/4) Họp kiểm điểm công tác XDCB

Phòng họp số 01

VH-TT; GD-ĐT; LĐ-TBXH; KT-HT; TC-KH; NN-PTNT; Nội vụ; TN-MT; Thanh tra Huyện; Ban Giám đốc và các Tổ trưởng Ban QLDA -PTQĐ

* Giao Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung

CVP Phong, Phương
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Thường trực Huyện ủy

Phòng Bí thư Huyện ủy

TC-KH, TN-MT, NN-PTNT

PCVP Liễu
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 07g30

Trực LĐ UBND Huyện

Cơ quan Nhật Thanh
PCVP Nguyễn Thị Bích Liễu 07g30

Trực LĐVP

Cơ quan
Chủ nhật ngày 02/04/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 07g30

Trực LĐ UBND Huyện

Cơ quan Nhật Thanh
PCVP Nguyễn Thị Bích Liễu 07g30

Trực LĐVP

Cơ quan