Lịch công tác UBND Huyện Thanh Bình

UBND HUYỆN THANH BÌNH

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
07g30

Họp giao ban

Phòng họp số 1

KT-HT, TC-KH, NN-PTNT, GĐ-ĐT, Ban QLDA-PTQĐ; UBND xã Bình Thành; Đơn vị tư vấn thiết kế (giao Ban QLDA-PTQĐ mời)

LĐVP, Phương
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 08g00

Dự hội nghị kết nối tiêu thụ và phát triển bền vững thị trường xoài

Sen House, số 38 đường Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh

NN-PTNT, TTDVNN;  Một số HTX, THT, Hội quán và Nông dân trên địa bàn Huyện (giao Phòng NN-PTNT mời)

Nhật Thanh
15g30

Báo cáo tình hình thực hiện dự án Chợ Dân lập Tân Long và khu dân cư tại huyện Thanh Bình

UBND Tỉnh

KT-HT, TC-KH, TN-MT

Nhật Thanh
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị cung cấp, định hướng thông tin định kỳ

Hội trường UBND Huyện

Huyện ủy mời

LĐVP
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng
13g30

(Dời sang 13h30 cùng ngày) Họp thông qua xác minh nội dung đơn của giáo viên Trường TH Tân Quới 1

Phòng họp số 1

GD-ĐT, Nội vụ, BTĐU, CT.UBND xã Tân Quới, Thành viên Tổ xác minh (Theo Quyết định số 79/QĐ-UBND.TL ngày 21/02/2022 của UBND Huyện)

* Giao Tổ trưởng Tổ xác minh chuẩn bị nội dung và tài liệu thông qua

CVP Phong, NC Phong, Quân
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 07g30

(Dời sang 7h30 cùng ngày) Khảo sát và làm việc với Đảng uỷ, UBND, Ban Tế tự Miếu bà Thất vị Nương Nương Tân Mỹ về lộ trình xây dựng đạt di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh

Tân Mỹ

VH-TT, Nội vụ

15g00

(Dời sang 15h cùng ngày) Họp giải quyết đơn đề nghị xem xét việc chi chế độ cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của TTYT Huyện

Phòng họp số 1

TC-KH, TTYT, Y tế

* Giao các đơn vị dự họp báo cáo giải quyết về việc chi chế độ cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19

PCVP Liễu, Ngọc
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 08g00

Tiếp Đoàn giám sát HĐND Tỉnh về kinh tế tập thể (01 buổi)

Đi khảo sát thực tế tại xã Bình Tấn, Tân Thạnh, sau đó làm việc tại Phòng họp 01-UBND Huyện

TT.HĐND, Ban KT-XH, NN-PTNT, TC-KH

* Thành phần không tham dự họp: TN-MT, TTDVNN

* . Giao Phòng TC-KH phối hợp Phòng NN-PTNT chuẩn bị nội dung tài liệu và thông báo cho các HTX được chọn chuẩn bị nội dung tiếp đoàn đến khảo sát (theo Kế hoạch số 136/KH-HĐND ngày 25/4/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

* Tập trung lúc 6h45p tại UBND Huyện để cùng đi với Đoàn

Minh Nhựt
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Lợi (mở rộng) lần thứ 25, khoá IX nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND xã Phú Lợi Nhật Thanh
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
Uỷ quyền 13g30

Tập huấn cộng tác viên

Hội trường UBND Huyện

LĐ-TBXH mời

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hội trường UBND Huyện Hiệp
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Thông qua Biên bản kết quả Thanh tra công tác Thi đuaKhen thưởng giai đoạn năm 2020-2021 trên địa bàn Huyện

Phòng họp số 1

Trưởng phòng Nội vụ; CT.UBND các xã, thị trấn

CVP Phong, Quân
. 14g00 Cuộc họp này đình lại:

Thường trực HĐND Huyện khảo sát, giám sát "Việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU về xây dựng huyện Thanh Bình trở thành huyện nông thôn vào năm 2025"

Bình Thành CVP Phong, Minh Nhựt
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp báo cáo công tác lập và thẩm định phương án bồi thường Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp

Phòng họp số 1

Ban QLDA-PTQĐ, TN-MT

CVP Phong, Ngân
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 14g00

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

Phòng họp trực tuyến

GD-ĐT, Công an, Huyện đoàn, TC-KH, KT-HT, TTYT, Điện lực, UBND thị trấn; Hiệu trưởng các Trường: THPT Thanh Bình 1, THPT Thanh Bình2, THCS - THPT Tân Mỹ

PCVP Liễu, Ngọc, Hiệp
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 08g00

(Dời từ 13h30 ngày 19/5 sang 8h ngày 18/5) Thông qua thiết kế các công trình

Phòng họp trực tuyến

TC- KH, KT-HT, NN-PTNT, VH-TT, Ban QLDA -PTQĐ; UBND các xã: Bình Tấn, Phú Lợi, An Phong, Tân Long, Thị trấn; Đơn vị Tư vấn thiết kế (giao Ban QLDA-PTQĐ mời)

* Ghi chú: Địa điểm dời từ phòng họp số 01 sang phòng họp trực tuyến- UBND Huyện

CVP Phong, Phương
13g30

1. Kiểm tra dự án Cù Lao (từ 13h30-15h)

2. (Dời từ 14h ngày 17/5 sang 15h ngày 18/5) Họp bàn phương án sản xuất vùng Cù Lao trong thời gian xây dựng cống thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp

Đi kiểm tra thực tế, sau đó làm việc tại UBND xã Tân Bình

TC-KH, KT-HT, NN-PTNT, Ban QLDA-PTQĐ; UBND các xã: Tân Bình, Tân Quới, Tân Hòa, Tân Huề, Tân Long; Các HTX NN, THT (giao UBND các xã mời)

* Giao Phòng NN-PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu thông qua

* Ghi chú: Nội dung 2 địa điểm họp tại UBND xã Tân Bình

Phương, Minh Nhựt
Chánh VP Nguyễn Thanh Phong 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp bàn giải quyết các vụ tồn đọng

Ban tiếp Công dân Huyện

Thanh tra, KT-HT, TN-MT, CN.VPĐKQSDĐ, Tư Pháp, Ban QLDA- PTQĐ, LĐ-TBXH, TC-KH, UBND các xã:  thị Trấn, Bình Thành, An Phong

BTCD
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)
Uỷ quyền 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ phát động trồng cây xanh hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn huyện Thanh Bình năm 2022

Trạm y tế xã Tân Mỹ

UBMTTQVN, BTG, BDV, các tổ chức chính trị xã hội, NN-PTNT, KT-HT, VH-TT, TTDVNN, TTVH-TTTT; ĐU, UBND xã Tân Mỹ, UBMTTQVN xã Tân Mỹ; Đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Tân Mỹ (giao UBND xã mời)

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
07g30

(Dời từ ngày 18/5 sang ngày 19/5) Họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2022

Phòng họp số 1

TT.HĐND Huyện; UBMTTQVN; Thành viên UBND Huyện; TN-MT, TTYT, Ban QLDA-PTQĐ, Chi cục Thuế KV1, Chi cục Thống kê, CN.VPĐKĐĐ, TTDVNN; CT.UBND các xã, thị trấn

* Bổ sung tài liệu họp

LĐVP, NC/UB
. 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Ban KT-XH HĐND Huyện khảo sát về tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm di trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ủy thác địa phương giai đoạn 2017-2021

Ngân hàng CSXH Huyện

HĐND Huyện mời

CVP Phong
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp ban biên tập cổng thông tin điện tử

Phòng họp trực tuyến

TVBBT

CVP Phong, Hiệp
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ khai mạc khu triển lãm sản phẩm OCOP, văn hóa - du lịch, trải nghiệm sen đa sắc

Quảng trường Văn Miếu Nhật Thanh
16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự khai mạc diễu hành xe hoa Sen

Công viên Văn Miếu Nhật Thanh
19g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự lễ khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2022

Quảng trường Văn Miếu Nhật Thanh
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 08g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp Sở NN-PTNT khảo sát thực tế công trình nạo vét kênh Lồng Hồ

Tại công trình

NN-PTNT, TN-MT, TC-KH, UBND xã Tân Hòa

* Giao Phòng NN-PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu

Minh Nhựt
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Đại hội đại biểu thành lập Hội ngành hàng sen Đồng Tháp-lần 1

Hội trường- Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp Tỉnh Minh Nhựt
Chánh VP Nguyễn Thanh Phong 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tham gia khảo sát "Công tác xây dựng và ban hành văn bản, văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Thanh Bình năm 2022" của Ban pháp chế HĐND Huyện

UBND xã Tân Phú
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
Uỷ quyền 08g00

Họp trực tuyến với Hội đồng tư vấn Sở Khoa học và công nghệ về đánh giá hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

NN-PTNT, TTDVNN, KT-HT

* Ủy quyền các ngành tham dự

* Giao Phòng KT-HT phối hợp Phòng NN-PTNT chuẩn bị nội dung góp ý

 * Ghi chú: Địa điểm dời từ Phòng họp trực tuyến - UBND Huyện sang Phòng Kinh tế- Hạ tầng Huyện

08g00

Kiểm tra cao trình đáy cống tại vị trí các cống thi công, để có hướng giải quyết, khắc phục cho phù hợp (01 ngày)

Tân Bình, Tân Quới, Tân Hòa (BS); Tân Huề, Tân Long (BC)

Ban QLDA ĐT XD Công trình NN-PTNT Tỉnh, KT-HT, NN-PTNT, BQLDA-PTQĐ; UBND các xã: Tân Bình, Tân Huề, Tân Hoà, Tân Quới, Tân Long; Cty cổ phần xây dựng và Thương mại Thái Sơn, Cty cổ phần tập đoàn GDC, Cty Cổ phần Bảo Chung, Cty Cổ phần tư vấn phát triển và xây dựng hạ tầng (giao BQLDA-PTQĐ mời)

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn Huyện

Phòng họp số 1

Theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 19/5/2022

* Giao Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và tài liệu thông qua

PCVP Liễu, Phương
09g30 Bổ sung cuộc họp này:

Thông qua kế hoạch giải tỏa tuyến đường Bình Thành - Bình Tấn

Phòng họp số 1

KT-HT, Công an, Bình Thành, Bình Tấn

* Giao Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung và tài liệu thông qua

PCVP Liễu, Phương
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
14g00

VNPT Tỉnh hướng dẫn triển khai phòng họp không giấy do UBND Huyện tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể Huyện và xã, thị trấn

Hội trường UBND Huyện

Trung tâm Viễn thông Tỉnh; Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Huyện; Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

LĐVP, NC/UB
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 07g30

(Dời từ 13h30 ngày 19/5 sang 7h30 ngày 20/5) Khảo sát và làm việc với Đảng uỷ, UBND, Ban Tế tự Đình Tân Quới về lộ trình xây dựng đạt di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh

Tân Quới

VH-TT, Nội vụ

* Tập trung lúc 7h tại UBND Huyện để cùng đi với Đoàn

Nhật Thanh
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự chương trình hỗ trợ điều kiện phát triển kinh kế cho phụ nữ khó khăn

Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Huề Nhật Thanh
19g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự chương trình "Sen trong tôi"

Quảng trường Văn Miếu Nhật Thanh
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 08g45

Họp thông qua Hội đồng thẩm định phương án bồi thường dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn Quốc lộ 30 -ĐT.845)

Sở Tài nguyên - Môi trường

TN-MT

Minh Nhựt
Chánh VP Nguyễn Thanh Phong 07g30

Kiểm tra CCHC (01 ngày)

Phú Lợi , Tân Mỹ

Theo Công văn số 1495 /VP-HC

Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)
. 08g00

(Dời từ ngày 18/5 sang ngày 21/5) Tập huấn hướng dẫn sử dụng chức năng nhiệm vụ đối với các nhóm thủ tục hành chính huyện, xã

Hội trường UBND Huyện

- Công chức chuyên môn tham gia xử lý hồ sơ TTHC các đơn vị: TC-KH, KT-HT, Tư pháp, LĐ-TBXH, Nội vụ, NN-PTNT, TN-MT, VH-TT, GD-ĐT, Y tế;

- Nhân viên Bưu điện (phụ trách các lĩnh vực TTHCBộ phậnTN&TKQ Huyện);

- Công chức chuyên môn tham gia xử lý hồ sơ TTHC thuộc UBND các xã, thị trấn

PCVP Hạnh, Hiệp, Xanh
Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Kiểm tra thi công cầu Bình Thành 4 phần lắp dựng dầm BT dự ứng lực

Tại công trình

Ban QLDA-PTQĐ, KT-HT

Phương, Minh Nhựt
13g00 Bổ sung cuộc họp này:

(Dời sang 13h cùng ngày) Khảo sát đường Cù Lao:

1. Đường Tân Bình -Tân Huề, đoạn xã Tân Bình

2. Tuyến đường rạch Mã Trường xã Tân Bình và Tân Quới

Tân Bình, Tân Quới

Ban QLDA ĐTXDCT NN-PTNT Tỉnh, Ban QLDA-PTQĐ, KT-HT, TN-MT; UBND các xã: Tân Bình, Tân Quới; Cty cổ phần xây dựng và Thương mại Thái Sơn, Cty Cổ phần tư vấn phát triển và xây dựng hạ tầng (giao BQLDA-PTQĐ mời)

* Giao Ban QLDA-PTQĐ chuẩn bị nội dung khảo sát

* Ghi chú: Đề nghị các ngành có mặt lúc 13h tại Trường THPT Thanh Bình 2

Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự chương trình xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen

Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh Nhật Thanh
16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ bế mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2022

HT. UBND Tỉnh Nhật Thanh
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 07g30

Trực LĐUBND

Cơ quan Nhật Thanh
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp” và giao lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ Sen

Hội trường UBND Tỉnh

NN-PTNT; bổ sung: KT-HT

PCVP Nguyễn Hữu Hạnh 07g30

Trực LĐVP

Cơ quan
Chủ nhật ngày 22/05/2022 (22/4/2022 âm lịch)
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 07g30

Trực LĐUBND

Cơ quan Nhật Thanh
PCVP Nguyễn Hữu Hạnh 07g30

Trực LĐVP

Cơ quan