Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 06/07/2020 (16/5/2020 âm lịch)
-*- 07g00

Chào cờ đầu tuần

Phòng GDĐT

LĐ, CC toàn cơ quan

TP - Ngô Phước Hậu,
PTP - Phạm Phú Nhuận,
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai
14g00

Họp Lãnh đạo cơ quan hàng tuần

Phòng họp - Phòng GDĐT

Trần Thái Học, Lê Hồng Chương, Phan Văn Nguyên

Thứ 3 ngày 07/07/2020 (17/5/2020 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 07g30

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

HT lớn - UBND huyện
Thứ 4 ngày 08/07/2020 (18/5/2020 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 07g30

Dự hội thảo đánh giá công tác dạy và học tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước người ngoài.

HT Sở GDĐT

Đinh Quốc Khánh

PTP - Lê Thị Huỳnh Mai 09g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm tại bếp ăn tập thể Trường học năm 2020

Phòng Y tế
Thứ 5 ngày 09/07/2020 (19/5/2020 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp lãnh đạo các trường tiểu học trên địa bàn xã Tân Thành, xã Long Hậu

Phòng họp - Phòng GDĐT

Trần Thái Học chuẩn bị nội dung

10g00

Họp Chi bộ tháng 07/2020

Phòng họp - Phòng GDĐT

Đảng viên Chi bộ

14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp thành viên BCĐ 138

HT Công An huyện
PTP - Phạm Phú Nhuận 15g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp thông qua quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

HT lầu 2 - UBND huyện
CV - Phan Văn Nguyên 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020

HT Lầu 2 - UBND huyện
Thứ 6 ngày 10/07/2020 (20/5/2020 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp chuẩn bị triển khai kế hoạch tập huấn đại trà Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Hội trường - Sở GDĐT
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp BTC ngày chạy Olympic

Phòng họp số 2 - UBND huyện

Trần Thái Học

Thứ 7 ngày 11/7/2020 (21/5/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 12/7/2020 (22/5/2020 âm lịch)