Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/09/2019 (18/8/2019 âm lịch)
-*- 07g00

Chào cờ đầu tuần.

Phòng GDĐT

Toàn cơ quan.

PTP - Phạm Phú Nhuận 07g30

Dự kế hoạch phát động "Nói không với rác thải nhựa"

Tiểu học Mỹ Quý 1 - H. Tháp Mười

Lê Hồng Chương (mời)

14g00

Họp Chi bộ tháng 9/2019.

Phòng họp Phòng GDĐT

Đảng viên Chi bộ

Thứ 3 ngày 17/09/2019 (19/8/2019 âm lịch)
-*- 14g00

Họp thành viên tổ kiểm tra đầu năm  học 2019-2020.

HT Phòng GDĐT

Các thành viên theo quyết định.

PTP - Ngô Phước Hậu 07g30

Họp triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019.

Trường THCS Tân Thành

Đinh Quốc Khánh

PTP - Ngô Phước Hậu,
PTP - Phạm Phú Nhuận,
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai,
CV - Phạm Ngọc Kiều
08g00

Tập huấn sử dụng chữ ký số cá nhân.

HT Lầu 2 UBND huyện
Thứ 4 ngày 18/09/2019 (20/8/2019 âm lịch)
-*- 18/09/2019 - 26/09/2019

Kiểm tra công tác đầu năm học 2019-2020 (theo kế hoạch số 13/KH-PGDĐT ngày 13/9/2019)

Tại các xã, thị trấn.

Các thành viên đoàn kiểm tra.

PTP - Ngô Phước Hậu 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp thành viên UBND huyện tháng 08/2019

Phòng họp số 2 UBND huyện
Thứ 5 ngày 19/09/2019 (21/8/2019 âm lịch)
PTP - Ngô Phước Hậu 08g00

Dự Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuiyến KBNN

HT lớn UBND huyện

Phạm Ngọc Kiều

15g00

Họp thành viên BTC Hội thi KHKT năm học 2019-2020.

Phòng họp Phòng GDĐT

Nguyễn Văn Thới.

PTP - Ngô Phước Hậu,
PTP - Phạm Phú Nhuận
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với chủ cơ sở mộc Đăng Sơn - TP Cao Lãnh để làm rõ  việc mua sắm bàn ghế cho dự án SEQAP.

Phòng họp Phòng GDĐT

Trần Thái Học

13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp chuẩn bị công tác KĐCLGD và CQG năm 2019

Phòng họp Phòng GDĐT

Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Văn Thới; HT các trường MG LH1, MG LT, THCS LT, THCS PH.

Thứ 6 ngày 20/09/2019 (22/8/2019 âm lịch)
-*- 07g30

Dự tập huấn hướng dẫn hoạt động Y tế trường học.

Trung tâm y tế huyện Lai Vung

Nguyễn Thị Quỳnh Như (Mời và dự)

PTP - Ngô Phước Hậu 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp điều chỉnh danh mục văn phòng ấp, kết hợp nhà văn hoá.

Phòng họp số 2 UBND huyện
PTP - Phạm Phú Nhuận 20/09/2019 - 21/09/2019

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm mô hình sinh hoạt câu lạc bộ TPT đội 

TP Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Thứ 7 ngày 21/9/2019 (23/8/2019 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/9/2019 (24/8/2019 âm lịch)