Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)
-*- 07g00

Chào cờ đầu tuần

Phòng GDĐT

CC, VC toàn cơ quan

TP - Ngô Phước Hậu,
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai,
PTP - Phan Văn Nguyên
09g00

Họp LĐ cơ quan

Phòng họp, Phòng GDĐT

Đ/c Chương, Tín, Lợi

TP - Ngô Phước Hậu 14g00

Dự họp sơ kết Quý 1 năm 2022 của BCĐ 35

Phòng họp BTV HU
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 08g00

Dự họp xét duyệt thông qua hồ sơ TSQS năm 2022

BCHQS huyện
09g30

Tiếp đoàn kiểm tra Bảo vệ bí mật nhà nước

Phòng họp, Phòng GDĐT

Đ/c Dương chuẩn bị

13g30

Dự Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW

HT lớn - UBND huyện
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai 07g30

Kiểm tra công tác quả lý các hoạt động chuyên môn cấp học mầm non năm học 2021-2022

Trường MN Hòa Long 2

Theo Quyết định số 32/QĐ-GDĐT, ngày 14/3 2022

PTP - Phan Văn Nguyên 06g00

Khám sức khỏe định kỳ năm 2022

Ban CSSK tỉnh
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 06g00

Khám sức khỏe định kỳ năm 2022

Ban BVCSSK tỉnh
08g00

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW

HT lớn - UBND huyện
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai 06g00

Khám sức khỏe định kỳ năm 2022

Ban CSSK tỉnh
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 08g00

Trao Quyết định bổ nhiệm CBQL

Trường MN Tân Hòa
15g00

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm CBQL

Tiểu học Tân Phước 1
PTP - Phan Văn Nguyên 14g00

Dự họp về chuyển đổi số và tạo dựng hình ảnh địa phương

Phòng họp số 2 - UBND huyện
Thứ 6 ngày 20/5/2022 (20/4/2022 âm lịch)
Thứ 7 ngày 21/5/2022 (21/4/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)