Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)
-*- 07g00

Chào cờ đầu tuần

Phòng GDĐT

LĐ, CC, VC toàn cơ quan

TP - Ngô Phước Hậu,
PTP - Phạm Phú Nhuận,
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai
14g00

Họp lãnh đạo cơ quan 

Phòng họp - Phòng GDĐT

Lê Hồng Chương, Trần Thái Học, Phan Văn Nguyên

Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu,
PTP - Phạm Phú Nhuận,
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai
08g00

Họp cho ý kiến đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với CBQL các trường học

Phòng họp - Phòng GDĐT

Nguyển Văn Thới, Đinh Quốc Khánh, Nguyễn Thị Thúy Uyên, Trần Thái Học chuẩn bị nội dung

Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 07g30

Dự tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa.

HT lớn - UBND huyện
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu,
PTP - Phạm Phú Nhuận,
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai
14g00

Họp thẩm định kết quả xét thi đua năm học 2019-2020 đối với các trường học

Phòng họp - Phòng GDĐT

Phan Văn Nguyên chuẩn bị nội dung

PTP - Lê Thị Huỳnh Mai 08g00

Dự Hội thảo dạy trẻ Mẫu giáo làm quen Tiếng Anh.

Trung tâm HĐTTN tỉnh

Đinh Quốc Khánh mời và dự

Thứ 6 ngày 25/9/2020 (9/8/2020 âm lịch)
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)