Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 24/06/2019 (22/5/2019 âm lịch)
PTP - Ngô Phước Hậu,
PTP - Phạm Phú Nhuận,
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai
08g00

Họp cơ quan tháng 6 năm 2019.

Lưu ý: Công chức nêu các khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng họp Phòng GDĐT

Toàn bộ công chức phòng GDĐT.

Thứ 3 ngày 25/6/2019 (23/5/2019 âm lịch)
Thứ 4 ngày 26/06/2019 (24/5/2019 âm lịch)
PTP - Phạm Phú Nhuận 08g00

Kiểm tra các công trình Xây dựng mới, Sửa chữa hè năm 2019

Công trình trên địa bàn
Thứ 5 ngày 27/06/2019 (25/5/2019 âm lịch)
PTP - Phạm Phú Nhuận 12g30

Họp nhu cầu vốn XDCB năm 2019

Sở Kế hoạch - Đầu tư
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai 13g30

Tập huấn công tác ban hành văn bản.

HT lớn UBND huyện

Nguyễn Thành Danh

Thứ 6 ngày 28/06/2019 (26/5/2019 âm lịch)
PTP - Phạm Phú Nhuận 07g30

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

HT Lầu 2 UBND huyện
14g00

Dự tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

HT Huyện đội
Thứ 7 ngày 29/6/2019 (27/5/2019 âm lịch)
Chủ nhật ngày 30/6/2019 (28/5/2019 âm lịch)