Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 11/11/2019 (15/10/2019 âm lịch)
-*- 07g00

Chào cờ đầu tuần

Phòng GDĐT

Toàn cơ quan

TP - Ngô Phước Hậu 08g00

Họp hội đồng đánh giá chính quyền cấp xã.

Phòng họp số 2 UBND huyện
14g00

Họp cơ quan tháng 11/2019

Phòng họp Phòng GDĐT

Toàn cơ quan. Lê Hồng Chương chuẩn bị nội dung

Thứ 3 ngày 12/11/2019 (16/10/2019 âm lịch)
-*- 12/11/2019 - 13/11/2019

Hội thi GVDG cấp THCS năm học 2019-2020 (thi giảng tiết 2)

Trường THCS Long Thắng

Các thành viên theo QĐ

TP - Ngô Phước Hậu 07g30

Dự Hội nghị chuyên đề xử lý vi phạm hành chánh trên địa bàn huyện.

HT Lầu 2 UBND huyện
Thứ 4 ngày 13/11/2019 (17/10/2019 âm lịch)
Thứ 5 ngày 14/11/2019 (18/10/2019 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 14g00

Dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN

HT lớn UBND huyện

Lê Hồng Chương

PTP - Lê Thị Huỳnh Mai 07g30
Dự tập huấn công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ lần 2, năm 2019
HT Sở GDĐT
Thứ 6 ngày 15/11/2019 (19/10/2019 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 07g30

Phòng TC-KH kim tra thường xuyên công tác tài chính, kế toán năm 2019
 

Phòng GDĐT

Phạm Ngọc Kiều, Trương Thị Thuỳ Dương

Thứ 7 ngày 16/11/2019 (20/10/2019 âm lịch)
Chủ nhật ngày 17/11/2019 (21/10/2019 âm lịch)