Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)
-*- 00g00

Nghỉ bù lễ 01/5

*

LĐ, CC trực cơ quan theo phân công

TP - Ngô Phước Hậu 08g00

Tham gia đoàn kiểm tra công tác phòng, chống Covid_19

Các xã, thị trấn
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 08g00

Họp trao đổi tình hình tổ chức cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2021

Trường Tiểu học Thị trấn Lai Vung 1

Nguyễn Văn Thới

TP - Ngô Phước Hậu,
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai
14g00

Họp lãnh đạo cơ quan

Phòng họp - Phòng GDĐT

Lê Hồng Chương, Trần thái Học, Phan Văn Nguyên, Đinh Quốc Khánh

PTP - Lê Thị Huỳnh Mai 08g00

Họp BCĐ phòng chống covid 19

HT lầu 2 - UBND huyện
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 07g30

Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 04/2021

HT lầu 2 - UBND huyện
14g00

Tiếp công dân 

Phòng GDĐT

Phan Văn Nguyên, Phạm Ngọc Kiều

Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp thành viên UBND huyện tháng 05/2021

HT lầu 2 - UBND huyện
CV - Đinh Quốc Khánh 07g30

Trực giải quyết CCHC theo phân công của UBND huyện

Bưu điện Lai Vung
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự với đoàn kiểm tra liên ngành về Thiết bị dạy học lớp 1,2,6

TH Hòa Long, THCS Hòa Long
08g30 Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị trực tuyến về phổ biến VB QPPL về nhà giáo và CBQLGD

Phòng họp số 2 - Sở GDĐT

Trần Thái Học

Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)