Lịch công tác UBND huyện Lai Vung

UBND HUYỆN LAI VUNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)
LĐUB 07g00

Chào cờ đầu tuần 

Trụ sở các cơ quan

tất cả CBCC

CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Họp Thường trực Huyện ủy

VPHU
09g00

Họp Lãnh đạo Ủy ban

Phòng họp 01

các PCT, LĐVP

NC Liêm dự
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Họp trực tuyến về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020

HT lầu 2

- Thành viên BCĐ công tác Giảm nghèo, Xuất khẩu lao động và Đào tạo nghề huyện (kèm danh sách);

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Văn hóa xã hội các xã, thị trấn.

LĐTBXH tham mưu mời
UBND Tỉnh,
PCT. Huỳnh Duy Khương
13g30

Khảo sát tình hình phục hồi cây quýt và  xây dựng nông thôn mới huyện Lai Vung và Khảo sát tiến độ thi công Dự án DA  xử lý ô nhiễm môi trường Hoà thành, huyện Lai Vung

----

NN&PTNT, VP, TCKH, KTHT, TNMT, VHTT, GDĐT, CA, CCTK

NC Bình mời và dự, NN&PTNT; chuẩn bị nội dung
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Hội đồng kỷ luật công chức xã Hòa Long

Phòng họp 01

Thành viên HĐ

NV mời và chuẩn bị ND
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT/HĐND V.T Mỹ Tây,
PCT. Huỳnh Duy Khương
13g30

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy bất thường

VPHU
-- *-- 07g30

Tập huấn huấn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện Phong trào, Ban Công tác cấp xã, Ban Vận động khóm, ấp, Tổ nhân dân tự quản năm 2020

HT lớn

Theo thư mời

PVHTT đăng ký
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp

Trong huyện

Phòng NN&PTNT

Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Đi công tác cơ sở

Trong huyện
Bí thư HU,
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa
14g00

Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)