Lịch công tác UBND huyện Lai Vung

UBND HUYỆN LAI VUNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)
-- *-- 07g00

Nghỉ bù lễ 01/5

----
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT/HĐND V.T Mỹ Tây
07g30

Tham gia Đoàn Công tác theo Kế hoạch 29-KH/HU

Sáng TTLVg- chiều LH
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 07g30

Làm việc với LH các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh trao đổi tình hình tổ chức, triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng năm 2021

Phòng họp 02

KTHT,LĐTBXH, GDĐT, ĐTN

KTHT tham mưu
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp trực tuyến BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid19

HT lầu 2

Thành viên BCĐ

Có BS tài liệu

NC Hương mời
PCVP-Trần Bá Minh 14g00

Họp giải quyết đơn phản ánh (ông Thành Yên, xã Hoà Long)

xã Hòa Long NC Đạt dự
PCT. Huỳnh Duy Khương 09g00

Làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phòng NN&PTNT;

PNN&PTNT(đ/c Trí, đ/c Tồn)

Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

HT lầu 2

- Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND huyện;

- Thủ trưởng các ngành: Công an, Quân sự, Bảo hiểm xã hội.

- Hội Nông dân Huyện.

Kèm tài liệu

PCT. Nguyễn Hữu Hiền 14g00

Dời lại buổi chiều: Họp ban nhàn sự Ban trị sự Phật giáo VN huyện Lai Vung

Phòng họp 01

PNV tham mưu

PCT. Huỳnh Duy Khương 08g00

Đi công tác xã Tân Dương 

xã Tân Dương
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCVP-Trần Bá Minh
08g00

Dự lễ khai mạc hội thi ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp huyện Lai Vung năm 2021

HT Khối vận
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Thăm doanh nghiệp trên địa bàn huyện (dự kiến)

Trong huyện

KTHT

Thường trực HĐND,
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa
13g30

Thay đổi địa điểm: Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 5

HT lầu 2

MTTQ, Thành viên UBND huyện, LĐVP, HND, HPN, ĐTN, TNMT, TCKH(đ/c Tướng), KTHT (đ/c Phương), Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Ban quản lý Công trình công cộng.

Có bổ sung TL

NC Liêm dự
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 07g30

Làm việc với sở Giáo dục và Đào tạo

THPT LaiVung3
07g30

Tham gia Đoàn Công tác theo Kế hoạch 29-KH/HU

Sáng PH - Chiều ĐH
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
LĐ Công an tỉnh,
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa
08g00

Công an tỉnh công bố Quyết định thanh tra

Phòng họp 02

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an Huyện, phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Tư pháp, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; - Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Long Hậu, thị trấn Lai Vung.

NC Đạt phối hợp CAH mời
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT/HĐND V.T Mỹ Tây,
PCT. Huỳnh Duy Khương
13g30

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

VPHU
PCT. Nguyễn Hữu Hiền,
PCVP-Trần Bá Minh
07g30

Tham gia Đoàn Công tác theo Kế hoạch 29-KH/HU

Sáng TH - Chiều VT
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 07g30

Dự lễ phát động Tháng nhân đạo và tham dự chợ nhân đạo năm 2021

NVH Lao Động
PCT. Huỳnh Duy Khương 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp bàn về nội dung xin điều chỉnh báo cáo ĐTM đối với dự án của Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam (có tài liệu đính kèm)

UBND tỉnh

TNMT, KTHT

-- *-- 08g00

Đình lại: HN trực tuyến Báo cáo viên tháng 5

HT lầu 2

BTGHU mời

Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)