Lịch công tác UBND huyện Lai Vung

UBND HUYỆN LAI VUNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT. Phan Văn Tập
06g30

Khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng năm 2023

Trung tâm VHTT

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ; - Lãnh đạo, công chức, viên chức các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội huyện.

- UBND TTLVung, THPT LVung1, THCS TTLVung

TT Huyện ủy,
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT. Nguyễn Hữu Hiền
08g00

Họp Thường trực Huyện ủy

VPHU
PCT. Phan Văn Tập 08g30

Dự khai giảng lớp trải nghiệm tiếng Hoa

THPT LVung2
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 13g30

Ban Pháp chế HĐND huyện khảo sát, giám sát công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn Huyện

Phòng họp 02

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Công an Huyện, phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND Huyện, TNMT, KTHT; - Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã: Phong Hoà, Tân Thành, Hoà Thành, Tân Dương

(giao CAH chuẩn bị nội dung)

NC Đạt mời và dự
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 14g00

Dời lại buổi chiều: Trao quyết định công tác cán bộ

Xã Long Thắng

- Ban Tổ chức Huyện uỷ Lai Vung; PNV;

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Lai Vung; - Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Thắng; - Ông Phan Thanh Cao, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thắng; - Ông Lê Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thắng., CBCC xã Long Thắng

PNV đăng ký lịch
Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

"Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới" 

HT lầu 2

KTHT, TCKH, BQLDA&PTQĐ

Lưu ý: - CT/UBND huyện dự tại HT UBND tỉnh

            - Giao BQLDA&PTQĐ chuẩn bị báo cáo

NC Thế mời và dự
PCT. Phan Văn Tập 14g00

Họp trao đổi Kế hoạch bảo trợ công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện

Phòng họp 02

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin; Tư pháp; Tài chính-Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND huyện (Đ/c Minh); - Công an huyện; - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; - Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh.

NC Mi mời và dự
CVP Trần Bá Hậu,
PCVP- N.T.B Quyên,
PCVP-Trần Bá Minh
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Lãnh đạo Văn phòng

HT lầu 2

Tổ trưởng các tổ VP, Tất cả chuyên viên dự

CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 15g00 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc ngành chuyên môn về du lich và năng lượng mặt trời

Phòng họp 01

TNMT(Đ/C Thắng), VHTT(đ/c Thuật), ông Nguyễn Trọng Kính

NC Hội mời
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 08g00

Dự Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch thi đua đến năm 2025 Hội KHKT Cầu đường tỉnh

Sở GTVT

KTHT(đ.c Danh)

14g00

Dời lại buổi chiều: Họp bàn di dời nơi làm việc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

Phòng họp 01

- Các phòng: Tài chính-Kế hoạch; Lao động – Thương binh và Xã hội; - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp; - Trung tâm Y tế; - Trường Trung học Phổ thông Lai Vung 1.

NC Thế mời và dự
Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Bổ sung lịch: Hội ý ngành chuyên môn giải quyết đơn của công dân

Phòng họp 01

TNMT, TTra, Bí thư ĐU xã Hòa Thành

NC Đạt mời và dự
PCT. Phan Văn Tập 10g00

Bổ sung lịch : MTTQ giám sát việc thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri xã Hoà Long huyện Lai Vung

HT lầu 2

NN&PTNT

13g30
Hội nghị trực tuyến sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp năm 2022
HT lớn
- Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào huyện,  đại diện Ban Công tác các xã, thị trấn; đại diện Ban Vận động khóm, ấp, Tổ Nhân dân tự quản, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”.
PVHTT mời và chuẩn bị
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 07g00

Nghe báo cáo dự án Nâng cấp, xử lý ô nhiễm Bãi rác Hòa Thành, huyện Lai Vung 

UBND tỉnh

BQLDA&PTQĐ(Đ/C Hùng)

Giao BQLDA&PTQĐ chuẩn bị nội dung

08g30
Bổ sung lịch: Báo cáo tình hình thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tân Dương
UBND tỉnh
13g30
Bổ sung lịch: Trao Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển
Phòng họp 02

Theo thư mời

Dời lại từ 15g

PNV mời và chuẩn bị
14g30

Dời lại buổi chiều: Trao đổi, giải quyết vướng mắc trong công tác đo đạc, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công trình Đường nối TL851 – Hộ Bà Nương (đoạn nhà nước và nhân dân cùng làm thuộc xã Hòa Long

Phòng họp 02

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; - Ủy Ban nhân dân xã Hòa Long.

BQLDA và PTQĐ mời và chuẩn bị nội dung
-- *-- 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp giao ban thường kỳ ngành nông nghiệp tháng 3/2023 

Phòng NN&PTNT;

NN&PTNT, TTDVNN

Phòng NN&PTNT kết nối cuộc họp

NC Phương mời và dự
Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 07g30

Họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023

HT lầu 2

- Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện (kèm theo danh sách);

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND Huyện; 

- Phó Trưởng phòng VHTT

- Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất.

kèm TL

NC Hội tham mưu
TT Huyện ủy,
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT/HĐND V.T Mỹ Tây,
PCT. Nguyễn Hữu Hiền,
PCT. Phan Văn Tập
07g30 Cuộc họp này đình lại:

Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện

HT Huyện ủy
PCT. Phan Văn Tập 13g30

Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

UBND tỉnh

PNV, BDVHU

Kèm TL

các đồng chí tập trung lúc 12g45 tại UBND huyện cùng đi

PNV chuẩn bị ND
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 14g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tham vấn ý kiến các sở, ngành tỉnh về việc tháo dỡ vật kiến trúc, công trình lấn chiếm đất công chợ cầu long hậu cũ.

Phòng họp 02
TP, TNMT, TTra, KTHT, CA huyện, UBND xã LH

 

NC Đạt tham mưu
Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)
LĐUB 13g30 Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 

HT lớn

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; - Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện; - Lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân huyện; - Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách soạn thảo văn bản các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; - Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; - Lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; - Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; - Công chức Tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn.

PTP mời và chuẩn bị
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT. Nguyễn Hữu Hiền,
PCT. Phan Văn Tập
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Sơ kết tình hình kinh tế xã hội Quý 1/2023

HT lớn

- TTHU, Thường trực và các Ban HĐND huyện, MTTQ và các TCCTXH

- Thành viên UBND huyện, VHTT, TTYT, BHXH, TTDVNN, TTGDNN, BQLDA&PTQĐ, BQLCTCC

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Kèm TL

NC Hội mời, tất cả NC dự
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Đi công tác cơ sở

Trong huyện
PCT. Phan Văn Tập 08g00

Đi công tác cơ sở  (01 ngày)

Trong huyện
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 15g00

Dời sang từ ngày 30/3: Tiếp công dân định kỳ:

Đối thoại với công dân xã Hòa Long liên quan đến việc di dời cây trồng, vật kiến trúc trên phần đất do Nhà nước quản lý(QL80 cũ)

Ban TCD

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; - Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Phòng Tư pháp; - Thanh tra Huyện; - UBND xã Hoà Long.

Các Hộ dân(giao UBND xã HL mời)

BTCD mời
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 14g00

Dời lại buổi chiều: Họp bàn Danh mục các dự án năm 2024

Ban QLDA và PTQĐ

TCKH, KTHT, NN&PTNT, GDĐT, BQLDA&PTQĐ

NC Thế mời và dự
Thứ 7 ngày 01/04/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
CVP Trần Bá Hậu 10g00

Bổ sung lịch: khánh thành cầu cống đá và tuyến đường đan Giao thông-Xã hời

xã Phong Hòa
Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)