Lịch công tác UBND huyện Hồng Ngự

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)

- Nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

*** 00g00 ***

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

- Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. 

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
CVP - Nguyễn Văn Quí
08g00 - Dời địa điểm họp về Phòng Hội nghị

- Thành viên Ban Chỉ đạo Huyện bao gồm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Thực mời, Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến.

- Họp trực tuyến giao ban tuần giữa Chủ tịch và các PCT/UBND Huyện.

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Trần Văn Bôn,
CVP - Nguyễn Văn Quí
14g00 - Phòng Hội nghị

Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Ban Quản lý chợ và dịch vụ công cộng, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Thường Thới Tiền, Thường Phước 1.

- Hùng mời và dự.

- Họp bàn một số việc liên quan

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Trần Văn Bôn,
CVP - Nguyễn Văn Quí
15g00 - Phòng Hội nghị

- Nội dung này từ 8h dời xuống: Họp chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn công tác Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

PCT. Huỳnh Văn Tài 10g00 - Phòng giao ban

MTTQ, LĐ-TBXH, GDĐT, TTVH, ĐBP CKTP, PCVP Thiện cùng dự

- Thực mời và dự
Cuộc họp này đình lại:

- Khảo sát mặt bằng xây dựng TTVH-HTCĐ xã LKB

PCT. Huỳnh Văn Tài 14g00 - Xã LKB

Mời Đ/c Dũng-Trưởng ban TCHU, KTHT, TCKH, TNMT, VHTT, BQLDA&PTQĐ, ĐU, UBND XÃ LKB

- Thực mời và dự
Cuộc họp này đình lại:

- Họp khối kinh tế ngân sách

PCT. Trần Văn Bôn 08g00 - Phòng Hội nghị

- KT-HT, TC-KH, Ban QLDA, Ban QLC;

 

- Hoài mời và dự.

1. Nghe báo cáo hồ sơ DTM dự án Khai thác 06 khu vực mỏ cát trên sông Tiền đoạn từ Hồng Ngự đến Sa Đéc

2. Hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát (từ Hồng Ngự - Thanh Bình).

PCT. Trần Văn Bôn 08g30 - Văn phòng UBND Tỉnh

- TN-MT, KT-HT

- Nu thông tin, Văn phòng chuẩn bị xe
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

- Họp trực tuyến UBND Tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021, với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh” 

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Trần Văn Bôn,
CVP - Nguyễn Văn Quí
07g30 - Hội trường UBND Huyện.

- Thủ trưởng các Phòng, ban ngành Huyện;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

* Có Tài liệu kèm theo.

- Hùng mời và dự.

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 9

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Trần Văn Bôn
14g00 - Phòng họp Huyện ủy

- Tổ họp mặt học sinh THPT về định hướng việc làm và XKLĐ

PCT. Huỳnh Văn Tài 08g00 - Trường THPT Hồng Ngự 3

TTDVVL, PLĐ-TBXH, GDĐT, HĐ, NHCS, UBND TP1, TP2, TTT, TL, TTHA

PCVP Thiện cùng dự

- Thực mời và dự
Bổ sung cuộc họp này:

- Tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT liên quan đến Tiểu dự án WB9

PCT. Trần Văn Bôn 08g30 - Phòng Hội nghị

- PCVP Loan;

- NN-PTNT, Ban QLDA, UBND xã TP1

- Nu mời và dự

- Họp Chi ủy Văn phòng HĐND và UBND Huyện.

CVP - Nguyễn Văn Quí,
PCVP Đào T Ngọc Loan
15g00 - Phòng làm việc Chánh Văn phòng

- Chi ủy Văn phòng

- Tuấn Anh chuẩn bị nội dung
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)

- Tiếp xúc đối thoại công dân

CT. Nguyễn Văn Khơi,
CVP - Nguyễn Văn Quí
07g30 - Phòng giao ban - Mai mời và dự
Bổ sung cuộc họp này:

- Kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19

CT. Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Tập trung tại TPHN

CA, QS, PYT, PCVP Thiện cùng đi

VP chuẩn bị xe

- Họp Đảng ủy Quân sự Huyện

CT. Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.

- Nội dung này dời từ thứ 4 xuống: Báo cáo bài chuyên đề vì sự tiến bộ của Phụ nữ (trực tuyến)

PCT. Huỳnh Văn Tài 07g30 - Hội trường UBND Huyện

- Điểm cầu Huyện: Nữ ứng viên các phòng, ban, ngành huyện

- Điểm cầu các xã-TT: Nữ ứng viên cấp xã

- Trí chuẩn bị thiết bị kết nối

- Công bố Quyết định công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020

PCT. Huỳnh Văn Tài 14g00 - Hội trường UBND huyện

SGDDT, PNV, PGDĐT (chuẩn bị nội dung), TCKH, BQLDA&PTQĐ, UBND xã, Thị trấn và BGH các Trường TH LKB1, TH TTT2, TH TP1A

PCVP Thiện cùng dự

TTVH ghi hình

- Thực mời và dự

- Nội dung này từ thứ 4 dời xuống. Thông qua thiết kế các danh mục công trình từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ xây dựng NTM

PCT. Trần Văn Bôn 08g00 - Phòng Hội nghị

- KT-HT, TC-KH (mời tư vấn), NN-PTNT, Ban QLDA;

- UBND xã PTA, TP1, LT, PTB

- Nu mời và dự

- Chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế (giai đoạn 3).

PCT. Trần Văn Bôn 14g30 - Văn phòng UBND Tỉnh

- KT-HT, TN-MT, Ban QLDA;

- UBND xã TP1.

- Hoài thông tin, Văn phòng chuẩn bị xe.
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)

- Tổ họp mặt học sinh THPT về định hướng việc làm và XKLĐ

*** 08g00 8h Trường THPT HN2, 14h THPT LKA

TTDVVL, PLĐ-TBXH, GDĐT, HĐ, NHCS, UBND xã PTA, PTB, LT, LKA, LKB

PCVP Thiện cùng dự

- Thực mời và dự
Cuộc họp này đình lại:

- Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 5

*** 08g00 - Hội trường UBND Huyện.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời

- Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến
Bổ sung cuộc họp này:

Họp bàn giải quyết đơn kiến nghị của công dân

CT. Nguyễn Văn Khơi 08g30 Phòng giao ban

- Thanh tra (chuẩn bị nd+tl);

- Phòng TP, KTHT, TNMT;

- UBND thị trấn Thường Thới Tiền

- Mai mời và dự;

- Họp Ủy ban nhân dân Huyện kỳ tháng 4

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Trần Văn Bôn,
CVP - Nguyễn Văn Quí
13g30 - Hội trường UBND Huyện.

- Các Phó Chánh Văn phòng;

Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện và các Ban Hội đồng nhân dân Huyện; 

- Thành viên Ủy ban nhân dân Huyện;

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTQVN Huyện, Liên đoàn Lao động Huyện, Bảo hiểm xã hội, Chi Cục thuế khu vực 3, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thống kê khu vực Hồng Ngự, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;

- CT/UBND các xã, thị trấn.

- Hùng mời và dự.

- Tiếp Đoàn công tác Quận 10 TPHCM đến thăm, tặng quà cho Đồn Biên phòng CKQT Thường Phước

PCT. Huỳnh Văn Tài 14g00 Đồn BPCKQT TP

BTHU, CT,MTTQ cùng đi

VP chuẩn bị xe

- Tiếp Đoàn công tác Quận 10 TPHCM đến thăm, tặng quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách

PCT. Huỳnh Văn Tài 15g00 - Trung tâm Văn hóa - HTCĐ thị trấn TTT

BTHU, PBTHU, CT. UBMTTQ, CT.LĐLĐ, TP.LĐ-TBXH, TP.GDĐT, TP.VHTT, GĐ.TTVH, Chánh án TAND, PCVP Thiện cùng dự

UBND xã TP1, TP2, TTT, TTHA, TL

- Thực mời và dự
Bổ sung cuộc họp này:

- Thông qua thiết kế Nạo vét đầu vàm kênh cũ và lòng lạch ấp 1 xã Thường Phước 2.

PCT. Trần Văn Bôn,
PCVP Đào T Ngọc Loan
08g30 - Phòng Hội nghị

- BQLDA&PTQĐ (mời tư vấn), KTHT, TCKH, TNMT, NN&PTNT.

- Chủ tịch UBND các xã: TP1, TP2.

- Hoài mời và dự.
Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)