Lịch công tác UBND huyện Hồng Ngự

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

- Làm việc với Thủ trưởng một số đơn vị liên quan

CT. Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Phòng làm việc CT/UBND Huyện

Họp bàn thành lập thêm Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2022

PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP Dương H. Thiện
08g00 Phòng họp UBND huyện

GDĐT, CAH, KTHT, UBND XÃ LKA, PTA và Hiệu trưởng trường THPT HN2, LKA

Tình mời và dự

- Họp Khối Văn hóa - xã hội

PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP Dương H. Thiện
09g00 - Phòng họp UBND (lầu 2)

GDĐT, YT, VHTT, LĐ-TBXH, TTYT, TTVH (đề nghị các đơn vị cập nhật lịch tham dự họp)

- Tình cùng dự

- Đi công tác (03 ngày).

PCT. Trần Văn Bôn 16/05/2022 - 18/05/2022 ***
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

- Trực tuyến Báo cáo viên cấp Huyện

*** 08g00 - Hội trường UBND Huyện.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy đăng ký

- Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến

- Đi công tác cơ sở

CT. Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Một số xã, thị trấn Văn phòng chuẩn bị xe.
Bổ sung cuộc họp này:

- Họp bàn một số nội dung liên quan

CT. Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Phòng Hội nghị.

- VKS nhân dân Huyện, Tòa án, Chi cục thi hành án, Thanh tra, TNMT, Chi nhánh VPĐK Đất đai Huyện

- Mai mời và dự

- Họp bàn điều chỉnh lại nội dung hợp tác với Trường Đại học Đồng Tháp

PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP Dương H. Thiện
08g00 - Phòng Hội nghị

BTCHU, PNV, TCKH, NN-PTNT, GDĐT, KTHT, TNMT

- Tình mời và dự

- Họp triển khai Kế hoạch Điều tra Dân số để xác định tỷ lệ tham gia BHYT và Kế hoạch tiếp đoàn khám chữa bệnh nhân đạo năm 2022

PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP Dương H. Thiện
14g00 - Hội trường UBND Huyện

CAH, PYT (nội dung, tài liệu), TCKH, TTYT, BHXH, HCTĐ

UBND, TYT, công chức LĐ-TBXH các xã, thị trấn: TP1, TP2, TTT, TL, TTHA, LKA, LT

* Lưu ý: Địa điểm họp có thay đổi

- Tình mời và dự
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

- Dự Hội nghị (trực tuyến) quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Trần Văn Bôn,
CVP - Nguyễn Văn Quí
08g00 - Hội trường Huyện ủy

- Dự Chương trình trao tủ sách khuyến học cho các trường tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới

PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP Dương H. Thiện
08g30 Trường TH TTHA1

TT/HU, MTTQ, HĐ, VHTT, GDĐT, HKH&KHLS, ĐBP TP, CM

UBND xã TP1, TL, TTHA TTVH ghi hình và đưa tin

- Thực mời

- Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

PCT. Huỳnh Văn Tài 14g00 - Hội trường UBND Huyện

- CAH, Huyện Đoàn;

- Các phòng: GDĐT, TCKH, VHTT, YT, LĐ-TBXH, Thanh tra Huyện;

- Trung tâm VHTT-TT Huyện;

- Điện lực HN;

- Hội KH và KHLS Huyện;

- Trường THPT: HN2, HN3, LKA.

* Bổ sung thêm thành phần UBND xã PTA, LKA và thị trấn TTT.

- Tình mời, Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

- Nội dung này dời xuống 10 giờ 30 phút: Nghe Sở TNMT báo về Nạo vét chỉnh trị dòng chảy khu vực cồn Long Tả và các đề xuất tại Công văn số 1501/STNMT-TNKS.

CT. Nguyễn Văn Khơi 10g30 - Văn phòng UBND Tỉnh

- TNMT (nd+tl)

- Văn phòng chuẩn bị xe.

- Dự họp Đảng ủy Trung tâm Y tế Huyện

PCT. Huỳnh Văn Tài 08g00 - Trung tâm Y tế Huyện

- Họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết

PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP Dương H. Thiện
14g00 - Phòng Hội nghị

PTY, TTYT (chuẩn bị nội dung, tài liệu), UBND, TYT các xã, thị trấn

- Tình mời và dự

- Dự khai mạc Lễ hội Sen

PCT. Huỳnh Văn Tài 19g00 - Thành phố Cao Lãnh - Văn phòng chuẩn bị xe
Cuộc họp này đình lại:

-Họp trực tuyến với UBND Tỉnh Thông qua dự thảo Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

PCT. Trần Văn Bôn 14g00 - Phòng Hội Nghị

- TN-MT (nd+tl), KT-HT, TC-KH, Ban QLDA, LĐ TBXH, NN-PTNT

- Nu mời, Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến

-  Dự Đoàn Giám sát việc thực hiện công tác Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

CVP - Nguyễn Văn Quí 08g00 - 08 giờ xã PTB, 14 giờ xã LKA
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

- Tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi pham hành chính

*** 08g00 - Hội trường UBND Huyện.

- Phòng Tư pháp đăng ký

- Tập huấn, hướng dẫn sử dụng chức năng nghiệp vụ đối với các nhóm thủ tục hành chính thuộc cấp huyện, xã

*** 08g00 - Phòng họp UBND Huyện (Lầu 2) - Phòng VHTT đăng ký

- Cuộc họp này dời từ 8h xuống:

 Họp nội dung liên quan:

1. Mở đường đấu nối kè Thường Phước 2.

2. Bàn nội dung cấp phép xây dựng cho người dân.

3. Bổ sung: bàn xin vốn kết dư chương trình Vinasat.

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Trần Văn Bôn
09g00 - Phòng Hội Nghị

- TNMT (chuẩn bị nd, tl, trình chiếu), KTHT, BQLC&DVCC, BQLDA, TCKH, UBND xã TP2.

- Bổ sung: NN&PTNT (báo cáo nội dung 3).

- Hoài mời và dự.
Cuộc họp này đình lại:

- Làm việc với Đài PTTH Đồng Tháp về quảng bá hình ảnh địa phương

PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP Dương H. Thiện
08g00 - Phòng Hội nghị

PVHTT (nội dung, tài liệu), KTHT, NN-PTNT, TCKH

- Tình mời và dự

- Hội nghị biểu dương, khen thưởng các thầy, cô giáo và các em học sinh đạt thành tích cao tại các hội thi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia

PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP Dương H. Thiện
14g00 - Trung tâm Văn hóa HTCĐ thị trấn Thường Thới Tiền

- TT/HU, TT/HĐND Huyện;

- Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ VN Huyện;

- Phòng GDĐT, NV, TCKH;

- UBND các xã, thị trấn;

- Hội KH và KHLS Huyện;

- Trường THPT: HN2, HN3, LKA;

PGDĐT (chuẩn bị nội dung, chương trình), PNV, các tập thể, cá nhân được biểu dương

- Tình mời và dự
Bổ sung cuộc họp này:

- Nội dung này dời từ thứ 5 xuống: Họp Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư Huyện

PCT. Trần Văn Bôn 14g00 - Phòng hội nghị.

- Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra, Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã Hội, Ban Quản lý dự án và PTQĐ Huyện;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Thường Thới Tiền, Thường Thới Hậu A, Thường Phước 1, Thường Lạc, Long Thuận, bổ sung: Phú Thuận A.

- Hoài mời và dự.
Bổ sung cuộc họp này:

- Nội dung này dời từ thứ 5 xuống: Họp bàn phương án hỗ trợ thu hồi đất tại đất bãi bồi thị trấn Thường Thới Tiền ( phương án bổ sung).

PCT. Trần Văn Bôn 15g00 - Phòng hội nghị.

- BQLDA (chuẩn bị nd, tl), TCKH, KTHT, TNMT, NN&PTNT, thanh tra, TP.

- Hoài mời và dự.
Cuộc họp này đình lại:

- Dự Đoàn Giám sát việc thực hiện công tác Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

CVP - Nguyễn Văn Quí 08g00 - Xã Thường Thới Hậu A
Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

- Hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp” và giao lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất,
chế biến sản phẩm từ Sen

*** 08g00 - Hội trường UBND Tỉnh

Ủy quyền Phòng NN-PTNT

Tiếp đoàn khám chữa bệnh từ thiện

PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP Dương H. Thiện
07g00 - Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 2 Tình cùng dự
Bổ sung cuộc họp này:

- Dự họp lệ chi bộ Phòng Tài chính và Kế hoạch

PCT. Trần Văn Bôn 08g00 - Phòng Tài chính và Kế hoạch
Bổ sung cuộc họp này:

- Dự họp Lệ chi bộ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện

PCT. Trần Văn Bôn 09g00 - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện

- Lễ bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I-2022

PCT. Trần Văn Bôn 13g30 - Nhà Văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp

- TCKH, KTHT

- Văn phòng chuẩn bị xe.
Chủ nhật ngày 22/05/2022 (22/4/2022 âm lịch)

- Làm việc nội dung liên quan công tác thu gom rác tại 03 xã Long Phú Thuận.

PCT. Trần Văn Bôn 08g00 - Tại BND ấp Phú Lợi B, xã PTB.

- BLQC&DVCC, KTHT, TCKH, TNMT;

- UBND các xã: LT, PTA, PTB

- Hoài mời và dự.