Lịch công tác UBND huyện Hồng Ngự

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/09/2018 (8/8/2018 âm lịch)

- Tiếp công dân định kỳ.

Nguyễn Văn Khơi 07g30 - Phòng tiếp dân

- Họp Thường trực Huyện ủy.

Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Phòng họp Huyện ủy.

* Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất bãi bồi.

*** 08g00 - Văn phòng UBND Tỉnh.

 - Uỷ quyền Trưởng phòng TN - MT dự (chuẩn bị nd+tài liệu: trình chiếu bản đồ thể hiện vị trí đất, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch)

- Chủ tịch UBND xã Long Khánh B cùng dự.

- Hùng mời.

- Họp khối văn hóa - xã hội

Huỳnh Văn Tài 09g00 - Phòng hội nghị

LĐ-TBXH, YT, VHTT, GDĐT, TTVH, Giám đốc TT GDNN, BHXH, TTYT

- Thực mời và dự

- Họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các PCT/UBND Huyện.

Nguyễn Văn Khơi,
Dương Phi Đua,
Huỳnh Văn Tài
14g00 - Phòng Hội nghị. - Hùng mời và dự

- Họp khối nông nghiệp.

Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Phòng họp giao ban

- TP, các PTP: NN-PTNT, TN-MT.

- Nu mời và dự
Thứ 3 ngày 18/09/2018 (9/8/2018 âm lịch)

- Dự họp Đảng ủy xã Thường Phước 1.

Nguyễn Văn Khơi 07g30 - Xã Thường Phước 1.

- Đối thoại với công dân

Huỳnh Văn Tài 07g30 - Ban Tiếp công dân.

- Chánh Thanh tra Huyện cùng dự

- Mai mời, Văn phòng chuẩn bị xe.

- Họp bàn giải quyết việc vận động các hộ dân thực hiện dự án Nạo vét kênh Út Gốc

Dương Phi Đua 08g00 Phòng Hội nghị UBND Huyện

- Ban QLDA-PTQĐ (chuẩn bị nội dung);

- Các phòng: KT-HT, TC-KH, TN-MT, NN-PTNT;

- UBND xã Thường Thới Tiền.

Hùng mời và dự
Bổ sung cuộc họp này:

- Tiếp đoàn Sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Dương Phi Đua 09g00 - Phòng Hội Nghị UBND Huyện.

- TCKH, KTHT, Nông nghiệp PTNT

- Hùng mời và dự

- Họp chi ủy Chi bộ Văn phòng

Huỳnh Văn Tài 14g00 - Phòng giao ban

Chi ủy chi bộ

Thứ 4 ngày 19/09/2018 (10/8/2018 âm lịch)

- Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND Huyện tháng 9 năm 2018.

Nguyễn Văn Khơi,
Dương Phi Đua,
Huỳnh Văn Tài
08g00 - Phòng Hội nghị.

- Đảng viên Chi bộ VP HĐND và UBND Huyện.

- Tài mời và dự

- Cùng Chủ tịch UBND Tỉnh khảo sát phát triển đô thị thị trấn Thường Thới Tiền

Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Khảo sát thực tế.

- KT-HT cùng dự.

 

- Văn phòng chuẩn bị xe.

- Tọa đàm về "Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về phát triển hợp tác xã"

Nguyễn Văn Khơi 13g30 - Hội trường Tỉnh ủy.

 - Họp Hội đồng tư vấn đặt tên đường trên địa bàn huyện Hồng  Ngự (dời địa điểm họp phòng Hội nghị)

Huỳnh Văn Tài 13g30 - Phòng hội nghị

- TT/HĐND, các Ban HĐND huyện.

- VHTT; LĐTB-XH; CA; QS; TC-KH; NV; KT-HT; GD-ĐT; Y tế; BTGHU; MTTQ; LHPN; Huyện đoàn; CCB;

- Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử huyện;

- Chủ tịch UBND xã Thường Phước 2; xã Thường Thới Tiền.

- Thực mời và dự

- Họp triển khai thi công Dự án nâng cấp đường liên xã: Long Khánh A, B; Long Phú Thuận (dời địa điểm họp phòng giao ban)

Dương Phi Đua 14g00 - Phòng giao ban

- Ban QLDA-PTQĐ (mời nhà thầu, đơn vị thi công, chuẩn bị nội dung);

- Các phòng: KT-HT, TC-KH;

- UBND các xã: LKA, LKB, LT, PTA, PTB.

Hùng mời và dự

- Họp đóng góp Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đồng lần thứ XXI (dời địa điểm họp phòng Hội nghị)

Huỳnh Văn Tài 15g00 - Phòng hội nghị

- GDĐT, VHTT, TTVH.

- UBND các xã

- Thực mời và dự
Thứ 5 ngày 20/09/2018 (11/8/2018 âm lịch)

- Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2018.

Nguyễn Văn Khơi 07g30 - Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

- Ban Chỉ huy QS cùng dự.

- Văn phòng chuẩn bị xe.

- Đi công tác tỉnh An Giang

Dương Phi Đua 08g00 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Các phòng: TC-KH, KT-HT, BQLDA-PTQĐ, TN-MT,

VP HĐND&UBND

Văn phòng chuẩn bị xe

- Kiểm tra tình hình triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng theo QĐ22 (01 ngày)

Huỳnh Văn Tài 08g00 Một số xã

KTHT, LĐ-TBXH, MTTQ

- Thực mời và dự
Cuộc họp này đình lại:

- Sơ kết Phòng trào thi đua " Chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.

Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Phòng Hội nghị.

- T.v BCĐ XDNTM và TCC ngành NN Huyện;

- Trưởng Ban hoặc PTB xây dựng nông thôn mới các xã.

- Nu mời và dự
Thứ 6 ngày 21/09/2018 (12/8/2018 âm lịch)

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 38

Nguyễn Văn Khơi,
Huỳnh Văn Tài
08g00 - Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến với Chính phủ Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018

Huỳnh Văn Tài 08g00 - Trung tâm Viettel TX Hồng Ngự

Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện;

- các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào cấp huyện và Ban chỉ đạo cấp xã
 

- Thực mời và dự

- Làm việc với UBND Tỉnh về việc tạm ứng ngân sách và quyết toán vốn đầu tư 

Dương Phi Đua 14g00 - Văn phòng UBND Tỉnh.

- TCKH cùng dự.

- Văn phòng chuẩn bị xe.

- Dự họp Đảng ủy xã Phú Thuận A

Huỳnh Văn Tài 14g00 - Xã Phú Thuận A
Thứ 7 ngày 22/09/2018 (13/8/2018 âm lịch)

- Dự đối thoại với nhân dân trên sóng phát thanh lần thứ 24

Huỳnh Văn Tài 07g30 Đài Truyền thanh huyện cũ

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

- Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện.

- Thực mời
Chủ nhật ngày 23/09/2018 (14/8/2018 âm lịch)

- Dự họp mặt Tết Trung thu năm 2018

Huỳnh Văn Tài 17g00 - Trường TH Phú Thuận A1 - VP chuẩn bị xe

- Dự họp mặt Tết Trung thu năm 2018

Nguyễn Văn Khơi 18g00 - Nhà văn hóa ấp 2, xã TP1