Lịch công tác UBND huyện Hồng Ngự

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/03/2018 (3/2/2018 âm lịch)

- Họp Thường trực Huyện ủy.

Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Phòng họp Huyện ủy

- Họp khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng

Dương Phi Đua 08g00 - Phòng giao ban

- KTHT, TCKH, CTCC, Ban QLDA-PTQĐ, PCVP (Huyền).

Khánh mời và dự

- Họp khối Văn hóa - xã hội

Huỳnh Văn Tài 09g00 - Phòng Hội nghị

- VH-TT, LĐ-TBXH, YT, GDĐT, TTVH, ĐTT, TT GDNN-GDTX.

- Thực mời và dự

- Họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các PCT/UBND huyện.

Nguyễn Văn Khơi,
Dương Phi Đua,
Huỳnh Văn Tài
14g00 - Phòng Hội nghị

- Thủ trưởng các đơn vị: Công an Huyện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Tài chính và Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện;

- Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Huyện;

- Chủ tịch UBND xã Thường Phước 1, Thường Lạc, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Tiền, Long Khánh A, Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B.

- Hùng mời và dự
Thứ 3 ngày 20/03/2018 (4/2/2018 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

- Làm việc với phòng Nông nghiệp và PTNT liên quan đến việc triển khai các Chương trình, mô hình, dự án ngành nông nghiệp năm 2018.

Nguyễn Văn Khơi 00g00 Phòng họp giao ban.

- Trưởng phòng, các PTP NN-PTNT.

- Nu mời và dự

- Họp thông qua Kế hoạch thực hiện cộng đồng dân cư quản lý XDNTM mới theo mô hình làng mới Hàn Quốc trên địa bàn xã Long Thuận.

Nguyễn Văn Khơi,
Dương Phi Đua,
Huỳnh Văn Tài
08g00 - Phòng Hội nghị

- Các TP: NN-PTNT, TC-KH, KT-HT, NV, LĐTB-XH, GD-ĐT, VH-TT;

- CVP, các PCVP

 

- Nu mời và dự

- Họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ Khánh thành 07 cầu dân sinh do tập đoạn Novaland tài trợ

Dương Phi Đua 10g00 - Phòng giao ban

- KTHT (chuẩn bị nd), TCKH, CA, Đài TT, TTVH-TT, PCVP (Huyền).

- UBND xã TT.Tiền

Khánh mời và dự

- Làm việc với công ty du lich

Huỳnh Văn Tài 13g30 - Phòng làm việc

- Họp bàn kế hoạch tổ chức di dời các hộ dân thuộc phạm vi GPMB Đường tuần tra biên giới

Dương Phi Đua 14g00 - Phòng giao ban

- TT/PTQĐ Tỉnh.

- TCKH, KTHT, TNMT, ĐBPTP, BCH.QS.

- UBND TP1.

Khánh mời và dự
Thứ 4 ngày 21/03/2018 (5/2/2018 âm lịch)

- Kiểm tra tình hình triển khai kinh tế - xã hội xã Thường Lạc và Long Khánh B

Huỳnh Văn Tài 07g30 7h30 xã TL, 13h30 xã LKB

- CA, QS, BQLDA-PTQĐ, các phòng, ban huyện.

- Thực mời và dự

 Kiểm tra triển khai KH phát triển KT-XH năm 2018 trên địa bàn xã TP1, TP2.

Nguyễn Văn Khơi 08g00 - 8 giờ xã TP1, 13 giờ 30 xã TP2.

CA, QS, Ban QLDA-PTQĐ, các phòng, ban Huyện, CVP (Thuận).

- UBND xã TP1, TP2 chuẩn bị nd và mời thành phần dự theo KH số 40/KH-UBND.

- Nu mời và dự

- Họp giải quyết khó khăn trong công tác thu tiền nền nhà của các hộ dân trên địa bàn Huyện để cấp Giấy chứng nhận QSD Đất.

Dương Phi Đua 08g00 - Phòng giao ban

- TNMT (chuẩn bị nd), KTHT, TCKH, CC.Thuế, Ban QLDA-PTQĐ

- UBND các xã.

Khánh mời và dự
Thứ 5 ngày 22/03/2018 (6/2/2018 âm lịch)

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 32.

Nguyễn Văn Khơi,
Huỳnh Văn Tài
07g30 - Phòng họp Huyện ủy.

- Nghe phòng KTHT đề xuất giải pháp xử lý sự cố cầu Bình Tân Nhơn

Dương Phi Đua 08g00 - Phòng giao ban

- KTHT (chuẩn bị nd và mời đơn vị tư vấn), TCKH, TNMT, Ban QLDA-PTQĐ.

- UBND xã TT.Hậu A.

 

Khánh mời và dự

- Thông qua đề án xã hội hóa thu gom rác thải 03 xã cù lao Long Phú Thuận.

Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Phòng Hội nghị

- TN-MT, TC-KH, KT-HT, Ban QLCTCC;

- Xã LT, PTA, PTB.

- Hùng mời và dự

- Họp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng CTDC giai đoạn 2

Dương Phi Đua 14g00 - Phòng giao ban

- TV/BCĐ, KTHT (chuẩn bị nd).

- UBND xã: LT, TTT

Khánh mời và dự

- Làm việc với Công ty TNHH du lịch văn hóa Việt Mekong

Huỳnh Văn Tài 14g00 - Phòng Hội nghị

- VHTT, TCKT, KTHT, TNMT

- UBND xã TTT

- Thực mời và dự
Thứ 6 ngày 23/03/2018 (7/2/2018 âm lịch)

- Kiểm tra tiến độ các công trình Trụ sở UBND xã

Dương Phi Đua 08g00 - Tại công trình

- Ban QLDA-PTQĐ cùng dự

Khánh mời

- Họp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện

Huỳnh Văn Tài 08g00 - Phòng Hội nghị

- TV/BVSTBPN huyện.

- LĐ-TBXH chuẩn bị nội dung + tài liệu.

- Thực mời và dự
Cuộc họp này đình lại:

BC thực hiện " Dự án đo đạc, giám sát đánh giá ổn định bờ sông Tiền và thiết lập hành lang sạt lở tại khu vực đông dân cư và cơ sở hạ tầng trên địa bàn Tỉnh

Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Văn phòng UBND Tỉnh.

- NN-PTNT (chuẩn bị nội dung liên quan), TN-MT, KT-HT cùng dự

- Nu mời, Văn phòng chuẩn bị xe.
Thứ 7 ngày 24/03/2018 (8/2/2018 âm lịch)

- Dự Lễ phát động Ngày chạy Olympic

Huỳnh Văn Tài 07g00 - Đường B2, Khu hành chính huyện

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện …, mỗi đơn vị cử ít nhất 02 người tham dự.
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện: 100 người.
- Công an huyện: 30 người.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: 50 người.

- Trường THPT Hồng Ngự 3: 400 người.

- Xã Thường Thới Tiền: 200 người (trong đó có 150 là học sinh Trường
THCS Thường Thới Tiền)
.
- Xã Thường Phước 2: 150 người
(trong đó có 100 là học sinh Trường
THCS Thường Phước 2òng 

- Phong VHTT chuẩn bị nội dung, chương trình, bài phát biểu.

 

- Thực dự

- Dự chuyên mục đối thoại cùng nhân dân lần thứ 22 năm 2018

*** 07g30 - Đài truyền thanh huyện

+ Thành viên Ban chỉ đạo huyện.
+ Diễn giả: LĐ-TBXH, NHCSXH.

 

- Thực mời
Chủ nhật ngày 25/3/2018 (9/2/2018 âm lịch)