Lịch công tác UBND huyện Hồng Ngự

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

- Họp báo cáo tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị.

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Trần Văn Bôn,
CVP - Trần Minh Thuận,
PCVP Đào T Ngọc Loan
08g00 - Phòng Hội nghị.

- Bí thư Huyện  ủy;

- Thủ trưởng các đơn vị: KT-HT (chuẩn bị báo cáo), TTra, TP, TC-KH, NN-PTNT, TN-MT, Ban QLDA và PTQĐ Huyện, VPĐKĐĐ, CCT KV3.

- Ủy ban MTTQ VN Huyện, Công an huyện.

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- CT/UBND thị trấn TTT.

* Các đơn vị còn lại chuẩn bị nội dung báo cáo theo nhiệm vụ ngành được giao.

- Hoài mời và dự
- Họp Thường trực Huyện ủy. CT. Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Phòng họp Huyện ủy
Cuộc họp này đình lại:

- Họp Khối Văn hóa - Xã hội

PCT. Huỳnh Văn Tài 09g00 - Phòng giao ban

GDĐT, YT, VHTT, LĐ-TBXH, TTYT, TTVH (cập nhật lịch dự)

- Thực cùng dự

- Đi công tác cơ sở

PCT. Huỳnh Văn Tài 14g00 - Một số xã

- Họp khối kinh tế - ngân sách.

PCT. Trần Văn Bôn 10g00 - Phòng Hội nghị.

- KT-HT, TC-KH, Ban QLDA và PTQĐ Huyện, Ban QL chợ và DVCC Huyện.

- Hoài mời và dự

- Làm việc với Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ ĐT 841

PCT. Trần Văn Bôn 14g00 - Phòng Hội nghị.

- KTHT, TNMT; - UBND thị trấn TTT, bổ sung: BQLDA&PTQĐ (Chuẩn bị nd).

- Hoài mời và dự
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

- Họp trực tuyến giao ban tuần giữa Chủ tịch và các PCT/UBND Huyện.

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Trần Văn Bôn,
CVP - Trần Minh Thuận
14g00 - Phòng Hội nghị. - Hùng mời và dự.

- Họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020

PCT. Huỳnh Văn Tài 08g00 - Hội trường UBND huyện

Tại điểm cầu cấp huyện: Chủ tịch UBND cấp huyện Chủ trì + Thành viên BCĐ việc làm giảm nghèo cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

- Thực mời và dự, Đ/c Trí Chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến.

- Họp thống nhất nội dung triển khai thi công Dự án nạo vét thông luồng sông Cái Vừng.

PCT. Trần Văn Bôn 08g00 - UBND huyện Phú Tân.

- TN-MT phối hợp KT-HT chuẩn bị nội dung và cùng dự.

- Văn phòng chuẩn bị xe.
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

- Rà soát công tác cải cách hành chính. 

CT. Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Hội trường UBND Huyện - Tuấn Anh phối hợp Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, mời thành phần liên quan

- Tiếp xúc đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thường Lạc

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Trần Văn Bôn
14g00 - Trung tâm VH - HTCĐ xã Thường Lạc.

- Kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2020

PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP - Nguyễn Văn Quí
08g00 Xã TTHA

Các phòng, ban, ngành Huyện theo kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND Huyện

- Thực cùng dự

- Thông qua thiết kế các danh mục công trình nông nghiệp năm 2021 - 2022.

PCT. Trần Văn Bôn 08g00 - Phòng Hội nghị.

- NN-PTNT, KT-HT, TC-KH, Ban QLDA và PTQĐ Huyện (mời tư vấn);

- UBND xã Thường Phước 1, Long Khánh A.

- Nu mời và dự
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 2

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Trần Văn Bôn
08g00 - Phòng họp Huyện ủy.

- Khảo sát thực tế tình hình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

CT. Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Xã Thường Phước 1.

- NN-PTNT (nd+tl), TN-MT, KT-HT, Ban QL chợ và DVCC;

- UBND xã Thường Phước 1.

 

- Nu mời và dự

- Tiếp Đoàn công tác UBND Tỉnh kiểm tra tình hình HS người VN sống ở Vương quốc CPC nhập cảnh đi học (1 ngày)

PCT. Huỳnh Văn Tài 07g30 - Tại khu cách ly

PYT, GDĐT, CAH, QS, TTYT

- VP chuẩn bị xe

- Kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2020

PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP - Nguyễn Văn Quí
14g00 - Xã Thường Lạc

Các phòng, ban, ngành Huyện theo kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND Huyện

- Thực cùng dự

- Làm việc với Điện lực Hồng Ngự liên quan đến công tác di dời Trạm Biến áp 2-3B bờ Nam kênh Tứ Thường.

PCT. Trần Văn Bôn 14g00 - Phòng Hội nghị.

- KT-HT (nd+tl), TC-KH, NN-PTNT, Điện lực Hồng Ngự;

- UBND xã TP1 (mời HTX Phước Thành, HTX số 3).

- Nu mời và dự
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

- Khảo sát thực tế tình hình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

CT. Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Xã Phú Thuận A, Phú Thuận B.

- NN-PTNT (nd+tl), TN-MT, KT-HT, Ban QL chợ và DVCC;

- UBND xã PTA, PTB.

- Văn phòng chuẩn bị xe.

- Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

CT. Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Hội trường UBND Tỉnh. - Văn phòng chuẩn bị xe.

- Sơ kết công tác HMTN đợt 4, triển khai đợt 5 năm 2020

PCT. Huỳnh Văn Tài 08g00 - Hội trường UBND huyện

- TV/BCĐ VĐHMTN Huyện

- Hiệu trưởng các trường THPT

- UBND, HCTĐ các xã, thị trấn.

- Thực mời

- Làm việc với các đơn vị có liên quan về dân số của xã Thường Phước 2 và Thường Thới Tiền

PCT. Huỳnh Văn Tài 10g00 - Phòng giao ban

PYT, TP.NV, TP.YT, CCT.CCKT, BHXH, UBND xã TP2, TTT

- Thực mời và dự

- Họp bàn nội dung thu gom rác 03 xã Long Phú Thuận.

PCT. Trần Văn Bôn 08g00 - Phòng Hội nghị.

- TN-MT (nội dung liên quan), TC-KH, KT-HT, Ban QL chợ và DVCC.

- Hoài mời và dự
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)