Lịch công tác UBND huyện Hồng Ngự

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/12/2018 (11/11/2018 âm lịch)

- Tiếp công dân định kỳ.

Nguyễn Văn Khơi 07g30 - Phòng tiếp dân

- Họp Thường trực Huyện ủy.

Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Phòng họp Huyện ủy.

- Họp Khối văn hóa xã hội

Huỳnh Văn Tài 09g00 - Phòng hội nghị

GDĐT, LĐ-TBXH, VHTT, YT, TTYT, TTDN, TTVH

- Thực mời và dự

- Họp khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và xây dựng.

Dương Phi Đua 09g00 - Phòng giao ban

- Các ngành: KT-HT, TC-KH, Ban QLDA-PTQĐ, BQLCTCC.

 

- Hùng mời và dự

- Họp bàn công tác chuẩn bị nội dung báo cáo quản lý đầu tư XDCB.

Dương Phi Đua 10g00 - Phòng giao ban

- TCKH, KTHT, Ban QLDA và PTQĐ, Ban QLCTCC, GD-ĐT, NN&PTNT

- Hùng mời và dự

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018

Huỳnh Văn Tài 13g30 - Hội trường UBND huyện

Huyện đoàn mời.

- Dự tổng kết Đảng ủy, UBND xã Thường Phước 1

Nguyễn Văn Khơi 13g30 - UBND xã TP1
Thứ 3 ngày 18/12/2018 (12/11/2018 âm lịch)

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 tỉnh Đồng Tháp (1 ngày).

Nguyễn Văn Khơi 07g30 - Hội trường UBND Tỉnh - Văn phòng chuẩn bị xe.

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tỉnh Đồng Tháp (1 ngày)

Dương Phi Đua,
Huỳnh Văn Tài
07g30 - Hội trường UBND huyện

* Điểm cầu Tỉnh:

- Thành phần: TTTU, TTHĐND, TV/UBND, ngành Tỉnh, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện dự điểm cầu Tỉnh

* Điểm cầu cấp huyện: 

- Thành phần do UBND huyện mời: các PCT UBND; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phần khác có liên quan

.* Điểm cầu cấp xã: 

- Thành phần do UBND huyện mời: Chủ tịch và PCT UBND; công chức huyên môn cấp xã, Hội quán và các thành phần khác do UBND xã mời.

* Lưu ý: Cấp xã có thay đổi địa điểm tham dự.

- Xã LT, PTB dự tại điểm cầu xã Phú Thuận A.

- Xã TTHA dự tại điểm cầu xãTTHB.

- Xã LKB dự tại điểm cầu xã LKA.

- Xã TL dự tại điểm cầu xã TTT.

- Xã TP1, TP2 dự tại điểm cầu Huyện.

- Tài mời và dự, Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến. VP chuẩn bị xe
Thứ 4 ngày 19/12/2018 (13/11/2018 âm lịch)

- Đi công tác Hà Nội (03 ngày)

Nguyễn Văn Khơi 19/12/2018 - 21/12/2018 - Hà nội

- Dự Tổng kết ngành văn hóa thông tin năm 2018.

Huỳnh Văn Tài 07g30 - Trung tâm VH-HTCĐ TTT

- SVHTTDL, STTTT, STP, TT/HĐND.

- Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện

- VHTT chuẩn bị nội dung, tài liệu.

- Đại diện Ban Công tác XDĐSVH - NTM xã, Công chức Văn hóa 

- Thực mời và dự

- Tiếp và làm việc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959.

Dương Phi Đua 08g00 - Phòng Hội Nghị UBND Huyện.

- TCKH, KTHT, NN&PTNT

- UBND xã TP1, xã TTHA.

- Hùng mời và dự

- Họp HĐ BTHT&TĐC dự án:

+ Nd1: Xây dựng chốt dân quân xã Thường Thới Hậu B;

+ ND2: Bến đò Bờ Đập (xã Long Thuận) qua Long Khánh A; hạng mục: xây dựng mới.

Dương Phi Đua 14g00 - Phòng Hội Nghị UBND Huyện.

- TV. HĐ BTHT&TĐC, MTTQ VN cùng đoàn thể Huyện.

- Xã Long Khánh A, xã Thường Thới Hậu B. (Giao Ban QLDA và PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu họp)

- Hùng mời và dự

- Dự Lễ khai mạc Tuần lễ du lịch Đồng Tháp

Huỳnh Văn Tài 18g30 Khu du lịch Gò Tháp, huyện Tháp Mười

- TT/HU, TT/HĐND, MTTQ, PVHTT

- VP chuẩn bị xe
Thứ 5 ngày 20/12/2018 (14/11/2018 âm lịch)

- Dự Lễ kỷ niệm 152 năm Ngày mất Thiên Hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Huỳnh Văn Tài 07g30 - Đền thờ Thiên Hộ Võ DUy Dương (Gò Tháp)

PVHTT

- VP chuẩn bị xe

- Dự họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân

Huỳnh Văn Tài 07g30 Hội trường BCH Quân sự Huyện - Văn phòng Chuẩn bị xe

- Khảo sát quy hoạch bố trí nền 31 hộ dân thuộc dự án: Đường Tuần tra biên giới tỉnh Đồng Tháp (đoạn qua địa phận huyện Hồng Ngự).

Dương Phi Đua 08g00 - Xã Thường Phước 1.

- BCH QS Tỉnh;

- BCH BĐBP Tỉnh;

- KT-HT (chuẩn bị nội dung), TN-MT, 

- Xã TP1.

- Hùng mời và dự

- Dự tập huấn trực tuyến với Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

*** 08g00 - Hội trường UBND huyện

* Điểm cầu Tỉnh:

- Thành phần: Đầu mối kiểm soát TTHC các Sở, TTR, BQLKKT; TTKSTTHCC

* Điểm cầu huyện: Ủy quyền Văn phòng HĐND và UBND Huyện.

- Thành phần do UBND huyện mời:  Đầu mối kiểm soát TTHC các huyện; Chủ tịch UBND xã và công chức đang làm nhiệm vụ CCHC cấp xã

- Tuấn Anh mời và dự, Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến

- Dự tổng kết ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018

Huỳnh Văn Tài 13g30 - Hội trường UBND huyện

- SLĐ-TBXH, TT/HĐND huyện;

- MTTQ, Hội Người cao tuổi huyện;

- Thành viên Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động huyện (theo Quyết định 758/QĐ-UBND ngày 20/3/2018);

- Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Bảo hiểm xã hội huyện;

- Ủy ban nhân dân, công chức Lao động - TBXH các xã; đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình có con em đi XKLĐ

- Thực mời và dự

- Thông qua thiết kế công trình Đường Long Tả - Long Hữu.

Dương Phi Đua 14g00 - Phòng Hội Nghị.

- KT-HT (mời tư vấn), TC-KH, Ban QLDA và PTQĐ

- UBND xã LKA.

- Hùng mời và dự
Thứ 6 ngày 21/12/2018 (15/11/2018 âm lịch)

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018.

*** 07g30 - Hội trường UBND huyện

* Điểm cầu huyện:

- Chủ trì: UBND huyện

- Thành phần cấp huyện do UBND huyện mời: Phòng NNPTNT, TTDVNN, HTX, THT, nông dân tiêu biểu, doanh nghiệp.

- UBND các xã.

* Có tài liệu kèm theo.

- Nu mời và dự, Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến.

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập HCLS và Đề án xác định HCLS còn thiếu thông tin

Huỳnh Văn Tài 07g30 - BCH Quân sự Tỉnh

- BCH Quân sự Huyện cùng dự.

- Văn phòng Chuẩn bị xe

- Đi công tác xã

Huỳnh Văn Tài 08g00 - Một số xã

- Hội nghị tổng kết ngành Tài chính – kế hoạch 2018.

Dương Phi Đua 13g30 Hội trường UBND Tỉnh - Văn phòng Chuẩn bị xe
Thứ 7 ngày 22/12/2018 (16/11/2018 âm lịch)

- Dự lễ Mitting kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân

Dương Phi Đua 17g30 - Huyện ủy Phú Tân - Văn phòng Chuẩn bị xe
Chủ nhật ngày 23/12/2018 (17/11/2018 âm lịch)