Lịch công tác UBND huyện Hồng Ngự

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/06/2018 (12/5/2018 âm lịch)

- Tham quan diễn tập bắn đạn thật tại Chi Lăng.

Dương Phi Đua 06g00 - Tại chi Lăng - An Giang

- LĐVP cùng dự.

- Văn phòng chuẩn bị xe.

- Thăm Hội đồng thi Trường THPT Hồng Ngự 3 và THCS An Thạnh, thị xã Hồng Ngự

Huỳnh Văn Tài 07g30 - THCS An Thạnh và HN3

- Họp giao ban tuần giữa CT và các PCT/UBND Huyện.

Nguyễn Văn Khơi,
Dương Phi Đua,
Huỳnh Văn Tài
14g00 - Phòng Hội nghị. - Hùng mời và dự
Thứ 3 ngày 26/06/2018 (13/5/2018 âm lịch)

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 35

Nguyễn Văn Khơi,
Huỳnh Văn Tài
07g30 - Phòng họp BTV Huyện ủy

- Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh Bảo vệ công trình QP, khu quân sự và sơ kết công tác xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

*** 07g30 - Bộ Chỉ huy QS Tỉnh - Văn phòng chuẩn bị xe.

- Dự họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2018

Huỳnh Văn Tài 07g30 - Trung tâm VH-HTCĐ TTT

- Sở VHTTDL, Sở Tư pháp.

- TT/HU, TV/BCĐ XDDSVH huyện.

- UBND, CÔNG CHỨC VĂN HÓA CÁC XÃ.

- GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU

- Thực mời và dự

- Kiểm tra kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Dương Phi Đua 08g00 - 8g: LKa, 14g: LT

Các phòng, ban thuộc UBND Huyện, PCVP (Huyền)

- CA Huyện, BCH Quân sự Huyện;

- UBND xã LKa, LT

- Theo Kế hoạch 120/KH-UBND ngày 07/6/2018

Hùng mời và dự

- Giải quyết vụ việc của bà Châu Thị Tha - Châu Thị Phà

Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Phòng giao ban

- TAND, VKSND, CCTHA, CA, TTr, TP, TNMT.

- UBND xã T.Phước 2 (chuẩn bị nd, tl)

- Tài mời và dự
Thứ 4 ngày 27/06/2018 (14/5/2018 âm lịch)

- Dự Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2018

Huỳnh Văn Tài 07g30 - Trung tâm VH-HTCĐ TTT

- Sở LĐ-TBXH, Tỉnh đoàn.

- MTTQVN, Hội LHPN, Đoàn TNCS HCM, Hội nông dân huyện.

- Công an huyện, GDĐT, LĐ-TBXH, NN-PTNT, TNMT, TP, YT, VHTT, TTVH.

- Ủy ban nhân dân, cán bộ LĐT&XH và xã đoàn các xã.

- Thực mời và dự

- Thông qua thiết kế phương án tiêu thoát úng đê bao Khu 1, xã Thường Phước 1 và sửa chữa các tuyến đê bao bảo vệ sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông năm 2018.

Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Phòng họp giao ban

- NN-PTNT (mời tư vấn), TC-KH, KT-HT, ĐL Hồng Ngự, Ban QLDA và PTQĐ;

- UBND xã TP1.

 

- Nu mời và dự

Kiểm tra kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Dương Phi Đua 08g00 - 8g: PTa, 14g: PTb.

Các phòng, ban thuộc UBND Huyện, PCVP (Huyền).

- CA Huyện, BCH Quân sự Huyện;

- UBND xã PTa, PTb.

- Theo Kế hoạch 120/KH-UBND ngày 07/6/2018

Hùng mời và dự

Kiểm tra kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Xã Thường Thới Tiền.

- Các phòng, ban thuộc UBND Huyện, PCVP (Huyền).

- CA Huyện, BCH Quân sự Huyện;

- UBND xã PTa, PTb.

- Theo Kế hoạch 120/KH-UBND ngày 07/6/2018

- Nu mời và dự
Thứ 5 ngày 28/06/2018 (15/5/2018 âm lịch)

- Hội nghị sơ kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018

Nguyễn Văn Khơi,
Dương Phi Đua,
Huỳnh Văn Tài
08g00 - Phòng Hội nghị

- TCKH (chuẩn bị nd), KTHT (chuẩn bị nd), TNMT, NN-PTNT, VHTT, GDĐT, Thanh tra, Ban QLDA-PTQĐ, CTCC, KBNN.

- CT. UBND các xã.

* Có Chương trình kèm theo.

Hùng mời và dự

- Khám sức khỏe định kỳ

Huỳnh Văn Tài 08g00 - Ban chăm sóc sức khỏe tỉnh - VP chuẩn bị xe

- Họp nội dung truy thu thuế của Chi Cục thuế Huyện đối với Ban QLDA-PTQĐ

Dương Phi Đua 13g30 - Phòng giao ban

- CCT (báo cáo), TCKH, Ban QLDA-PTQĐ, PCVP (Huyền).

Hùng mời và dự

- Hội nghị Sơ kết công tác Ứng phó BĐKH - PCTT và TKCC giai đoạn 1, triển khai Kế hoạch giai đoạn 2 năm 2018

Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Phòng Hội nghị.

- TT/HĐND Huyện;

- Tv BCĐ Ứng phó  BĐKH - PCTT và TKCN Huyện( CA, BCHQS, NN-PTNT, TN-MT, KT-HT, TC-KH, LĐ-TBXH, VH-TT, Y Tế, GD-ĐT, Ban QLDA - TTPTQĐ, TTVH-TT, HCTĐ, MTTQ,HLHPN, HND, Huyện đoàn, ĐBPCKQTTP, ĐBPCM, Điện lực);

- BCH PCTT - TKCN các xã.

- TT/BCĐ chuẩn bị nội 

- Nu mời và dự

- Họp rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện dự án Nạo vét và chỉnh trang đô thị, xử lý ô nhiểm môi trường mương Út Gốc

Dương Phi Đua 14g30 - Phòng giao ban

- TCKH (rà soát hồ sơ, tiên độ chuẩn bị nd báo cáo), KTHT (mời tư vấn), TNMT, NN-PTNT, Ban QLDA-PTQĐ, PCVP (Huyền).

- UBND xã TT.Tiền.

Hùng mời và dự
Thứ 6 ngày 29/06/2018 (16/5/2018 âm lịch)

* Học Nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 (01 ngày- trực tuyến)

Nguyễn Văn Khơi,
Dương Phi Đua,
Huỳnh Văn Tài
08g00 - Hội trường Huyện ủy
Thứ 7 ngày 30/6/2018 (17/5/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 1/7/2018 (18/5/2018 âm lịch)