Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/05/2024 (20/4/2024 âm lịch)
PCT-Nguyễn Minh Tuấn,
PCT-Huỳnh Văn Vinh
14g00

Nghe báo cáo kết quả thanh tra 

PH số 1

TTra (Ch/bị nd bc)

PCT-Huỳnh Thanh Sơn 07g00

Làm việc cơ quan 

.
07g00

Dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Đồng Tháp năm 2024

 

Quảng trường TP Sa Đéc VP ch/bị xe
14g00

Họp rà soát các nội dung liên quan xây dựng NTM

PH số 1

các ngành phụ trách tiêu chí (thư mời riêng)

PCT-Huỳnh Văn Vinh 07g00

Làm việc cơ quan 

.
14g00

Kiểm tra XDCB

 

.

KTHT, Ban QLDA&PTQĐ

PCT-Nguyễn Minh Tuấn,
PCT HĐND-Trương Vĩnh Thiện
08g00

Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ lần thứ 46

PH BTV HU
Thứ 3 ngày 28/05/2024 (21/4/2024 âm lịch)
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00

Công tác xã (cả ngày)

. VP ch/bị xe
PCT-Huỳnh Thanh Sơn 08g00

Họp BTC hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

PH số 1

KTHT ch/b nội dung

09g00

Họp HĐ giá đất

PH số 1

BQLDA&PTQĐ ch/b nội dung, mời tư vấn

14g00

Dự giám sát chi bộ Phòng NN&PTNT

Phòng NN&PTNT;
PCT-Huỳnh Văn Vinh 08g00

Kiểm tra XDCB 

.

KTHT, Ban QLDA&PTQĐ

VP ch/bị xe
14g00

Họp rà soát giải quyết khiếu nại của bà Tạ Thị Dung

PH số 1

BQLDA (ch/bị nd), Lý (CV)

Thứ 4 ngày 29/05/2024 (22/4/2024 âm lịch)
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00

Dự Lễ hưởng ứng ngày Quốc tế thiếu nhi 

PH số 1
PCT-Nguyễn Minh Tuấn,
PCT-Huỳnh Thanh Sơn,
PCT-Huỳnh Văn Vinh
14g00

Họp Lãnh đạo UBND Huyện

PH số 1

LĐVP

PCT-Huỳnh Thanh Sơn 14g00

Làm việc với HTX Mỹ Hội

xã Mỹ Hội

PNN, KTHT, TCKH, UBND xã Mỹ Hội (ch/bị nd và mời thành phần)

VP ch/bị xe
Thứ 5 ngày 30/05/2024 (23/4/2024 âm lịch)
PCT-Nguyễn Minh Tuấn,
PCT-Huỳnh Văn Vinh
07g30

Họp trực tuyến Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2024

HT B

LĐVP, CVNC

PCT-Huỳnh Thanh Sơn 30/05/2024 - 02/06/2024

Đi công tác ngoài Tỉnh 

.

Yến (PCVP)

PCT-Huỳnh Văn Vinh 14g00

Nghe báo cáo danh mục điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và trung hạn 2021 - 2025

PH số 1

PTCKH (chuẩn bị nội dung), KTHT, GD&ĐT,  Ban QLDA&PTQĐ

Thứ 6 ngày 31/05/2024 (24/4/2024 âm lịch)
*** 08g00

Hội nghị phân tích và đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 

UBND Tỉnh VP ch/bị xe
PCT-Nguyễn Minh Tuấn,
PCT-Huỳnh Văn Vinh
08g00

Hội nghị phân tích và đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 (trực tuyến)

HT B

theo thơ mời 

PCT-Huỳnh Văn Vinh 14g00

Dự Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp triển khai các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng

UBND Tỉnh VP ch/bị xe
Thứ 7 ngày 1/6/2024 (25/4/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/6/2024 (26/4/2024 âm lịch)