Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/10/2020 (3/9/2020 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Bùi Tấn Phước
08g00

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Cả ngày)

HT Số 27, Lý Thường Kiệt
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 07g30

Công tác xã

.

PNN, BQLDA

VP ch/bị xe
13g30

 Họp tiến độ xây dựng cơ bản 

PH số 2

BQLDA (b/c), KTHT, TCKH, Thanh (PCVP)

Thứ 3 ngày 20/10/2020 (4/9/2020 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Bùi Tấn Phước
08g00

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Cả ngày)

HT Số 27, Lý Thường Kiệt
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 07g30

Làm việc cơ quan (Cả ngày)

PLV
14g30

*Đình lại: Làm việc với Đảng ủy và UBND xã Mỹ Xương về hoạt động Hợp tác xã Xoài

Xã Mỹ Xương

PNN, TTDVNN, TCKH, PVHTT, Đảng ủy +UBND xã Mỹ Xương, Ban giám đốc HTX Xoài Mỹ Xương ( b/c tình hình hoạt động), Phụng (CV)

VP ch/bị xe
Thứ 4 ngày 21/10/2020 (5/9/2020 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện 07g30

Họp Thường trực Huyện uỷ

VPHU
13g30

Làm việc với Đảng ủy xã Phương Trà theo Kế hoạch số 04 của Huyện ủy

Xã Phương Trà

Thành viên theo KH số 04-KH/HU ngày 25/8/2020 của Huyện ủy, Trải (CV)

VP ch/bị xe
PCT-Bùi Tấn Phước 07g30

Làm việc về Kế hoạch liên tịch an toàn vệ sinh thực phẩm

P.Khách 1

MTTQ, PYT, TTYT

13g30

Làm việc về Trường chuẩn Quốc gia

Trường THCS Mỹ Long

GDĐT, BGH Trường THCS Mỹ Long

PCT-Nguyễn Minh Tuấn 07g30

Họp HĐTĐ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án khu công nghiệp Ba Sao.

VPUB Tỉnh

Đ/c Tâm (KTHT)

VP ch/bị xe
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự họp cho ý kiến về Phương án quy hoạch CCN Bình Hàng Trung

BQL Khu kinh tế

Đ/c Tâm (KTHT)

VP ch/bị xe
15g30

*Cuộc họp này từ ngày 22/10 chuyển sang: Thông qua Phương án tuyến DT857

VPUB Tỉnh

Đ/c Tâm (KTHT)

VP ch/bị xe
15g30

*Đình lại: Rà soát danh mục đầu tư năm 2021, giai đoạn 2021-2025

PH số 2

TCKH (BC danh mục đầu tư), KTHT, BQLDA, PNN, Thanh (PCVP)

Thứ 5 ngày 22/10/2020 (6/9/2020 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Bùi Tấn Phước,
PCT-Nguyễn Minh Tuấn
07g30

Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ lần thứ 03 khoá XII

VPHU
CT-Lê Chí Thiện 13g30

Tiếp công dân giải quyết khiếu nại (02 vụ)

BTCD Huyện

TNMT, TTr, BQLDA, KTHT, CT. UBND các xã: TT Mỹ Thọ, Mỹ Xương, Khanh (PCVP), Lý (CV)

PCT-Bùi Tấn Phước 14g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự họp thống nhất số liệu đất rừng, đất trồng lúa theo kết quả tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Sở TNMT

Phòng TNMT (dự cùng)

VP ch/bị xe
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 13g30

Làm việc với nhà thầu thi công Kè 3-1

PH BQLDA

BQLDA (nd + mời đơn vị thi công), KTHT, Thanh (PCVP)

15g00

*Bổ sung: Dự họp cho ý kiến về kinh phí khắc phục tình trạng sạt lở bờ Đông kênh Cái Bèo

Sở Tài chính

BQLDA (Ch/bị nd và dự cùng)

VP ch/bị xe
15g30

*Đình lại: Thông qua Kế hoạch chỉnh trang đô thị chuẩn bị Tết Nguyên đán 2021

PH số 2

KTHT (b/c), TCKH, VHTT, UB.TT Mỹ Thọ, Phụng (CV)

Thứ 6 ngày 23/10/2020 (7/9/2020 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Bùi Tấn Phước,
PCT-Nguyễn Minh Tuấn
07g30

Họp CT, các PCT/UBND Huyện

PH số 1

LĐVP

CT-Lê Chí Thiện 13g30

Dự họp mặt kỉ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ

VPHU
PCT-Bùi Tấn Phước 13g30

Tham dự hoạt động thể dục thể thao

TTVHTT Huyện
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g30 Cuộc họp này đình lại:

Tiếp và làm việc với Sở Xây dựng về việc phối hợp khảo sát cung cấp số liệu phục vụ điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

PH số 2

KTHT, TNMT, VHTT, GDĐT, LĐTBXH, PYT, PNN, Hùng (CV)

13g30

*Đình lại: Kiểm tra xây dựng cơ bản

.

KTHT, BQLDA

VP ch/bị xe
14g00

*Cuộc họp này từ ngày 22/10 chuyển sang: Báo cáo phương án quy hoạch mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ

VPUB Tỉnh

KTHT (Mời đơn vị tư vấn)

VP ch/bị xe
Thứ 7 ngày 24/10/2020 (8/9/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 25/10/2020 (9/9/2020 âm lịch)
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 07g30

Dự Lễ Khai trương 09 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công viên Văn Miếu, TP Cao Lãnh VP ch/bị xe