BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

LỊCH CÔNG TÁC

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 3/5/2021 (22/3/2021 âm lịch)
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Tiếp xúc, vận động cử tri đơn vị bầu cử số 7 (xã Phương Thịnh, Gáo Giồng, Tân Nghĩa, Phong Mỹ)

Đ/c Kiều Thế Lâm,
(Đ/c Mẫn),
(Đ/c Hân)
08g00 TTHTCĐ xã Gáo Giồng (Đ/c Lâm, xe Mẫn)

Tiếp xúc, vận động cử tri đơn vị bầu cử số 7 (xã Tân Nghĩa, Phong Mỹ)

Đ/c Kiều Thế Lâm,
(Đ/c Mẫn),
(Đ/c Hân)
14g00 TTHTCĐ xã Phong Mỹ (Đ/c Lâm, xe Mẫn)
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp cho ý kiến VideoClip phục vụ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII

Đ/c Lê Thị Kim Loan 08g00 HT A - BTGTU

Phòng LLCT và LSĐ, Thành viên Tổ giúp việc CT05

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Bình

Đ/c Lê Thị Kim Loan,
(Đ/c Mẫn),
(Đ/c Hân)
13g30 HU Thanh Bình (Đ/c Loan, xe Mẫn)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp chi uỷ tháng 5 năm 2021

Chi uỷ 14g00 HT A - BTGTU
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đ/c Lê Thị Kim Loan 07g30 HT Bông Sen

Phòng LLCT và LSĐ,Phòng TH, các đồng chí được phân công

Tiếp xúc, vận động cử tri đơn vị bầu cử số 7 (xã Ba Sao, Phương Trà)

Đ/c Kiều Thế Lâm,
(Đ/c Mẫn),
(Đ/c Hân)
08g00 TTHTCĐ xã Phương Trà (Đ/c Lâm, xe Mẫn)

Dự Hội thảo về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay

Đ/c Lê Thị Kim Loan 13g30 HT Sen hồng (Tỉnh ủy)

Tiếp xúc, vận động cử tri đơn vị bầu cử số 7 (xã Nhị Mỹ, An Bình)

Đ/c Kiều Thế Lâm,
(Đ/c Mẫn),
(Đ/c Hân)
14g00 TTHTCĐ xã Nhị Mỹ (Đ/c Lâm, xe Mẫn)
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)

Tiếp xúc, vận động cử tri đơn vị bầu cử số 7 (Thị trấn Mỹ Thọ)

Đ/c Kiều Thế Lâm,
(Đ/c Mẫn),
(Đ/c Hân)
08g00 TTHTCĐ Thị trấn Mỹ Thọ (Đ/c Lâm, xe Mẫn)
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Lai Vung

Đ/c Lê Thị Kim Loan,
(Đ/c Mẫn),
(Đ/c Hân)
13g30 HU Lai Vung (Đ/c Loan, xe Mẫn)
Thứ 7 ngày 08/05/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Triển khai các nội dung văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng (1 ngày)

Đ/c Kiều Thế Lâm,
(Đ/c Mẫn),
(Đ/c Hân)
07g30 HT Trại giam Cao Lãnh (Đ/c Lâm, xe Mẫn)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)