BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

LỊCH CÔNG TÁC

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Tháp Mười lần thứ 1

Kiều Thế Lâm,
Lái xe (Thanh),
(Đ/c Dũng)
08g00 PH BTVHU Tháp Mười (Đ/c Lâm, xe Thanh)

Làm việc với Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương

Lê Thị Kim Loan,
Nguyễn Văn Biết
08g00 HT B

- Phòng TH

- Phòng LLCT và LSĐ

Dự họp Ban biên soạn thực hiện xuất bản sách Văn nghệ sĩ Đồng Tháp thời kháng chiến (1945 - 1975)

Kiều Thế Lâm 14g00 HLHVHNT Tỉnh
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Dự họp góp ý Quy chế và dự thảo Thể lệ Giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu

Kiều Thế Lâm 08g00 HLHVHNT Tỉnh

- Đ/c Phạm Ngọc Hân

Đề xuất họp Lãnh đạo Ban

Lê Thị Kim Loan,
Nguyễn Văn Biết,
Kiều Thế Lâm
14g00 HT A

- Phòng TH

Dự họp về quyết toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng của ngành công an (Theo lịch của UBND Tỉnh)

(Đang cập nhật) 16g00 VPUBND Tỉnh
Thứ 4 ngày 23/9/2020 (7/8/2020 âm lịch)
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (đột xuất)

Lê Thị Kim Loan 08g00 PH BTVTU
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

Dự họp Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền, tôn giáo Tỉnh

Kiều Thế Lâm 07g30 VPTU

Dự Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng tầm nhìn chiến lược quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Lê Thị Kim Loan 14g00 HT UBND Tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng viên 14g00 HT B
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/09/2020 (11/8/2020 âm lịch)

Dự Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2020 (từ ngày 27/9 - 01/10/2020)

Lê Thị Kim Loan 07g30 Phú Quốc, Kiên Giang

- Đ/c Hồ Quốc Cường

- Đ/c Nguyễn Hồ Anh Thuỵ