BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

LỊCH CÔNG TÁC

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/09/2018 (8/8/2018 âm lịch)

- Tham gia cùng Đoàn của Tỉnh tiếp Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Lê Thị Kim Loan 08g00 UBND Tỉnh

- Đại diện Phòng LLCT&LSĐ

Thứ 3 ngày 18/09/2018 (9/8/2018 âm lịch)

- Dự Hội nghị tập huấn lý luận phê bình văn học (18 - 22/9/2018)

Nguyễn Văn Biết 18/09/2018 - 22/09/2018 Lâm Đồng

- Đ/c Nguyễn Công Thành

- Đ/c Tống Thế Thưởng

Thứ 4 ngày 19/09/2018 (10/8/2018 âm lịch)

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Lấp Vò (1 ngày)

Lê Thị Kim Loan 07g30 HU Lấp Vò
Thứ 5 ngày 20/09/2018 (11/8/2018 âm lịch)

- Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2018

Kiều Thế Lâm 07g30 BCHQS Tỉnh

- Họp thẩm định công tác cán bộ

Lê Thị Kim Loan 08g00 BTCTU

- Họp lãnh đạo Ban cho ý kiến về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2019

Lê Thị Kim Loan,
Kiều Thế Lâm,
Lê Tùng Sĩ
14g00 HT A

- Văn phòng Ban

Thứ 6 ngày 21/09/2018 (12/8/2018 âm lịch)

- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ

Lê Thị Kim Loan 07g30 VPTU

- Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2000-  2018

Lê Tùng Sĩ 08g00 Viettel Tỉnh
Thứ 7 ngày 22/9/2018 (13/8/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 23/9/2018 (14/8/2018 âm lịch)