BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

LỊCH CÔNG TÁC

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Họp Ban tổ chức sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp

Đ/c Lê Thị Kim Loan 07g00 Cà phê DN-VPUBND Tỉnh

Họp Thường trực Tỉnh uỷ (Nội dung 3)

Đ/c Nguyễn Văn Định 07g30 PH BTVTU

Phòng TT và BCXB, Phòng KG và VHVN

Bổ sung cuộc họp này:

Duyệt phóng sự phục vụ Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

Đ/c Lê Thị Kim Loan,
Đ/c Nguyễn Văn Định
10g00 HT B - BTGTU

Các đ/c trưởng phòng chuyên môn

Thường trực Tỉnh uỷ gặp gỡ văn nghệ sĩ Tỉnh

Đ/c Lê Thị Kim Loan,
Đ/c Nguyễn Văn Định
14g00 HT Sen Hồng (VPTU)

Phòng KG và VHVN, Phòng TH

Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên cấp Tỉnh tháng 5/2022

Đ/c Nguyễn Văn Định 07g30 HT B - BTGTU

BCV cấp Tỉnh

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn ĐBQH Tỉnh

Đ/c Lê Thị Kim Loan 08g00 HT UBND Tỉnh

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đ/c Nguyễn Văn Định 13g30 HT UBND Tháp Mười

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 20

Đ/c Lê Thị Kim Loan 14g00 PH BTVTU
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

Hội nghị trực tuyến của Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đ/c Lê Thị Kim Loan 08g00 HT Sen Hồng (VPTU)

Các đ/c trưởng phòng

Kiểm tra hội trường, trang trí khánh tiết Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII 

Đ/c Nguyễn Văn Định 14g00 HT Bông Sen

Phòng LLCT và LSĐ, Phòng TH

Bổ sung cuộc họp này:

Họp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Đ/c Lê Thị Kim Loan 15g00 BTCTU
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Có mặt trước 6h30)

Đ/c Lê Thị Kim Loan,
Đ/c Nguyễn Văn Định
07g30 HT Bông Sen

Các đ/c được phân công

Dự Lễ khánh thành Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đ/c Lê Thị Kim Loan 13g30 KDT NSS

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đ/c Lê Thị Kim Loan,
Đ/c Nguyễn Văn Định
14g00 HT B - BTGTU

Thành viên TGV

Bổ sung cuộc họp này:

Khai mạc diễu hành xe hoa Sen

Đ/c Lê Thị Kim Loan 16g00 Công viên Văn Miếu

Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần 1

Đ/c Lê Thị Kim Loan 19g30 Quảng trường Văn Miếu
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

Hội thảo nâng cao chuỗi giá trị sản phầm du lịch nông nghiệp ĐBSCL và TpHCM trong bối cảnh mới

Đ/c Nguyễn Văn Định 07g30 HT UBND Tỉnh

Phòng KG và VHVN

Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đ/c Lê Thị Kim Loan 08g00 HT Sen Hồng (VPTU)
Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ

Đ/c Nguyễn Văn Định,
(Đ/c Mẫn),
(Đ/c Hân)
11g15 BCH BĐBP Tỉnh (Đ/c Định, xe Mẫn)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp cán bộ chủ chốt

Đ/c Lê Thị Kim Loan,
Đ/c Nguyễn Văn Định
13g30 HT B - BTGTU

Trưởng phó phòng chuyên môn

Họp chi bộ tháng 5 năm 2022

Đảng viên Chi bộ 14g00 HT B - BTGTU
Thứ 7 ngày 21/5/2022 (21/4/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)