BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

LỊCH CÔNG TÁC

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/03/2018 (3/2/2018 âm lịch)

- Họp báo tuần

Lê Thị Kim Loan,
Nguyễn Văn Biết,
Kiều Thế Lâm,
Lê Tùng Sĩ
07g30 HT A

Trưởng, Phó phòng NV

- Dự lễ đón nhận Huân chương Huân công hạng Ba

Kiều Thế Lâm 14g00 Trại giam Cao Lãnh
Thứ 3 ngày 20/03/2018 (4/2/2018 âm lịch)

- Họp chi bộ tháng 3

Lê Thị Kim Loan,
Nguyễn Văn Biết,
Kiều Thế Lâm,
Lê Tùng Sĩ,
Đảng viên
07g30 HT B
Thứ 4 ngày 21/03/2018 (5/2/2018 âm lịch)

- Họp bàn kế hoạch tổ chức lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ văn nghệ sĩ năm 2018

Lê Thị Kim Loan,
Nguyễn Văn Biết,
Kiều Thế Lâm,
Lê Tùng Sĩ,
Phòng KGvVH-VN
08g00 HT A
Thứ 5 ngày 22/03/2018 (6/2/2018 âm lịch)

- Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị lần 1 năm 2018

Lê Thị Kim Loan,
Nguyễn Văn Biết,
Kiều Thế Lâm,
Lê Tùng Sĩ,
Văn phòng Ban,
Phòng LLCTvLSĐ
07g30 HU Tân Hồng
Thứ 6 ngày 23/3/2018 (7/2/2018 âm lịch)
Thứ 7 ngày 24/3/2018 (8/2/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 25/03/2018 (9/2/2018 âm lịch)

- Dự Họp mặt truyền thống

(Chưa xếp lịch) 08g00 HVCTQG KV2