BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

LỊCH CÔNG TÁC

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/3/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)
Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)

Dự họp Giao ban các ban và cơ quan của Tỉnh uỷ

Đ/c Đinh Văn Năm 08g00 PH BTVTU

Dự họp góp ý phương án thiết kế trưng bày Nhà trưng bày Xứ uỷ Nam bộ và Văn hoá Óc Eo

Đ/c Lê Thị Kim Loan 14g00 Sở VHTTDL
Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)

Họp trao đổi cho ý kiến nội dung tham mưu việc thực hiện Hướng dẫn số 98-HD/BTGTW ngày 15/3/2023 của BTGTW thực hiện Nghị quyết 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị

Đ/c Lê Thị Kim Loan,
Đ/c Nguyễn Văn Định
08g00 HT A - BTGTU

Phòng LLCT và LSĐ

Họp đề xuất chủ trương xây dựng bia tưởng niệm thảm sát ở Rạch Cái Dứa

Đ/c Lê Thị Kim Loan,
Đ/c Nguyễn Văn Định
09g00 HT A - BTGTU

Phòng LLCT và LSĐ

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đoàn viên Công đoàn 13g30 HT B - BTGTU
Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị trực tuyến giao ban giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố và Ban Nội chính các tỉnh uỷ, thành uỷ quý I năm 2023

Đ/c Lê Thị Kim Loan 07g30 PH BTVTU
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng đột xuất

Đ/c Đinh Văn Năm,
(Đ/c Mẫn),
(Đ/c Hân)
07g30 HU Tân Hồng (Đ/c Năm, xe Mẫn)
Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh

Đ/c Lê Thị Kim Loan 08g00 HT A - BTGTU

Dự Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Nguyễn Văn Định 13g30 HT UBND Tỉnh

Dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2023

Đ/c Đinh Văn Năm 14g00 Sở TTTT

- Phòng TT và BC-XB

- Phòng KG và VH-VN

Cuộc họp này đình lại:

Dự họp cho ý kiến về dự thảo Đề cương video clip giới thiệu, quảng bá Đồng Tháp (Cuộc họp này từ 13h30 ngày 27/3/2023 chuyển sang) (Chuyển địa điểm từ TTXTTMDLĐT sang Phòng Bông Lúa - UBND Tỉnh)

Đ/c Lê Thị Kim Loan 15g30 Phòng Bông Lúa - UBND Tỉnh
Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)

Dự Hội thảo khoa học với chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp"

Đ/c Nguyễn Văn Định 08g00 TCT Tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

Họp Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

Đ/c Đinh Văn Năm 08g00 HT A - BTGTU

- Phòng LLCT và LSĐ

- Đ/c Phạm Ngọc Hân

Bổ sung cuộc họp này:

Họp lãnh đạo Ban (1)

Lãnh đạo Ban 13g30 HT A - BTGTU

Đ/c Phạm Ngọc Hân

Họp báo tuần

Lãnh đạo Ban 14g00 HT A - BTGTU

Trưởng, phó phòng CM

Bổ sung cuộc họp này:

Họp Chi uỷ Chi bộ

Chi uỷ 16g00 HT A - BTGTU
Bổ sung cuộc họp này:

Họp lãnh đạo Ban (2)

Lãnh đạo Ban 16g30 HT A - BTGTU

Đ/c Phạm Ngọc Hân

Thứ 7 ngày 1/4/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)